Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Taktisk Officer Efterretning til Fregatten ESBERN SNARE


Taktisk Officer Efterretning til Fregatten ESBERN SNARE

Er du taktisk officer (TAO) i Søværnet og har du lyst og mod på nye udfordringer? Fregatten ESBERN SNARE deltager i 2022 i NATO’s stående flådestyrke med internationale samarbejdspartnere med masser af oplevelser. Vil du med os på spændende sejladser og interesserer du dig for taktik?
Er svaret ja, er dette ønskejobbet for dig!
Om os
Fregatten ESBERN SNARE indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i internationale og nationale operationer i Østersøen, Middelhavet, Guineabugten og Nordatlanten.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stort fokus på de militære kernekompetencer og fokuserer meget på vores erfaringer fra DOST ved Royal Navy Flag Officer Sea Training (FOST), som vi gennemførte i slutningen af 2020. Fremadrettet vil enheden skulle fokusere på Anti-Submarine Warfare (ASW) i forbindelse med indførsel af ny sonartype, samarbejde med helikopter og vedligeholde det høje, faglige niveau.

I operationsdivisionen lægger vi stor vægt på indstillingen til fælles projekter og viljen til at yde en ekstra indsats for hele tiden at blive bedre. Som TAO forventes det, at du går forrest i dette arbejde. Vi stiller store krav til os selv, når det kommer til opgaveløsning og ansvarsfølelse, herunder for egen læring. Vi er stolte af vores skib og stolte af vores division. Vi har et godt samarbejde, og omgangstonen er altid behagelig. Vi sætter en dyd i, at arbejdspladsen fungerer, og at trivslen er i højsæde.

Vi har en stærk kultur ombord, der har rod i såvel Søværnets traditioner, som en høj faglig stolthed. Vi sætter en ære i at tage ansvar for vores fælles projekt og løse de opgaver, som vi pålægges, så godt og omhyggeligt, som det overhovedet er muligt.
Om stillingen
Du bliver en del af skibets operationsdivision og vil have til opgave at planlægge og udføre skibets kampoperationer og øvelser. Du fungerer samtidig som taktisk rådgiver for skibsledelsen. Til søs er du leder af det vagtgående hold i skibets operationsrum, hvorfra du forestår den taktiske føring af enheden og eventuelt underlagte enheder.

Som Taktisk Officer Efterretning (TAO-E) vil du fungere som enhedens subject matter expert (SME) inden for våbenledelse og efterretninger. Du vil være involveret i opbygningen og varetagelsen af Air Defence (AD) i samarbejde med Taktisk Officer Luft (TAO-L), operationsofficeren (OPO) og Lederkampinformation (LEKI).

Du kommer til at arbejde med en af Danmarks største artillerisystem og anti-luft-missiler. Du er ansvarlig for at forsvare skibet mod trusler med disse våbensystemer.

Som leder af efterretningsarbejdet om bord er du ansvarlig for indhentning, analyser og rapportskrivninger i samarbejde med efterretningsofficeren (EFO) og øvrigt udpeget personel. Du er ligeledes ansvarlig for, at chefen bliver præsenteret for et opdateret billede af operationsområdet, som han kan træffe beslutninger ud fra.

Udgangspunktet for den daglige tjeneste er fra basehavnen i Frederikshavn, men vi er pragmatiske, når det kommer til muligheden for at arbejde hjemmefra, når opgaverne tillader det. Som TAO vil du få udleveret en fjernarbejdsplads (FAP), når du møder om bord.

Når skibet er i basehavn, indgår du i tørnen som vagthavende officer, hvorfor vagtdage kan forventes.

Andet halvår af 2022 forventes at indeholde to ugers missionsforberedende sejlads og tre måneders indsættelse.

”Vi tilbyder”
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du har gennemført Taktisk Officerskursus (TOK) i Søværnet. Det vil sige TAC 671, 672 og 673 samt VBC 671 og 672. Du har sejlende erfaring, enten fra mindre eller større enheder. Du sidder måske nu i en landstilling og har ønsket om at komme til søs igen. Du vil gerne have nye udfordringer og ønsker at deltage i vores team.

Du har talent og interesse for sømilitær taktik, stor vilje og lyst til at videreuddanne og specialisere dig løbende inden for dit tildelte fagområde.

Du sætter en ære i at opnå en faglig dybde inden for dit felt og accepterer ikke halve løsninger. Gør du det godt i stillingen, vil næste naturlige skridt være en stilling som operationsofficer i Division 21 eller 22.

Du og din familie er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.

Du er egnet til INTOPS og besidder godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).

Såvel premierløjtnanter og kaptajnløjtnanter opfordres til at søge stillingen.
Premierløjtnanter med den rette profil, vil skulle indgå en uddannelsesaftale og vil bestride stillingen med funktion i højere stilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til OK Anders P. Rasmussen, telefon 30 16 94 71 eller mail, 2E-ESSN-NK@MIL.DK.
Alternativt OK Jan Niegsch, telefon 72 85 75 21

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Stillingen ønskes besat pr. 01.08.2022, eller efter aftale.

Ansøgningsfristen er den 01.06.2022 og vi forventer at holde samtaler snarest efter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.06.2022

Indrykningsdato

10.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent