Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sagsbehandler til Ammunitionsektionen ved Kapacitetsansvarlig Land under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Sagsbehandler til Ammunitionsektionen ved Kapacitetsansvarlig Land under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Har du lyst til at arbejde med noget af det mest vigtige for vores soldater – deres ammunition? Er du god til at samarbejde på tværs af fagligheder? Kan du håndtere flere opgaver samtidigt og bevare overblikket på et fagligt område i stærk teknologisk udvikling?
Om os
Ammunitionssektionen (WAM) har overordnet til opgave at håndtere de mange tusinde tons af Hærens og det værnsfælles ammunition fra ”vugge til grav”. Dette indbefatter blandt andet at gennemføre forretningsanalyser af ammunitionslagerne, indgå i dialog med enhederne, forhandle med leverandører og deltage i indkøbet af ammunition.

Vi holder os løbende ajour med den teknologiske udvikling og undersøger nye typer ammunition, der kan leve op til de voksende krav fra vores enheder på eksisterende samt kommende våbenplatforme.

Sektionen er oprettet som en selvstændig sektion og er underlagt forretningsområde Soldaten. Sektionen består af en chef, en næstkommanderende og syv sagsbehandlere med hver deres specialer. Medarbejderne i sektionen er både militære og civile. Sektionen er præget af en fri og uformel omgangstone med respekt for den enkelte. Vi er socialt anlagt og prioriterer samvær, hvor sparring og vidensdeling trives.
Om stillingen
Du vil komme til at arbejde i et spændende miljø, hvor du har en stor aktie i styringen af Forsvarets ammunitionsportefølje, som en del af sektionens samlede virke. Det er vores forventning, at din hovedopgave vil blive håndtering af ’small caliber’-området, der indbefatter alt fra jagtpatroner til ammunition til vores tunge maskingeværer.

En utrolig forskelligartet portefølje, hvor du bl.a. vil arbejde med speciel ammunition til specialoperationsstyrkerne og siriuspatruljen, men også vil kunne indgå i arbejdet med andre ammunitionstyper, da mange af områderne overlapper og vi i sektionen forsøger at støtte hinanden.

Du vil på området blive støttet af en anden kollega, som hjælper til på flere områder. Hverdagen styrer du langt hen ad vejen selv og vil få stor fleksibilitet til at løse dine opgaver.

Du vil få en spændende dagligdag, hvor du kommer i kontakt med mange forskelligartede fagligheder og specialer i FMI, men også får et indgående kendskab til, hvad vores kunder (kommandoerne) har i værktøjskassen og hvordan vi bedst muligt kan understøtte deres ammunitionsbehov.

Selv om vi ind imellem har rigtig travlt, prioriterer vi uddannelse og udvikling, så du vil også blive en del af at forbedre processer, produkter og arbejdsgangene i WAM. Derudover tilbyder vi gode muligheder for kompetenceudvikling.

Du skal forvente at deltage i arrangementer på messer, samt ved samarbejdspartnere og leverandører, hvorfor der kan påregnes rejseaktivitet i både i ind- og udland.
Om dig
Du er enten seniorsergent eller en ambitiøs oversergent med potentiale til seniorsergentniveauet.

Du er formentlig bekendt med SAP, men vil lære at navigere og lave de nødvendige opslag ifm. indkøringen.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med WorkZone.

Dine vigtigste egenskaber er, at du er selvstændig, opsøgende og frisk på at lære nye ting. Vi forventer, at du besidder en god portion sund fornuft, men også at du kan analysere og nedbryde komplekse problemer i dele, der er til at håndtere. Der vil være mulighed for at gennemgå funktionsrelevante kurser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Ammunitionssektionen, major Morten Maj Rasmussen på telefon 72 81 50 30 eller mail FMI-LA-CHWAM@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-aml@mil.dk eller telefon 72 81 91 57.

Ansøgningsfristen er den 29. maj 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoens underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

29.05.2022

Indrykningsdato

11.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent