Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Gast til Kommunikationscenteret på Flådestation Frederikshavn.


Gast til Kommunikationscenteret på Flådestation Frederikshavn.

Kunne du tænke dig at arbejde med militær kommunikation og være det operative kontaktpunkt der forbinder Flådestation Frederikshavn med enheder og myndigheder omkring bl.a. løsningen af Forsvarets operative logistik? Er du serviceminded, pligtopfyldende, samt alsidig og fleksibel - så er det dig vi søger til stillingen som Kommunikationsgast ved Flådestation Frederikshavn.
Om os
Som en del af 3. Eskadre er Flådestation Frederikshavns kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt gennemføre operativ drift af flådestationen. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at støtte Søværnet og Forsvaret, døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.

Flådestation Frederikshavn består af en ledelse, to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion og et Garnisonselement. Vi er i alt 85 medarbejdere.

Operativ Støttesektion er inddelt i tre elementer, hhv. Planlægningselementet, Single Point of Contact elementet samt Kommunikations og Publikationselementet.
Stillingen er i Kommunikations og Publikationselementet, der består af i alt ti medarbejdere, hvoraf syv af stillingerne er besat med kommunikationsgaster i Kommunikationscenteret.

Vi lægger særligt vægt på initiativ, stabilitet, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar.
Om stillingen
Stillingen er som kommunikationsgast og har du ikke kvalifikationen, er der mulighed for den nødvendige efteruddannelse.

Flådestation Frederikshavn kommunikationscenter er døgnbemandet rul og dine primære arbejdsopgaver er varetagelse af signal- og radiotjeneste, samt dele af funktionen som Single Point Of Contact primært uden for normal arbejdstid, herunder formidling af kontakt og information via bl.a. telefon og mail. Dertil er opgaven opsyn med- og kontaktpunkt ift. flere af de aktiviteter, der finder sted i Flådestationens bassiner og på kajarealer. Ydermere er blandt opgaverne at servicere ”kunder” der enten kontakter eller dagligt kommer i kommunikationscentret, ligesom der vil være en række forefaldende opgaver i forbindelse med tjenesten.

Du indgår i et kontinuerligt rul, og mere præcist vil dine arbejdstider vil være planlagt minimum tre måneder frem. Vagten variere med hensyn til ugedage og tid på døgnet, idet tjenesten forrettes i korte og lange dagvagter, samt nattevagter på hverdage og hen over weekend og helligdage.
Om dig
”Personen” bag uniformen er vigtig for os, da du vil blive en af de medarbejdere, som er indgang til Flådestationen og derved kan være første møde for kollegaer, kunder og samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt, at du er ansvarlig, serviceminded og professionel i hele din tjeneste og opgaveløsning.
Det er ydermere vigtigt med helhedsforståelse, dømmekraft og gode samarbejdsevner for at forstå sammenhænge, kommunikere korrekt og yde den rette service.

Du vil have et netværk af dygtige kolleger at rådføre dig med, og når tiden er moden til det, forventer vi en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed, hvor du fleksibelt er i stand til at bestride tørn ved kontinuerlig tjeneste sammen med andre og i perioder alene (vagttjeneste 24/7/365).

Krav:
• Forsvarets basisuddannelse.
• Er du fra Hæren/Flyvevåbnet skal du være villig til at gennemgå basisomskoling til Søværnet, hvor du uddannes i sømandskab, redningsmidler, røgdykning, militæroptræden og idræt m.m. (i alt 17 dage).

• Det er et krav, at du enten er eller efteruddannes Søværnets funktionsuddannelsen som kommunikationsgast. Har du ikke uddannelsen, men en baggrund som eksempelvis kampinformationsgast eller tilsvarende, skal du derfor være indstillet på at modtage en tilpasset uddannelse til funktionsområdet.

Ønskeligt:
• Erfaring fra sejlende tjeneste.
• Uddannet i kryptoforvaltning.
• Kendskab til Flådestationen Frederikshavn
• Kendskab til IT på minimum brugerniveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Er du interesseret eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nærmeste leder SSG Johnny Jensen på tlf. 728 56080, e-mail: 3E-FRH-LDKPE@mil.dk eller chefen for Operativ Støttesektion OK Heinrich Evers på tlf. 728 56020, e-mail: 3E-FRH-CHOSS@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 28. maj 2022 og samtaler forventes afholdt kort efter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 3. Eskadre
3. Eskadre i Søværnet omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af kadetter.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af flådestationerne i Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

28.05.2022

Indrykningsdato

10.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent