Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Sagsbehandler til FMN Robusthed og Beredskab


Sagsbehandler til Forsvarsministeriets Team Robusthed og Beredskab

Har du lyst til at arbejde med politikudvikling og styring, og samtidig udvikle dine kompetencer indenfor planlægning, analyse og formidling?

I Forsvarsministeriets Team Robusthed og Beredskab får du mulighed for at danne netværk og udvikle dine kompetencer i relation til det statslige og kommunale redningsberedskab, Hjemmeværnet, tværministerielt samarbejde og internationalt samarbejde i regi af EU, NATO og Norden. Du får mulighed for at beskæftige dig med meget varierede emner, som netop nu får øget opmærksomhed grundet den skærpede sikkerhedspolitiske situation.

”Arbejdet i Team Robusthed og Beredskab forbinder det borgernære med det storpolitiske. Samtidig er Forsvarsministeriet en relativt lille organisation, så alle vil opleve at komme helt tæt på de politiske beslutninger og de højaktuelle sager” siger kontorchef Mads Ecklon.
Om os
Team Robusthed og Beredskab arbejder for et handlekraftigt, veldimensioneret og koordineret kriseberedskab, der skal øge samfundets robusthed og højne sikkerheds- og trusselsbevidstheden. Opgaverne er kendetegnet ved at være beredskabs- og sikkerhedspolitiske, og af både national og international af karakter med fokus på robusthed og beredskab.

Teamet er bl.a. ansvarlig for sagsbehandling i relation til Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen samt redningsberedskabet generelt. Teamet står endvidere for politikudvikling af frivillighedsområdet, krisestyring, nordisk beredskabssamarbejde, civilbeskyttelse i EU og NATO samt beskyttelse af kritisk infrastruktur, ligesom teamet skal arbejde med eventuelle beredskabsinitiativer i det kommende forsvarsforlig.

Teamet består af fem medarbejdere. Team Robusthed og Beredskab er en del af Forsvarsministeriets Center for Forsvar og Beredskab med i alt ni teams fordelt på fire chefer.

I centeret lægger vi vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor resultater, samarbejde og en god stemning spiller en stor rolle. ”Da de fleste sager spænder bredere end den enkelte sagsbehandlers ansvarsområde, er det helt essentielt med løbende kollegial sparring og støtte, både inden for teamet, i centeret og i departementet generelt.” siger Mads Ecklon.
Om stillingen
Vi tilbyder en udfordrende stilling med en spændende og alsidig hverdag. Hovedvægten vil ligge på krisestyring og det nordiske beredskabssamarbejde. Du vil få direkte indsigt i den politiske proces, og du skal bidrage til beslutninger, som former fremtiden for samfundets samlede beredskab. Du skal betjene ministeren i form af mødeforberedelse, taleskrivning, besvarelser af spørgsmål fra Folketinget, henvendelser fra borgere mv.

Som sagsbehandler i Team Robusthed og Beredskab vil du bl.a. skulle beskæftige dig med:
- Krisestyring, herunder policy og udvikling
- Værtsnationsstøtte og civile NATO Crisis Response Measures
- Nordisk beredskabssamarbejde / Haga / Nordisk Råd
- Tværgående koordination af beredskabsplanlægning
- Krisestyringsøvelser

Den konkrete fordeling af arbejdsopgaver og sagsområder vil i øvrigt afhænge af dine og dine kollegaers kompetencer samt centerets løbende prioritering.
Om dig
Vi forestiller os, at du har lyst til at arbejde med forskelligartede opgaver med fokus på både udvikling og drift.

SOM PERSON:
- er du ansvarsbevidst.
- har du evne til at arbejde selvstændigt og analytisk.
- har du særdeles gode formuleringsevner i skrift og tale – også på engelsk.
- er du engageret og opsøgende i opgaveløsningen.
- er du fleksibel i forhold til at håndtere opgaver, der ikke falder naturligt inden for dine faste sagsområder.
- ønsker du at udvikle dig fagligt og personligt.

Stillingen forventes besat af en person med civil akademisk baggrund. Beredskabsofficerer og officerer fra Forsvaret med de rette kvalifikationer opfordres til at søge.

Kendskab til beredskabsområdet vil være en fordel, men ikke afgørende. Ligeledes vil det være en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation, har kendskab til krisestyring og/eller har kendskab til NATO og nordisk samarbejde.

Vi forestiller os, at du som minimum har nogle års erfaring udover eventuelle studiejobs.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Afhængig af din erfaring og kvalifikationer kan der forhandles tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Du vil tillige modtage en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Hvis du er officer eller beredskabsofficer, vil ansættelsen kunne ske efter protokollat om officerer under Forsvarsministeriet til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten. Indplaceringen vil være i løngruppe fire eller fem afhængigt af dine kvalifikationer.

Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand inden for Forsvarsministeriets område, kan du vælge fortsat at være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og HOD om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Dit daglige tjenestested er Forsvarsministeriets, Center for Forsvar og Beredskab, Team Robusthed og Beredskab, Holmens Kanal 9, 1060 København K

VIL DU VIDE MERE
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Mads Ecklon på telefon 5364 3645.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Ole Johnny Frederiksen på telefon 3266 5150.

Ansøgningsfristen er den 6. juni 2022.

Ansættelsesdato er den 1. august 2022.

Samtaler forventes afholdt løbende.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på fmn.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

06.06.2022

Indrykningsdato

09.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent