Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler til SAP HR-sektion


Sagsbehandler til SAP HR-sektion

Har du lyst til og mod på at være med til at yde en kvalificeret og kompetent support til Forsvarets SAP-brugere inden for HR-området, så mangler vi en medarbejder til vores Drifts- og vedligeholdelsesafdelings HR-sektion.
Om os
Vi indgår i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, fysisk placeret i Hvidovre hvor vi bor lyst, tæt på motorvej og med offentligt transport lige til døren. Vi drifter, vedligeholder og udvikler koncernens netværk, applikationer og arbejdsstationer. Endvidere drifter, vedligeholder og udvikler vi koncernens SAP-applikation kaldet DeMars. Vi forestår desuden koordinering, planlægning, ressource- og udliciteringsstyring, kapacitetsforvaltning samt sikkerhed og kvalitetsstyring mv. inden for informatikområdet.
Du indgår i en sektion med fagligt engagerede, kompetente og sociale kollegaer og en chef, der i samarbejde med dig forsøger at skabe de bedste rammer og vilkår for din og teamets opgaveløsning.

I HR-sektionen arbejder vi under ansvar, med fokus på de afsatte ressourcer, og med en chef som er understøttende og uddelegerende i sin metode og ledelsesstil. Teamet du bliver en del af, er homogent og indeholder mange års erfaringer, så hvis du ikke selv kan det hele, har du mulighed for at få vejledning og rådgivning af dine kollegaer.
Om stillingen
Arbejdstiden er 37 timer om ugen med god fleksibilitet i møde- og gåtidspunkter og med mulighed for afspadsering af evt. merarbejde.

Stilling har fokus på driften af SAP HR-moduler, med vægten lagt på interfaces mellem SAP HR og 3. partssystemer samt opbygning af SAP QUERY rapporter.

Arbejdsdagen bliver en blanding af drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt deltagelse i projekter, inden for vores ibrugtagne HR-moduler. Deltagelse i projektgrupper sker i samarbejde med Forsvarets Personalestyrelse og Værnsfælles Kommando. I dagligdagen indgår bl.a. opgaver som brugerstøtte, fejlretning, test, dokumentation og tabelrettelser samt oprettelse af - og opfølgning på sager, som eksterne leverandører skal løse indenfor eget ansvarsområde. I forbindelse med implementering af projekter og ibrugtagning af ny funktionalitet, er der mulighed for at du skal deltage i et uddannelsesforløb for at tilegne dig ny viden.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til næste niveau.

Det er et krav, at du har et vist kendskab til SAP HR-modulerne. Hvis du har erfaring med drifts- og vedligeholdelse af IT-løsninger, analyse og projektarbejde, vil det være en fordel.

Som person er du servicemindet, udadvendt og velformuleret i både skrift og tale. Du har lyst til at være i en konstant læringsproces og evner at analysere dig ind i områder, der er komplekse, for at finde den bedste løsning indenfor afsatte rammer. Du er i stand til at arbejde selvstændigt og vedholdende i større eller mindre teams, og med både eksterne og interne samarbejdsrelationer. Du tænker selvstændigt og er initiativrig, hvilket stiller store krav til din fleksibilitet i opgaveløsninger. Forsvaret er en dynamisk organisation og du skal derfor være omstillingsparat, hvis der tilgår nye opgaver m.m.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er også slået op civilt.

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Hvidovre.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef, orlogskaptajn Michael Kurt Christiansen på telefon +45 2627 5399 eller mail fmi-ki-chdhr@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 31. maj 2022 og samtaler afholdes umiddelbart herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaf-fer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvidovre, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.05.2022

Indrykningsdato

10.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent