Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Struktureret og faglig stærk teknikbefalingsmand til DIVISION 31/DIANA-klassen


DIVISION 31/DIANA-klassen søger en struktureret og faglig stærk teknikbefalingsmand med gode samarbejdsevner.

Er du en erfaren og fagligt stærk befalingsmand med uddannelse som maskinist, og er du klar til et spændende og udfordrende job? Så søger vi en Divisionsteknikbefalingsmand til DIVISION 31. Vi kan tilbyde et spændende og alsidigt job, med vekslende land- og sejlende tjeneste, med garanti for personlig og faglig udvikling samt gode muligheder for at forme din egen hverdag.
Om os
DIVISION 31 bemander Søværnets patruljefartøjer af DIANA-klassen som indgår i Danmarks nationale maritime beredskab.

24/7/365 er tre enheder indsat som Maritime Indsatsenheder, der løser en bred vifte af opgaver inden for farvandsovervågning. Opgaverne omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken, søredning, forureningsbekæmpelse, assistance til politi og SKAT, uddannelse af kadetter, samt diverse andre opgaver og øvelser med andre søværnsenheder og myndigheder. Derudover er der altid et indsatsklart skrog klar i basehavn som materielreserve.

Til at bemande de tre indsatte enheder samt et vagtberedskab på FLS KOR råder divisionen over 9 besætninger på 12 mand hver. Besætningerne er organiseret som fire dobbeltbesætninger og en enkeltbesætning fordelt på de i alt fem operative skrog.

Der er en stærk professionel kultur i divisionen, der afspejler de reelle og mangeartede opgaver vi løser.
Om stillingen
Som divisionsbefalingsmand (TKB DIV31) er du ikke tilknyttet en fast besætning, men vil have din daglige gang på Flådestation Korsør, hvor du vil være placeret sammen med 3ESK stab.

Dine vigtigste daglige opgaver vil være at tilsikre divisionens tekniske drift ved at:
• Skabe og fastholde et overblik over materieltilstanden, således at problemer kan imødegås proaktivt
• Være bindeled mellem divisionen og 3ESK Tekniske afdeling.
• Tilstedeværelse på flådestationen ift. at kunne følge op på vedligeholdelses- og reparationsarbejder.

Derudover skal du varetage:
• Op- nednormering, samt tilpasning af styklister.
• Webmaster på DIV31 Teamsite.
• Yde støtte til TKB på den besætning der er enkeltbesætning.
• Beholdningsansvarlig HAVFRUEN (henlagt på FLS KOR).
• Støtte til uddannelse af nye TKB.
• Diverse opgaver for DIV/ESK.

Ud over din daglige tjeneste i Korsør indgår du som afløser for besætningernes TKB, når disse på skift følger deres egen enhed på værft eller gennemgår planlagt efteruddannelse og kursusaktivitet. I tilfælde af uforudset forfald indgår du i den samlede pulje af TKB afløsere. Foruden afløsersejlads kan der, afhængig af situationen også være tale om afløsning på værft eller som vagthavende befalingsmand i DIV31 Skibsgruppevagt i Korsør.

Når du er til søs som TKB er dine overordnede opgaver:
• Ansvar for skibets materiel, samt tekniske og forsyningsmæssige drift.
• Leder af skibets havariorganisation.
• Leder af Teknisk Division, bestående af to maskin- og en elgast.
Du vil også indgå i tørnene som vagthavende befalingsmand uden for basehavn.

Din nærmeste leder og samtaleleder vil være CH DIV31, men i dagligdagen vil du arbejde tæt sammen og koordinere med 3ESK Tekniske afdeling, herunder deltage som DIV repræsentant i afdelingens mødeaktivitet. Under sejlads vil du være en del af skibsledelsen.

Du vil blive udrustet med en FAP hvorfor hjemmearbejdsdage også vil være muligt i et vist omfang.

Samlet set tilbyder vi en meget alsidig og spændende stilling, hvor du vil befinde dig i krydsfeltet mellem operativ indsættelse og administrativ drift, og hvor du bliver en del af det team, der skal få en organisation - der mandskabsmæssigt svarer til en fregatbesætning men er fordelt på 9 selvstændige besætninger, med hver deres særpræg - til at trække i samme retning. En stilling du kan vokse i og som i et vist omfang også kan ”skræddersys”, så den matcher din unikke profil.
Om dig
Som person er du struktureret og evner at arbejde både selvstændigt og som del af et hold.

Du skal kunne kommunikere klart i både sprog og tale.

Du skal kunne omstille dig fra den administrative stabstjeneste og daglige drift i land til operative indsættelse hvor tingene nogen gange skal gå stærkt og man lever tæt sammen.

Du søger at skabe løsninger sammen med andre, men er også i stand til at ”skærer igennem” og sikre, at vi når i mål med opgaverne.

Du har gennemført en maskinistuddannelse, og har et solidt fagligt niveau inden for det tekniske område og ikke mindst faglig stolthed.

Det vil være en klar fordel, at du har erfaring fra DIANA-klassen, enten i form at sejlende tjeneste eller i form at vedligeholdelsestjeneste i havn/på værft – men, hvis du i øvrigt har den rette profil er dette ikke en ufravigelig betingelse. Med en solid grundlæggende faglighed og vilje skal vi nok nå i mål sammen.

Hvis du ikke tidligere har sejlet på en DIANA-klasse vil du således efter ansættelse skulle gennemføre et udcheckningsforløb.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til CH DIV31 Mads Juul Jørgensen, tlf. 4130 9818 og 3ESK TEK102, Morten Hemming, tlf. 4130 9817. Alternativt SSG Betinna Juhl, SCA-BEM12, telefon 72 85 75 59

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 6. juni 2022 og samtaler forventes afholdt i uge 23/24.
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere indgår Søværnets Sergentskole i et samarbejde med Frederikshavn Kommune. Samarbejdet omfatter blandt andet information om arbejdsmarkedet i kommunen, bistand med at finde jobs til ægtefæller samt rådgivning om daginstitutioner, boligmarkedet, fritidsmuligheder etc.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

06.06.2022

Indrykningsdato

12.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent