Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sektionschef til Jægerkorpsets S1


Sektionschef til Jægerkorpsets S1

Har du lysten til at arbejde med mennesker, tilpasse organisationer og have en dagligdag med masser af bolde i luften, så er stillingen som sektionschef for Jægerkorpsets S1 lige noget for dig.
Om os
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets specialoperationskommando.

Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.

Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk.
Om stillingen
Stillingen som sektionschef for Jægerkorpsets S1 omfavner bredt med kontakt til mange interne som eksterne aktører. Sektionen består af - foruden dig selv - en seniorsergent, to korporaler, en overassistent og en fleksmedarbejder. Arbejdsopgaverne er mangeartede og omfatter alt lige fra deltagelse i møder til budgettering, ansættelser og øvelser.

Du vil indgå sammen med de øvrige sektionschefer i staben i Jægerkorpsets stabskoordinering og styring.

De primære opgaver er følgende:
- Yde rådgivning til Jægerkorpsets ledelse med bemandingsmæssige inputs samt rådgivning og støtte i personel-, administrations- og forvaltningsmæssige sager.
- Jægerkorpsets sagsbehandler inden for personaleadministration og –forvaltning.
- Indgå i Jægerkorpsets operative stabsprocesser og stabskoordinering.
- Styring og kontrol af Forsvarets krav til myndighedens personelforvaltning, herunder operative Q’er, FOKUS udviklingskontrakter, sikkerhedsgodkendelser, pas m.m.
- Ansvarlig for drift af Jægerkorpsets myndighedspostkasse, herunder informations-management og opfølgning.
- Daglig ledelse og udvikling af sektionens medarbejdere samt ledelse bredt i organisationen.
- Struktur- og organisationstilpasninger
- Ansættelser
- Personelhensigtsplaner (tjenesteplaner)
- Ansvarlig for indstilling til og sagsbehandling ifm. udnævnelser.
- Anvendelse af lønbudgetteringsværktøjet.
- Daglig sparing og koordinering med SOKOM J1 og øvrige samarbejdspartnere.
- Ansvarlig for Jægerkorpsets personeladministrative forvaltning i forbindelse med opstilling, udsendelse og hjemtagning af INTOPS-bidrag.

Øvrige opgaver:
- Deltage i Jægerkorpsets INTOPS-bidrag.
- Deltagelse i øvelser.
- Deltagelse i eksterne mødefora på personelforvaltning- og HR-området.

Specialoperationskommandoens J1 fungerer som administrativt fælleskab for Jægerkorpset på flere områder, ligesom Jægerkorpset råder over en økonomipartner og en HR-partner. Der vil dog stadig være behov for at besidde almen viden ift. rejseområdet, rådighedspersonel, økonomiforvaltning etc. internt i Jægerkorpsets S1.

I stillingen vil der være mulighed for kompetenceudvikling.
Om dig
Du er chefsergent med erfaring inden for det personeladministrative område. Du har opnået et akademisk niveau som minimum tilgodeser niveau fem på kvalifikationsrammen for Livslang Læring, og du har en bred erfaring som mellemleder i Forsvaret. Du har erfaring med personaleledelse og interesserer dig for udvikling af mennesker og organisation.

Du bringer dine færdigheder og erfaringer i spil i dit daglige virke, og du udfører selvstændigt arbejdsopgaver akkumuleret til højeste funktionsniveau. Desuden har du et godt kendskab til og kan arbejde med Forsvarets IT-systemer herunder DeMars og Workzone.

Du tager ansvar og du forventes til stadighed og uopfordret, at kunne igangsætte opgaveløsninger, som bidrager til den fælles opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Jægerkorpsets stabschef Morgan Klarskov på telefon 728 39003 eller via mail JGK-STCH@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 29. maj 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. august 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JÆGERKORPSET
Jægerkorpset er Danmarks landmilitære specialoperationsstyrke og indgår som selvstændig myndighed i Specialoperationskommandoen.
Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede. Opgaveløsningerne er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber og overraskende styrkeanvendelse.
Jægerkorpset har hjemsted på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i verdens brændpunkter.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur - 'Mere at være end at synes'.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

29.05.2022

Indrykningsdato

11.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent