Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Personbils-, auto-, lastvognsmekanikere til Garnisonsværksted Skive (genopslag)


Personbils-, auto-, lastvognsmekanikere til Garnisonsværksted Skive (genopslag)

Har du lyst til faglig og operativ tjeneste med gode muligheder for efteruddannelse? Kan du se dig selv reparere og vedligeholde en varieret vognpark, og har du en faglig uddannelse som personbils-, auto-, lastvogns- eller entreprenørmaskinmekaniker? Så kan din fremtid være hos os - som enten civil eller militær ansat.
Om os
Vedligeholdelsesområde Vest er en del af Vedligeholdelsesafdeling Land. Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder i Aalborg, Skive, Holstebro, Varde og Oksbøl og består samlet set af 300 medarbejdere.

Garnisonsværkstedet på Skive Kaserne er organisatorisk underlagt Vedligeholdelsesområde Vest, som er hjemmehørende i Aalborg.

Vi varter materiel fra Ingeniørregimentet i Skive, som råder over meget specialmateriel og køretøjer, og du skal derfor forvente at løse meget varierende opgaver, herunder reparationer og eftersyn på entreprenørmaskiner, lastvogne og bæltekøretøjer.

Garnisonsværkstedet består af 39 medarbejdere, fordelt på motor-, våben- og elektronikmekanikere samt reservedelsekspedienter. Alt personel på værkstedet er fastansat militært personel, som ud over at løse vedligeholdelsesopgaver i garnisonen, også gennemfører militær uddannelse med henblik på at indgå i det nationale beredskab og udsendelse i internationale missioner.

Vi tilstræber et højt fagligt niveau, både som mekanikere og som soldater. Vi lægger vægt på at opretholde et godt samarbejde med de enheder vi støtter, samt at de har deres materiel og køretøjer til rådighed i størst muligt omfang.

Vi løser stillede opgaver med en høj grad af kvalitet. Faglig stolthed, personlig fleksibilitet og omstillingsparathed er helt nødvendige discipliner i hverdagen. Vi vægter kvalitet, overholdelse af aftaler, arbejdsmiljø samt personlig udvikling højt.
Om stillingen
Stillingen kan søges af både civile og militære.

Du skal samarbejde med den assisterende værkstedsleder og de øvrige mekanikere på værkstedet, hvor dine primære arbejdsopgaver vil være fejlfinding, eftersyn og reparationer af entreprenørmaskiner og lastvogne af alle typer, samt i nogen udstrækning pansrede køretøjer, generatorer m.m.

Du skal derudover forvente at deltage i uddannelsesaktiviteter og øvelsesvirksomhed med henblik på at indgå i beredskabsenheder i rammen af 3. Vedligeholdelseskompagni ved 1. Logistikbataljon og udsendelse i internationale missioner som en helt naturlig del af tjenesten - såfremt du er militær ansat.
Om dig
Du har en faglig uddannelse som motor-, lastvogns-, auto-, entreprenørmaskinmekaniker eller lignende. Ansøgere med uddannelse på MAN lastvogne, pansrede mandskabsvogne eller entreprenørmaskiner vil blive foretrukket. Vedhæft dit svendebrev når du søger stillingen.

Er du civil og kunne du tænke dig en militær ansættelse, skal du være indstillet på at gennemføre en afprøvning ved Forsvarets Rekruttering. Afprøvningen består af en fysisk test, helbredsundersøgelse og psykologsamtale. Et evt. tilbud om ansættelse vil blive på en uddannelsesaftale, hvor du skal forpligtiger dig at gennemføre dele af Hærens Basis Uddannelse (værnepligt) og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse.

For militære ansøgere vil det være en fordel, hvis du også har gennemført Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse med tilfredsstillende resultater. Hvis ikke du har, bliver du ansat på en uddannelsesaftale med henblik på gennemgang af uddannelsen. Det er ønskeligt, at du har forrettet tjeneste i internationale operationer, og evt. forrettet tjeneste som kører og mekaniker i en operativ enhed.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og være forudseende, så du kan bidrage aktivt til værkstedets samlede opgaveløsning. Det forventes, at du er fleksibel og omstillingsparat, og at du til tider kan håndtere at arbejde under pres.

Du kommer til at indgå i et team af erfarne og dygtige håndværkere, hvor det er en selvfølge, at man hjælper og støtter hinanden, og hvor vi måler vores indsats på kundernes tilfredshed.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Som militær ansat gælder endvidere:
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte værkstedsleder; seniorsergent Poul-Erik Johansen på tlf.: 91 33 51 04.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 57.

Ansøgningsfristen er den 7. juli 2022. Vi indkalder løbende til samtaler. Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen, hvor du kan vedhæfter ansøgning, CV og svendebrev.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

07.07.2022

Indrykningsdato

16.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent