Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Mekaniker (konstabel) til Garnisonsværksted Høvelte


Mekaniker (konstabel) til Garnisonsværksted Høvelte

Vi og materiellet, der anvendes ved Den Kongelige Livgarde, har brug for dig! Så har du et svendebrev som lastvognsmekaniker, motormekaniker, personvognsmekaniker eller landbrugsmekaniker, og kan du fejlfinde/reparere samt bidrage til en god værkstedskultur? Så er din fremtid måske hos os.
Om os
Vedligeholdelsesområde Øst løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder på Bornholm, Sjælland og i Sønderjylland og består samlet set af 250 militære og civile medarbejdere.

Garnisonsværksted Høvelte er en del af Vedligeholdelsesområde Øst. Vi er bemandet med militært fastansatte medarbejdere, som til daglig reparerer det materiel, der anvendes ved Den Kongelige Livgarde. Udover arbejdet på værkstedet uddanner vi også alle medarbejderne til at indgå i beredskab.
Vores reparationsafdeling består af 31 medarbejdere og 3 lastvognsmekanikerlærlinge. I afdelingen er der to reparationssektioner - en bæltesektion og en hjulsektion.

Vores hverdag kendetegnes ved opgaveløsning med høj grad af kvalitet og faglig stolthed samt et godt kammeratskab.
Vi lægger vægt på fleksibilitet, loyalitet og troværdighed, et godt arbejdsmiljø samt personlig udvikling.

Vi forventer i 2024 at komme over i helt nye og supermoderne værkstedsfaciliteter.
Om stillingen
Dine primære arbejdsopgaver vil være diagnosticering, eftersyn og reparationer af bl.a. PMW, IKK, PIR, MAN 18, 27, HX/SX, Mercedes samt fremtidige køretøjer.

Hos os vil du komme til at arbejde sammen med fagligt dygtige og engagerede mekanikere og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed. Vores hverdag kendetegnes ved opgaveløsning med høj grad af kvalitet og faglig stolthed.

Vi vil i samarbejde med dig udfærdige en uddannelsesplan og løbende uddanne dig på aktuelle områder.
Du skal forvente at indgå i øvelsesvirksomhed samt uddannelse til at indgå i beredskab.
Om dig
Du har et svendebrev som lastvognsmekaniker, motormekaniker, personvognsmekaniker eller landbrugsmekaniker. Desuden har du har kørekort til minimum kategori B.

Er du civil og søger om militær ansættelse, skal du være indstillet på, at gennemføre en afprøvning ved Forsvarets Rekruttering. Afprøvningen består af en fysisk test, helbredsundersøgelse og psykologsamtale. Et evt. tilbud om ansættelse vil blive på en uddannelsesaftale, hvor du skal forpligtiger dig at gennemføre dele af Hærens Basis Uddannelse (værnepligt) og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse.

Det er dit arbejde, der er med til at holde Forsvarets køretøjer kørende. Det er derfor afgørende, at du kan levere en opgaveløsning af høj kvalitet, og at du sætter en ære i at udføre reparationer og eftersyn af samme høje kvalitet. Som mekaniker er dagligdagen ofte uforudsigelig, og det haster ofte med at få køretøjerne tilbage til kunderne.

Som person er det derfor vigtigt:

- At du har flair for god service.
- At du kan arbejde selvstændigt.
- At du har gode samarbejdsegenskaber.
- At du vægter ordentlighed og loyalitet
- At du er mødestabil og ærekær omkring dit arbejde/tjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Dit faste tjenestested er Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte værkstedsleder/delingsfører; Seniorsergent Ian Donald Iversen på tlf.: 25 10 06 86.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 57.
Ansøgningsfristen er den 6. juni 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen, hvor du kan vedhæfter ansøgning, CV og svendebrev. FOKUS og referencer kan også medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand.
De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle.
Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Høvelte, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

06.06.2022

Indrykningsdato

12.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent