Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Vagtholdsfører (oversergent) til bevogtningselementet i Aarhus Garnison


Vagtholdsfører (oversergent) til bevogtningselementet i Aarhus Garnison

Har du hvad der skal til for, at indgå som vagtholdsfører ved bevogtningselementet i Aarhus?
Kan du som oversergent træde i karakter i et vagtmiljø, hvor dedikerede medarbejdere med et højt ambitionsniveau stiller et ubetinget krav om holdning og professionalisme? Hvis ja, så er du måske vores kommende vagtholdsleder ved bevogtningselementet i Aarhus Garnison.
Om os
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav.
Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Bevogtningselementet er placeret geografisk i Sødalsparken, Brabrand, og er organisatorisk underlagt Forsvarets Sanitetskommandos Garnisonsstøtteelement.
Vi varetager tilsyn og bevogtning af de militære etablissementer, der er placeret i Aarhus Garnisons område. Herudover udfører vi patruljekørsel, adgangskontrol, alarmrespons i forbindelse med tilsyn og bevogtning, samt støtter Garnisonskommandant Aarhus med bevogtningsmæssige opgaver.
Om stillingen
Stillingen omfatter primært vagttjeneste. Herunder føring af et vagthold, administration, planlægning af øvelser og træning. Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og i stand til at håndtere et varieret arbejdspres. Du refererer til lederen for bevogtningselementet og indgår her i ledelsesgruppen, bestående af syv befalingsmænd.

En stor del af din arbejdstid vil foregå som vagttjeneste, primært opdelt i 12 timers vagter.

Stillingen bestrides ved bevogtningen i Sødalsparken, Brabrand.
Om dig
Du er oversergent. Alternativt er du en erfaren sergent, som er kvalificeret og ønsker en ansættelse, der forudsætter en udviklingskontrakt. Herudover ser vi gerne at du har erfaring fra tidligere bevogtningstjeneste og erfaring med kontinuerlig vagttjeneste.

Det er en fordel, hvis du har gode IT kundskaber og kendskab til Forsvarets intranet. Desuden skal du have gode dansk kundskaber skriftligt såvel som mundtligt, idet sagsfremstilling kan forekomme, samt kørekort til kategori B.
Endvidere skal du kunne skabe gode samarbejdsrelationer til kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, civile som militære.
Vi ser gerne, at du er uddannet skydeleder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Du vil få fast tjenestested i Aarhus.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Leder af bevogtningselementet; Lars Bjørn Spliid på telefon: 72 81 82 30.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller mail FPS-SHA@MIL.DK.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aarhus, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

29.05.2022

Indrykningsdato

12.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent