Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Sygeplejerske til Beredskabsstyrelsens mobile hospital


Sygeplejerske til Beredskabsstyrelsens mobile hospital

Er du sygeplejerske, og vil du være med at opbygge og vedligeholde Beredskabsstyrelsens mobile hospitalskapacitet - så er dette job måske noget for dig?
Om os
Stillingen er placeret ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden, der bl.a. opstiller den mediciske del af Beredskabsstyrelsens mobile hospital. Hospitalet er pt. doneret til Ukraine, og vi skal nu i gang med genanskaffelsen og udvikling af et nyt mobilt hospital, således at kapaciteten igen kan blive en fast del af Danmarks internationale beredskab.

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden varetager også nationale operative opgaver inden for brand, redning og miljø som støtte til de kommunale beredskaber i hovedstadsområdet samt andre offentlige myndigheder og virksomheder med beredskabsansvar. Vi er uddannelsessted for over 260 frivillige, som gennemgår en omfattende uddannelse og indgår i beredskabscentrets udrykningsstyrke.

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden er desuden uddannelsessted for redningsberedskab, Politi og andre offentlige myndigheder med beredskabsansvar.

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden har 23 fastansatte medarbejdere og et større antal timelærere tilknyttet fra alle dele af beredskabet. Beredskabscentret deltager årligt i ca. 100 nationale indsatser og deltager derudover i langt hovedparten af Beredskabsstyrelsens internationale indsatser.
Om stillingen
Stillingen er placeret i Beredskabsafdelingen, hvor der er dig og en chefsergent til at varetage opgaverne omkring vores mobile hospital. I bliver driftsmæssigt støttet af vores Forsyning- & Vedligeholdelsesafdeling, og af vores dedikerede frivillige fra vores katastrofemedicinske enhed.

Som vores specialist på det MEDICO- og medicinske område bidrager du til den interne logistik og den daglige materiel- og depotadministration, herunder rekvirering og varemodtagelse i SAP/DeMars (MM modul).

Der er tale om et særdeles alsidigt og krævende job. Som sygeplejeske på hospitalet får du følgende hovedopgaver:

• Du er ansvarlig for vores MEDICO-udstyr, sterilvarer, utesider, medicin og herunder vores depot for dette.
• Du skal sikre, at vores sanitets- og medicinpakninger er up to date og altid er klar til udsendelse med kort varsel.
• Du skal sikre en høj sundhedsfaglig kompetence hos det personale, der er tilknyttet mobilhospitalet.
• Du er klar til at blive udsendt til internationale opgaver som en del af mobilhospitalet.
• Du skal forvente 6-8 ugers årlig praktik i sundhedsvæsnet.

Derudover skal du repræsentere afdelingen i udviklingsarbejde, arbejdsgrupper m.v. inden for dit fagområde.

Du indgår i vores instruktørpulje og skal her bl.a. være med til at uddanne de læger og sygeplejersker, der udsendes sammen med mobilhospitalet.

Du skal være forberedt på, at en del af din arbejdstid kan ligge uden for almindelig arbejdstid og i weekender. Der vil være tale om en fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse med de friheder det også giver.

Vi løser opgaverne i et uformelt, positivt og åbent miljø, hvor helhedsforståelse og respekt for hinandens arbejdsområder er vigtige. Du kommer til at arbejde sammen med uniformerede såvel som civile kollegaer.
Om dig
Du er uddannet sygeplejerske gerne med speciale i anæstesi, eller som operationssygeplejerske. Det er en fordel, hvis du har været udsendt på internationale opgaver/missioner.

Du nyder arbejdet som instruktør, er udadvendt og kommunikerer klart og positivt. Du er fleksibel og er god til at navigere selvstændigt i en travl og omskiftelig hverdag.

Desuden opfylder du flere af følgende krav:
• Du har kørekort Kat. B.
• Du har blik for detaljen og kan samtidig bevare overblikket herunder også med de mere administrative forhold.
• Du er disciplineret, systematisk og grundig med dit arbejde.

Da jobbet rummer mange udadvendte aktiviteter, er det vigtigt, at du har øje for helheden. Vi lægger vægt på, at du arbejder selvstændigt, systematisk og resultatorienteret, men samtidig også er god til at arbejde i et tværfagligt team.

Hvis du også har en beredskabsfaglig baggrund, er der mulighed for at vedligeholde disse kompetencer.
Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd og staten. Aflønningen sker på NYLØN med en basisløn på 27.498,90 kr. om måneden. Afhængig af dine kvalifikationer, er der mulighed for at forhandle tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 18 % af den pensionsgivende løn.

Dit daglige arbejdssted er ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden i Hedehusene.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at få yderligere oplysninger ved at kontakte sektionschef Michael Rasmussen på telefon 2371 6460, eller hos chefsergent Jacob. D. Madsen på telefon 2371 6463.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9182.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 7. juni 2022. Vi forventer at holde samtaler den 21. og 22. juni 2022.

Vi beder dig søge stillingen via ansøgningslinket. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for uddannelse og oplysning om tidligere og nuværende beskæftigelse. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet.

Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hedehusene, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

07.06.2022

Indrykningsdato

10.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent