Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Vognkommandør til Pansersektionen 1PNIGKMP/1BDE i Skive


Vognkommandør til Pansersektionen 1PNIGKMP/1BDE i Skive

Er du klar på ledelse og uddannelse?

Er du forbilledet for dine kolleger både fagligt og holdningsmæssigt?
Om os
Panseringeniørbataljon uddanner og træner højt specialiserede og dygtige ingeniørsoldater for at kunne bidrage med kompagnier eller delinger til 1. Brigade.

Bataljonen er organiseret i et Stabskompagni samt 3 pansrede ingeniørkompagnier.

I bataljonen sætter vi opgaven i centrum og har en løsningsorienteret tilgang til tjenesten.

Herudover er bataljonen kendetegnet ved en fri omgangstone på tværs af alle grader, samtidig med at vi forsøger at være en arbejdsplads hvor der er højt til loftet.

Du vil komme til at indgå i 1. Panseringeniørkompagni. Kompagniet består af to PNIGDEL, en KDODEL, samt en Pansersektion.

1 PNIGKMP kendetegnes ved at vi altid stræber efter at blive bedre til vores funktioner, effektivisere vores opgaveløsninger, og udvikle den enkelte medarbejder.

Her bliver alles input taget i betragtning, hvilket giver os de bedste forudsætninger for at nå vores mål.

Se i øvrigt vores facebookside: 1 PNIGKMP
Om stillingen
Derudover vil du blive ansvarlig for en del af parksektionens materiel, og i et organisatorisk perspektiv, kommer du også til at skulle fungere som bindeled mellem SF/NK-SEK og konstabelgruppen.

Som korporal er du med til at uddanne og skabe det rette niveau såvel fagligt som holdningsmæssigt.

Stillingen kræver stor selvstændighed og ansvarsbevidsthed, da du vil være en af dem med størst knowhow inden for dit område.

I den daglige tjeneste og uddannelse har vi fokus på vedligeholdelse af soldaterfærdigheder, god fysik og et højt fagligt niveau.

Vi prioriterer at udvikle vores kompetencer inden for vores speciale, samtidigt med at vi vedligeholder vores basale grønne færdigheder.
Om dig
Dygtigere – sammen med andre!

Vi forventer:
- Du er korporal eller som minimum overkonstabel med et godt udviklingspotentiale.
- At du har gennemført Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse så din viden om ingeniørkompagniets indsættelse er naturlig viden for dig.
- Du besidder som minimum kørekort kat. B, ønskeligt at du har til kategori C

Derudover må du meget gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Pelle Sonne på telefon 72 82 81 01 eller kompagnibefalingsmand Seniorsergent Mads K. Grønbæk på telefon 51 84 14 85.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 24. maj 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

24.05.2022

Indrykningsdato

10.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent