Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Jagtinspektør til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Jagtinspektør til en anderledes arbejdsplads i Danmark

Nu har du en helt unik mulighed for at bruge din viden om jagtforvaltning. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Naturdriftselementet leder lige nu efter en ny kollega.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er et full-service ejendomsselskab. Vi arbejder for, at vores ejendoms- og serviceydelser skal være let tilgængelige og leveringssikre, så vores samarbejdspartner kan arbejde for Danmarks interesser og sikkerhed.

Som Danmarks anden største lodsejer råder Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse over 36.000 ha, hvoraf ca. 10.800 ha er udlejet til jagt. Herudover er der friholdt ca. 2.200 ha til afholdelse af invitationsjagter i form af Interforce og nyjæger jagter.

Ejendomsstyrelsen beskæftiger knap 1500 medarbejdere i hele Danmark og er organiseret i tre divisioner. Du vil som Jagtinspektør, være organisatorisk placeret i Servicedivisionens Sikkerhedsafdeling, nærmere i Skydesikkerhedssektionen. Vi er 55 militære og civile medarbejdere, som er organiseret i fem bemandede skydeområder og et Naturdriftselement. Naturdriftselementet varetager skov- og naturdrift, naturformidling samt planlægning og støtte til gennemførelse af jagt på Forsvarsministeriets arealer.

Vores dagligdag er præget af et ubetinget fokus på service og sikkerhed og vi sætter en ære i at yde vejledning og støtte til vores brugere, så de kan gennemføre sikre uddannelsesaktiviteter i vores Værnfælles skyde- og øvelsesterræner.
Om stillingen
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse søger en jagtinspektør til administration og forvaltning af jagt på Forsvarsministeriets arealer i henhold til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses retningslinjer. Du vil indgå i et Naturdriftselement, som er organiseret med tre Skovfogeder, en Naturformidler og en Jaginspektør.

Naturdriftselementet er placeret i Oksbøl, men fast tjenestested vil være i Aalborg, dog skal der påregnes en del kørsel i Danmark i tjenestebil. Arbejdstiden er 37 timer, men du må påregne en del aften- og weekendarbejde.
Din primære opgave for jagtinspektøren er at forvalte, planlægge, iværksætte og kontrollere jagt- og fiskeri. Sekundært skal du rådgive om jagtforvaltningsmæssige spørgsmål og forestå kontakten til jagtlejere og øvrige interessenter samt forestående sagsbehandling.

Som jagtinspektør i Forsvaret vil du få tildelt ansvarsområder, der spænder vidt inden for sagsbehandling, forvaltning og drift samt udvikling af området.
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. indeholde:
• Ansvar for koordination, planlægning og gennemførelse af jagt og evt. regulering.
• Tilsyn med at jagtloven og øvrige bestemmelser vedrørende vildtpleje, jagt, regulering mv. på terrænerne overholdes.
• Dialog med relevante interessenter om klarlæggelse af kommende jagtudbud.
• Varetage planlægning og drift af jagtudlejningsområdet, og sikrer mulighed for gennemførelse af Interforce jagter samt nyjæger jagter.
• Bidrage til budgetudarbejdelse og opfølgning inden for drift af jagtområderne herunder salg af vildtkød.
• Bidrage til ajourføring af bestemmelsesgrundlaget for jagt og forvaltningsområdet.
• Opdatering af vores hjemmeside.
• Støtte øvrige funktioner i Naturdriftselementet ved behov.
Om dig
Du har praktisk erfaring med jagt- og vildtforvaltning.
Endvidere besidder du følgende faglige og personlige kompetencer:
• Du besidder et gyldigt jagttegn.
• Du er udadvendt og god til at skabe og vedligeholde kontakt og samarbejde på alle niveauer.
• Du er en holdspiller, har en positiv tilgang til tingene og er fleksibel.
• Du evner at arbejde selvstændigt og have mange bolde i luften - samtidig med at du bevarer din beslutningskraft.
• Du har lyst og evner til, på en struktureret måde, at udvikle Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses jagtområde.
• Det er ønskeligt, at du har kendskab til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses sagsgange og organisation, og at du har erfaring fra lignende stilling.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til Organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for civilt ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for stampersonels forhandlingsområde.

Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef Mike Glargaard via FES-CHSKYSIK@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Lars Holte på 7281 9158.

Ansøgningsfristen er 27. maj 2022. Samtaler forventes afholdt løbende. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og svendebrev. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

27.05.2022

Indrykningsdato

11.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent