Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Rådighedsstilling - Forbindelsesofficer til sundhedssektoren ved Landsdelsregion Øst


Rådighedsstilling - Forbindelsesofficer til sundhedssektoren ved Landsdelsregion Øst

Vil du være med til at gøre en forskel i samfundets beredskab?

Har du mod på et spændende job i Forsvarets reserve, hvor der stilles store krav til samarbejde og fleksibilitet både med militære myndigheder og civile samarbejdspartnere, så skal du søge dette job.

Landsdelsregion Øst søger en major af reserven, der kan have særlig fokus på forbindelsesvirket til sundhedssektoren.
Om os
Landsdelsregion Øst har landmilitært ansvar for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
Regionen er operativt underlagt Hærkommandoen og administrativt underlagt Hjemmeværnskommandoen. Vi har domicil på Kastellet i København.

Forbindelsesofficersgruppen består af 25 kaptajner og majorer af reserven samt frivillige hjemmeværnsofficerer, som varetager forbindelsesvirket for Landsdelsregion Øst til alle relevante militære og civile myndigheder. Vi er dels generelle forbindelsesofficerer, der kan holde forbindelse til mange forskelligartede samarbejdspartnere, og dels sektorspecifikke forbindelsesofficerer inden for energi, transport, kommunikation, sundhed, fødevarer og vand samt cyber.

Opgaverne strækker vidt og omfatter alt lige fra koordination med civile sektormyndigheder og infrastrukturvirksomheder før kriser, til at blive indsat i en lokal beredskabsstab ved en politikreds, at varetage forbindelsesvirket til udenlandske NATO-enheder eller til at koordinere med politiet ved terrorhændelser.

Om stillingen
Som forbindelsesofficer ved Landsdelsregion Øst skal man være klar til at varetage en bred vifte af opgaver i tæt samarbejde med regionsstaben, hjemmeværnsdistrikter, enheder fra Hæren, Politiet og civile myndigheder.

Som reservist bliver du ansat i en designeringsfunktion i en krise-/krigsorganisation.

Designeringsfunktionen er den funktion/ stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Det forventes, at du deltager i uddannelses- og planlægningsaktiviteter, samlet set i et omfang på mindst 10 dage om året.

Herudover skal du kunne indgå i beredskabet, således at du kan blive alarmeret i forbindelse med større eller særlige hændelser eller kriser.

Løbende vil du skulle holde møder med interne og eksterne samarbejdspartnere inden for normal arbejdstid med henblik på at koordinere planer og procedurer forud for hændelser.


Om dig
Vi forventer, at du er energisk, fleksibel og dedikeret – og at du har en stor grad af selvstændighed, initiativ og ansvarsfølelse.

Vi forventer, at du har, eller har haft, en tilknytning til sundhedssektoren og har et civilt netværk heri.

Du skal kunne fungere selvstændigt i forbindelse med indsættelse i det samlede beredskab. Du har en militær og civil baggrund, der gør, at du kan løse opgaverne i stillingen.
Du skal kunne anvende almindelige værktøjer i Office-pakken og øvrige almindelige It-værktøjer samt beherske engelsk i skrift og tale.

Det vil være en fordel, såfremt du har kendskab til de vilkår, der knytter sig til Forsvarets og Hjemmeværnets virksomhed såvel som samfundets beredskab.

Du skal være afbalanceret og nuanceret kunne bidrage til samarbejdet med øvrige myndigheder.

Der gennemføres nødvendig uddannelse, herunder evt. uddannelsesaftale, således at evt. manglende kompetencer opbygges.
Det er en fordel, hvis du har en militær eller civil uddannelse på master, kandidat eller har kompetencer på lignende niveau.

Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til major af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte chefen for Forbindelsesofficersgruppen ved Landsdelsregion Øst oberstløjtnant Christian Fredberg på mail: LRGNE-RF12@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 25. maj 2022.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

25.05.2022

Indrykningsdato

10.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent