Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Logistikbefalingsmand til S4 sektionen ved 1. Logistikbataljon i Aalborg


Logistikbefalingsmand til S4 sektionen ved 1. Logistikbataljon i Aalborg

Struktureret, handlekraftig og selvstændig logistikbefalingsmand søges til logistiksektionen (S4) ved 1. Logistikbataljon.
Om os
Logistikbataljon er primært garnisoneret på Aalborg kaserner og indgår i 1. Brigade som dispositionsenhed; men varetager samtidigt fagansvaret for størstedelen af den taktiske logistik, der omfatter forsynings-, sanitets-, transport-, vedligeholdelses- og bjærgningstjeneste.

Bataljonen består, ud over stab og stabsdeling af fire underafdelinger med enkelte elementer udlagt til andre garnisoner samt designeret personel fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste samt Forsvarets Sanitetstjeneste.

Herudover indgår bataljonens reserve.
Om stillingen
Du skal som logistikbefalingsmand være en del af logistiksektionen (S4) i bataljonens stab.

Logistiksektionen består i dagligdagen, ud over dig, af chefen for sektionen (KN), en anden logistikbefalingsmand med primære arbejdsområde inden for vedligeholdelsessøjlen samt to logistikhjælpere fra stabsdelingen.

Chefen for S4 og den anden logistikbefalingsmand indgår i den operative bataljonsstab i rammen af 1. Brigade.

Dit primære arbejdsområde vil være i driften af bataljonen og dermed i garnison, dog med mulighed for deltagelse i operative opgaver og øvelsesaktivitet efter behov og ønske.

Materielforvaltning, normering og materielinddækning af bataljonens enheder vil således være dit arbejdsområde, da den operative logistikbefalingsmand i sagens natur varetager bl.a. de operative opgaver og øvelsesaktivitet i rammen af 1. Brigade samt vedligeholdelsestjenesten i bataljonen.

Du vil blive en del af en bataljon i udvikling – og en bataljon som prioriterer tid og ressourcer til den interne logistik.

S4 har grundet bataljonens opgaver, størrelse og bredden i specialerne en stor opgaveportefølje.

Sektionen arbejder derfor – i tråd med tilgangen i hele staben – ud fra en hensigt om at optimere arbejdsprocesser, forankre erfaring og viden samt tilsikre uddannelse af førere og personel med ansvar i relation til materielforvaltning på alle niveauer i bataljonen.

Din opgave vil derfor være at bridrage hertil ved at se muligheder frem for begrænsninger, men samtidig også ved at kunne prioritere og planlægge bataljonens logistiske opgaver i samarbejde med chefen for sektionen.

Hverdagen vil veksle mellem garnisonsnært virke, møder og kontaktbesøg ved bataljonens eksterne enheder fordelt på Hærens kaserner.
Din hverdag vil til tider være travl, men rammerne for din opgaveløsning vil være brede; ligesom der vil være plads til hensyntagen til individuelle behov og ønsker.

Stillingen er kendetegnet ved en stor berøringsflade, der inkluderer direkte samarbejde med G4 ved Hærkommandoen, G4 ved 1. Brigade, brigadens andre bataljoner, øvrige bataljoner ved Trænregimentet samt naturligvis bataljonens enheder.

Materiellets store betydning for bataljonens uddannelse og indsættelsesevne vil til stadighed have sektionens fokus.
Om dig
Du er seniorsergent (M231), eller alternativt er du erfaren oversergent (M221).

Det er et krav, at du har indsigt i logistisk forvaltning og myndighedsbeholdning.

Det er ønskeligt, at du har været forsyningsbefalingsmand, har normeringskursus og gode færdigheder inden Officepakken.

Du arbejder selvstændigt og struktureret, har gode samarbejdsevner og udviser helhedsforståelse – både på tværs af bataljonens enheder og niveauer samt i rammen af 1. Brigade.

S4 skaber afgørende materielmæssige forudsætninger for bataljonens underenheder og har deraf dagligt et tæt og direkte samarbejde med enhederne i bataljonen.

Det forventes derfor, at du som logistikbefalingsmand er i stand til selvstændigt at indgå i konstruktiv dialog med alle samarbejdspartnere; ligesom det forventes, at du har stærke kompetencer både inden for mundtlig og skriftlig kommunikation.

Struktureret planlægning og ressourcestyring samt helhedsorientering er en naturlig og integreret del af den måde, du arbejder på.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for S4, Kaptajn Louise Braae på TRR-1B-S40A@MIL.DK eller telefon 72 83 62 40.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 29. maj 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

29.05.2022

Indrykningsdato

10.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent