Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sektionschef til Operationsstabens Planlægningsafdeling J5


Sektionschef til Operationsstabens Planlægningsafdeling J5

Er du en ambitiøs, dygtig og fremsynet chef, der søger udfordringer på militærstrategisk og operativt niveau, så er stillingen som chef for Operationsstabens Planlægningssektion J5C/Cyberspaceoperationer i Forsvarskommandoen noget for dig.
Om os
Operationsstaben er struktureret efter en traditionel operativ J1-J9 struktur. Afdeling J5 indeholder fire sektioner; J5P/Policy, J5K/Kongeriget, J5G/Globalt samt J5C/Cyber.

Operationsstaben er i gang med en reorganisering, der skal sikre, at vi, i rammen af det nye Forsvarets Operative Hovedkvarter, bliver bedre i stand til også at løse egentlige operative opgaver. Den reorganiserede Planlægningsafdeling, J5, vil som tidligere, indeholde fire sektioner, men på en række områder være organiseret til bedre at understøtte opgaverne i regi af det operative hovedkvarter.

Ny Planlægningsafdeling/J5 organiseres således med en sektion ansvarlig for operativ policy
(J5P/Policy), en sektion med fokus på afskrækkelse og kollektivt forsvar (J5K/Kongeriget) samt en sektion med fokus på opgaver relateret til imødegåelse af terror samt konsekvenser af øget migration (J5G/Globalt). Dertil en selvstændig cybersektion (J5C/Cyber) der skal sikre den øgede operative anvendelse af cyberkapaciteten. Du bliver chef for J5C, Cyberspace Operations.

Som anført er J5C ansvarlig for den operative planlægning af anvendelsen af cyberspaceoperationer, hvor den udførende del gennemføres af Forsvarets Efterretningstjeneste. Der er således en stor berøringsflade til Forsvarets Efterretningstjeneste.
Samtidig er cyberspaceoperationer stadig en relativt ny kapacitet, hvorfor der løbende er behov for afklaringer med bl.a. værnskommandoerne og Forsvarsministeriet mht. anvendelsen af kapaciteten.

J5C består for nuværende af seks medarbejdere, men vil blive tilført to nye medarbejdere inden for en kortere periode, hvorved sektionen vil bestå af en chef (M401) og syv medarbejdere (M331).
Om stillingen
Hverdagen er præget af dynamik, højt arbejdstempo, teamwork, høje kvalitetskrav og en meget bred berøringsflade – internationalt og nationalt. Desuden er området under fortsat opbygning, hvilket kræver helhedsorientering og et godt fremsyn.
Som chef skal du lede ambitiøse, dedikerede og dygtige medarbejdere, der arbejder sammen på tværs af værns- og fagområder. Der lægges stor vægt på konstruktivt og godt samarbejde, og sektionen skal være en foretrukken, stærk og kompetent samarbejdspartner for værnskommandoerne, Forsvarsministeriets Departement, Forsvarets Efterretningstjeneste og andre styrelser inden for koncernen.

Sektionens primære opgaver er at planlægge og integrere offensive som defensive cyberspaceoperationer i militære operationer. Som Forsvarets kompetencecenter skal der gennemføres rådgivning, støtte til NATO, doktrinskrivning, uddannelse/øvelse og udvikling.

Stillingen stiller krav om fleksibilitet og evne til at tilpasse sig ændrede krav og vilkår. Arbejdsbelastningen kan være høj, hvorfor en tilfredsstillende løsning af opgaver selv under stort tidspres er en del af stillingens natur. Stillingen inkluderer en vis rejseaktivitet i ind- og udland.
Om dig
Du er oberstløjtnant/kommandørkaptajn eller har potentiale til at kunne blive udnævnt til M401-niveauet i forbindelse med ansættelsen, og har gennemført videreuddannelsestrin II for militære ledere eller tilsvarende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du har særlige erfaringer hhv. kompetencer inden for cyberspaceoperationer, men et vist kendskab hertil vil kunne indgå i vurderingen.

Du prioriterer god ledelse af dine medarbejdere, herunder udvikling af deres kompetencer med henblik på at sikre kvalificeret opgaveløsning til gavn for såvel Forsvarets ledelse som underliggende myndigheder. Du er optaget af at få skabt resultater som del af Operationsstabens samlede opgaveløsning og evner at se sektionens bidrag i en større sammenhæng.

Din ledelsesstil er positiv og anerkendende samt præget af interesse for dine medarbejdere og samarbejdspartnere. Således formår du at vedligeholde et godt arbejdsklima i de
sammenhænge, du indgår i, og forstår værdien af et sundt, konstruktivt samarbejde internt og med relationer i Forsvarskommandoen samt til eksterne samarbejdspartnere.

Du har en god operativ erfaring samt gerne erfaring fra styringsniveau I/II, Forsvarsministeriets Departement eller en styrelse under Forsvarsministeriet. Her har du arbejdet med indsættelse af Forsvarets kapaciteter og har god forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation, herunder dynamikkerne mellem det militære og det politiske niveau.
Det er en fordel, hvis du har været chef for en indsat enhed eller gjort tjeneste i et internationalt militært hovedkvarter på operativt eller strategisk niveau.

Du er kendetegnet ved en personlig høj grad af integritet, dømmekraft, fremsynethed og faglig stolthed, der sikrer, at din sektion leverer kvalitet til tiden med balanceret ressourceforbrug. Du besidder evnen til hurtigt at danne dig et overblik over omfattende sager samt formår med udpræget helhedsforståelse hurtigt og sikkert at prioritere samt udstikke retning og mål for opgaveløsninger. Du besidder gennemslagskraft og har evnen til at eksekvere og levere høj kvalitet, selv under tidspres.

Du trives i et dynamisk miljø, og er indstillet på, at arbejdsopgaver til tider kan falde uden for normal arbejdstid. Du kommunikerer klart og præcist i tale og på skrift, såvel på dansk som på engelsk.

Der vil yderligere blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde, samt at du har helhedssyn og formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering.
Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit daglige tjenestested er København.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Hvis du i forvejen er udpeget til INTOPS skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Operationsstabens Planlægningsafdeling J5, kommandør Kristian Haumann på tlf. 7284 0481.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Marie Veedfald på tlf. 3266 5597.

Ansøgningsfristen er 12. juni 2022.
Samtaler forventes afholdt uge 25 eller 26.
Stillingen er ledig til besættelse snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

12.06.2022

Indrykningsdato

12.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent