Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

STABSOFFICER TIL DEN DANSK-BRITISKE OPERATION ORBITALS HOVEDKVARTER


STABSOFFICER TIL DEN DANSK-BRITISKE OPERATION ORBITALS HOVEDKVARTER

Operationsstaben søger en initiativrig og udviklingsorienteret officer til spændende stilling som stabsofficer til den dansk-britiske operation (OP) ORBITALs hovedkvarter.

OP ORBITAL er en trænings mission med opgave at uddanne og træne det ukrainske forsvar. OP ORBITAL blev oprette i 2015 med hovedkvarter placeret i Kyiv, Ukraine. På grund af krigen i Ukraine er OP ORBITAL midlertidigt trukket ud af Ukraine med hovedkvarteret placeret i Stuttgart, Tyskland. Når situationen tillader det, er det planen at hovedkvarteret igen placeres i Ukraine.

Grundet den nuværende situation i Ukraine kræves der stor fleksibilitet fra stabsofficerens side, idet opgaven for tiden ændres alt afhængig af situationen i Ukraine og britisk behov for støtte. Nedenstående beskrivelse af stillingen vil derfor være gældende i et vist omfang med korrektioner i forhold til situationen.

For nuværende indgår stabsofficer ORBITAL i International Donation Coordination Cell, hvortil der endvidere er udsendt en dansk forbindelsesofficer
Du vil indledningsvis blive udstationeret i Stuttgart, Tyskland, hvorfra du vil skulle forvente at gennemføre rejseaktivitet til andre lande i kortere og længere perioder ad gangen. Når situationen tillader det, vil udstationeringen blive flyttet til Kyiv.
Om os
Det interministerielle freds- og stabiliseringsprogram for Ukraine er et nationalt program i Danmarks nærområde med engagementer, der implementeres af flere danske ministerområder.

På Forsvarsministeriets område er engagementerne rettet mod at styrke Ukraines ambitioner om at leve op til euro-atlantiske og NATO standarder, principper og doktriner via de tre overordnede programområder:

• Støtte til de ukrainske forsvarsreformer.
• Styrkelse af kapaciteterne i det ukrainske militære uddannelsessystem, herunder doktriner og standarder.
• Styrkelse af personellets kompetencer i det ukrainske forsvar.
Forsvarsministeriets andel af programmet implementeres af J9 i Operationsstaben, der har det overordnede ansvar for implementering af programmer i hhv. Østafrika, Sahel, Guinea
Bugten, Ukraine, Irak og Afghanistan. J9 implementerer programmer under anvendelse af rådgivere samt regelmæssig udsendelse af træningshold og instruktørbidrag.
Om stillingen
Stillingen er forankret ved det britisk ledet OP ORBITAL hovedkvarter, der har ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse og indsættelse af alle de britiske og danske træningsbidrag i Ukraine. Dine primære opgaver vil være at indgå i den britiske stab på lige fod med de britiske stabsofficerer, herunder koordinere de danske bidrag, der affilieres til ORBITAL under indsættelse.

Der er endvidere tilknyttet en dansk sprogofficer til det britiske hovedkvarter, hvis primære opgave er at være tolk for den britiske chef for ORBITAL.

Du vil arbejde tæt sammen med militærrådgiveren til den danske ambassade i Ukraine og de hjemlige værnskommandoer, herunder Forsvarskommandoen J5.

Du skal være forberedt på en del rejseaktivitet i Ukraine i forbindelse med bl.a. besøg ved de dansk-britiske mobile træningshold, mødeaktivitet, udvikling af Ukraineprogrammet mm.

Du referer på daglig basis til chefen for den sektion, hvori du placeres, og i nationalt regi refererer du til den danske militærrådgiver ved den danske ambassade i Kiev.

Du vil indledningsvis være fast udstationeret i Stuttgart, men vil bliver flyttet til Kyiv når situationen tillader det. Kyiv er normalt en sikker moderne storby og universitetsby med gode kulturelle og kulinariske muligheder

Det vil være muligt at medtage familie til Stuttgart, ligesom det forventes at være til Kyiv.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn med et bredt kendskab til værnene i Forsvaret og dets opgaver. Alternativt er du en erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant, med de, for stillingen, rigtige kvalifikationer og kompetencer. Såfremt du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant, vil stillingsindholdet blive tilrettet dine kompetencer og kvalifikationer.

Du skal have helhedssyn og veludviklede analytiske evner og skal kunne arbejde selvstændigt. Du skal ligeledes kunne indgå i samarbejdsrelationer med såvel nationale som internationale partnere. Det er vigtigt, at du har overblik, er kreativ og kan kommunikere klart og tydeligt i såvel skrift som tale. Du behersker engelsk i såvel skrift som tale.

Du er handlingsorienteret og har en konstruktiv og pragmatisk tilgang til opgaveløsningerne, ligesom du evner at prioritere, fokusere og levere.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med multinationalt samarbejde evt. fra INTOPS.

Du skal have et bredt netværk via din tidligere tjeneste i et af de tre værn eller SOKOM, da disse som oftest er en del af J9 opgaveløsning under Freds- og Stabiliseringsfonden. Endeligt vil det være en fordel, hvis du har forrettet tjeneste på styringsniveau 0 eller 1.

Det er væsentligt, at du er udadvendt og har en positiv og konstruktiv tilgang til kollegaer og samarbejdspartnere nationalt og internationalt. Du skal være nysgerrig, tålmodig, opsøgende og innovativ af natur i forhold til – dels opgaven og dels i mødet med andre mennesker – uanset kulturel baggrund.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Udstationerings perioden kan variere under hensyn til Forsvarets behov. Udstationeringen kan være op til fire år efter nærmere aftale. Afhængigt af dine egne ønsker til udstationeringens længde, vil du enten blive udstationeret under tjenesterejseaftalen eller udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant tillægges du midlertidigt grad af major/orlogskaptajn.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du skal have bestået Forsvarets basistest til niveau 2 og være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder), samt gennemført Conduct after Capture uddannelse (CAC A). Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte MJ Dorthe Sørensen ved Forsvarskommandoen på telefon 41 85 05 80.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 25. maj 2022

Ansættelsesdato 15. august 2022.

Samtaler til stillingen forventes gennemført løbende.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

25.05.2022

Indrykningsdato

12.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent