Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningsbefalingsmand til Logistiksektionen (G4) ved Stab 2. Brigade på Gardehusarkasernen i Slagelse (genopslag)


Forsyningsbefalingsmand til Logistiksektionen (G4) ved Stab 2. Brigade på Gardehusarkasernen i Slagelse (genopslag)

Har du lyst til at arbejde med administrativ- og taktisk logistik på Brigadeniveau, samt være med til at understøtte forsyningstjenesten ifm. brigadens kursusvirksomhed?
Trives du i en dynamisk hverdag, hvor opgaveløsningen kræver selvstændighed, analytisk tilgang og helhedsforståelse?
Om os
Logistiksektionen (i daglige tale G4) ved 2. Brigade planlægger, tilrettelægger og kontrollerer tjenesten inden for det logistiske område ved 2. Brigade og brigadens dispositionsenheder. Dette i et tæt og konstruktivt samarbejde med Hærkommandoen (HKO) samt underlagte enheder.

G4 bidrager desuden med sagsbehandling indenfor materielområdet i opbygning og tilpasning af Hærens enheder i relation til gældende forsvarsforlig samt bidrager til uddannelse af enheder til NATOPS og INTOPS.
Om stillingen
Stillingen hører strukturelt under G4 (Logistiksektionen) men arbejdsområdet er todelt. Som forsyningsbefalingsmand (FSBM) er du Leder Kursuselements primære hjælper og rådgiver i logistiske opgaver relateret til 2. Brigades kursusvirksomhed. Du er ansvarlig for normeret materiel og ansvarlig for al virksomhed, der omfatter KURSUS ELM lager inden for alle logistiske områder, herunder også krypteret materiel. FSBM deltager i planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af kursusvirksomheden. Kursusvirksomheden hører under kursuselementet ved Uddannelsessektionen (G7). Du får også ansvaret for udviklingen af din forsyningshjælper (KP) inden for fagområdet via læring på jobbet og videreuddannelse.

I perioder hvor der ikke er kursusrelaterede opgaver, indgår du i logistiksektionen på lige fod med sektionens øvrige medarbejdere. Her vil du som FSBM varetage administrativ sagsbehandling af logistiske opgaver relateret til 2. Brigades generelle uddannelsesaktiviteter, herunder fx. MRX/MRT ifm. klargøring af enheder til udsendelse, samt generel servicering af 2. Brigades enheder, dette i koordination med kollegerne i G4, øvrige dele af Stab 2. Brigade samt Hærkommandoen.

Stillingen favner altså bredt og kræver indsigt i og samarbejde på tværs af ikke kun Hærens organisation, men også foresatte styrelser og myndigheder.

Som repræsentant for 2BDE, vil du skulle kunne indgå i mødevirksomhed og projektorganisationer på alle niveauer af organisationen og være i stand til at kunne træffe beslutninger og afgørelser med udgangspunkt i dit kendskab til 2. Brigade overordnede behov og forvaltningsgrundlag.

Du skal også indgå aktivt i planlægningen og gennemførslen af brigadens øvelsesaktiviteter ifm. klargøring af hold til udsendelse i internationale opgaver samt deltage i kontrol- og kontaktbesøg ved brigadens enheder.

Opgaver og ansvar justeres på baggrund af dine kompetencer og sektionens behov. Du vil kunne udvikle såvel operative og administrative kompetencer.

Stab 2. Brigade er tillige en operativ stab og FSBM vil også kunne indgå operativt ved 2. Brigades operationscenter ifm. øvelsesaktiviteter, hvorfor det må forventes at optjene merarbejde og øvelsesdøgn. Der tilstræbes normalt en arbejdsuge på 37 timer. Arbejdstid og arbejdssted kan tilpasses i forhold til individuelle behov, efter givne retningslinjer og aftale med sektionschef.

Opgaverne i sektionen er mangeartede, hvorfor der forventes en effektiv og målrettet indsats og en høj grad af omstillingsparathed. FSBM sagsbehandler selvstændigt, men med nødvendig sparring og koordination med relevante samarbejdspartnere.
Om dig
Du er oversergent, alternativt erfaren sergent, med et udpræget ønske om mere ansvar, ligesom du skal være motiveret for forsyningstjenesten.

Du har tidligere været forsyningsbefalingsmand eller evt. anden relevant tjeneste inden for logistik på tilsvarende niveau.

Du har erfaring med SAP/DeMars inden for MM modulet og godt kendskab til PM modulet.

Du er helhedsorienteret og forudseende samt god til at planlægge. Du er i besiddelse af gode kommunikative evner, verbalt såvel som skriftligt, og du er velbedømt inden for FOKUS kompetencerne helhedsorientering, analytisk tænkning samt kommunikation.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Logistiksektionen, major Mike Fog, på telefon 30 20 25 05.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk (fra 26. april 2022: fps-mes@mil.dk) eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 25. maj 2022. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

25.05.2022

Indrykningsdato

12.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent