Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Udviklingsminded major med interesse for ildstøtte og luftværn søges til Projektstyringssektion 3 i Forsvarsstaben


Udviklingsminded major med interesse for ildstøtte og luftværn søges til Projektstyringssektion 3 i Forsvarsstaben

Vil du medvirke til – ud fra et operativt perspektiv - at designe og implementere fremtidens kapaciteter inden for det landmilitære område? Er du selvstændig, analytisk skarp, og besidder gode samarbejdsevner? Så kan du være den sagsbehandler, vi søger til Kamp- og Ildstøtteelementet i Projektstyringssektion 3 i Forsvarsstaben.
Om os
Projektstyringssektion 3 (STY 3) er en del af den værnsfælles Styringsafdeling, der indgår i Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarsstaben. Sektionen består af i alt 22 medarbejdere fordelt på fire elementer, der varetager udviklingsopgaver i rammen af programmer og projekter med fokus på implementering af disse. Derudover støttes i forhold til tværgående landmilitære og specialoperationsrelaterede udviklingsopgaver.

Sektionen består af en sektionschef (oberstløjtnant), en souschef (major), fire elementledere (major) samt 16 sagsbehandlere fordelt på fire elementer primært på kaptajn- og majorniveauet.

Stillingen er en del af Kamp- og Ildstøtteelementet (STY3A). STY3A varetager implementering af programmer og projekter, der primært er relateret til kamp- og ildstøttekapaciteter, men varetager også implementeringsopgaver inden for det værnsfælles område. Derudover behandler elementet enkeltsager og udarbejder notater og analyser, der er væsentlige for udviklingen af vores kamp- og ildstøttekapaciteter på kort og mellemlang sigt. Der vil derfor være en bred berøringsflade til respektive kommandoer, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt andre dele af Forsvaret.

Samlet set vil du opleve en alsidig og lærerig hverdag, hvor du bliver en del af et dynamisk og fleksibelt team bestående af dygtige og engagerede kollegaer, der er kendt for levere varen i et godt arbejdsklima, hvor samarbejde og frihed under ansvar er i fokus.
Om stillingen
Vi søger en sagsbehandler, der er generalist, men med særlig med interesse for Hærens ildstøtte- og luftværnsområde. Det afgørende er, at du er nysgerrig, analytisk stærk og har modet og interessen til at tage ansvar for operationalisering og udvikling af komplekse projekter og programmer på den korte- og mellemlange bane.

Det forventes at du tager ejerskab for såvel processer som produkter, hvor du vil have en ledende rolle i de teams, der er ansvarlig for projekterne.

Du får ansvaret for forskellige faste projekter, men vil også blive inddraget i elementets løsning af nye opgaver. Generelt vil der være tale om tunge, profilerede og komplekse projekter, hvor det bliver din opgave – ud fra et operativt perspektiv - at få projekterne sagsbehandlet og ikke mindst implementeret ved primært Hærens enheder.

Opgaverne er mangeartede og vil give dig et bredt indblik i det samlede Forsvar og i Hæren i særdeleshed. Stillingen vil således give dig rigtig gode muligheder for at udvikle dine evner inden for stabsprocesser, projektledelse, samarbejde og helhedsorientering på Niveau I.

Specifikt vil en af dine opgaver være implementeringen af Hærens nye luftværnskapacitet, hvor du får ansvaret for de mange delopgaver relateret hertil.

Du vil endvidere skulle bidrage til den generelle udviklingsvirksomhed, der gennemføres i rammen af Udviklings- og Planlægningsstaben, hvor du afhængigt af din baggrund skal bidrage til udviklingsstrategier, koncepter og analyser, som belyser og prioriterer den ønskede fremtidige udvikling af operative kapaciteter på doktrin-, organisation- og teknologiområdet.

Du vil referere til lederen af STY3A major Harder D. Sørensen, men da du får ansvaret for tunge (prioriterede) projekter, vil du også skulle samarbejde direkte med chefniveauet i såvel projekt- som basisorganisationen, herunder Hærens og Forsvarets ledelse.

Dine primære samarbejdspartnere i funktionen vil være Hæren, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt øvrige kollegaer i UP staben. Du vil således få en bred vifte af relationer i Forsvaret samt styrelser under Forsvarsministeriet, hvilket kræver en høj grad af selvstændighed, en veludviklet analytisk sans samt et køligt overblik.
Der vil være en vis rejseaktivitet, herunder møder i NATO arbejdsgrupper, internationale udstillinger og projektmøder.

Arbejdet er fleksibelt og hjemmearbejde anvendes som et aktiv i forøgelsen af elementets effektivitet samtidig med, at du kan opretholde en god ”work-life” balance.
Om dig
Du er major– eller kaptajn med projekterfaring, som er optaget på MMS eller OFU med interesse for at udvikle dig i bred forstand, herunder i forhold til (projekt-) ledelse og stabsvirke.

Du er åben, imødekommende og besidder evnen til at skabe gode samarbejdsrelationer, arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø. Som person er du dedikeret, engageret og ser muligheder frem for begrænsninger. Du er villig til at lære, er iderig og bryder gerne vanetænkning ved at udfordre eksisterende koncepter/doktriner og løsninger.

Du bør have et bredt kendskab til Hærens organisation, virke og opgaveløsning og det vil være en fordel, hvis du tidligere har arbejdet inden for ildstøtteområdet, samt evt. allerede har erfaring med sagsbehandling på niveau II eller niveau III.

Det afgørende er dog, at du er nysgerrig på udvikling, analytisk tænkende, samt formår at danne dig et hurtigt overblik over omfattende sager, hvor du hurtigt og sikkert kan identificere de afgørende elementer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos oberstløjtnant Lars Brøndahl Henriksen (sektionschef) på telefon 9133 5077 el. major Harder Sørensen (elementleder) på telefon 4132 0322.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 29. maj 2022 og ansættelsessamtaler forventes gennemført i forlængelse heraf. Tiltrædelse er snarest muligt og senest 1. august 2021.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Viborg, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

29.05.2022

Indrykningsdato

10.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent