Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Operationsofficer og sagsbehandler i G3 ved Hærkommandoen


Operationsofficer og sagsbehandler i G3 ved Hærkommandoen

En af vores dygtige kaptajner er netop færdig med hans Master i Militære Studie, og skal skifte stilling og udnævnes til major. Er du derfor en officer, der søger en udfordrende stilling med en dynamisk hverdag, så er stillingen som operationsofficer og sagsbehandler i G3 i Hærkommandoen nu ledig.
Der kræves stor selvstændighed og evne til at koordinere og samarbejde med Hærens myndigheder samt kollegaer i andre stabe, som Hæren samarbejder med. Jobbet er samtidigt en særdeles god mulighed for at udvikle din helhedsforståelse og få indsigt i Hærens vilkår samt at blive set af Hærens øverste ledelse.
Om os
Hærkommandoens væsentligste opgave er at opstille og uddanne landmilitære bidrag til både indsættelse og beredskab. Hærkommandoen er organiseret med en flad G1 – G8 struktur og en Kontrolsektion samt en Ledelsessektion til støtte for Hærens øverste ledelse.
Operationssektionen (G3) i Hærkommandoen varetager styrkegenereringsprocesserne til Hærens bidrag til internationale- og nationale operationer samt beredskaber. Derudover varetager Operationssektionen ligeledes planlægning og gennemførelse af landmilitære indsættelser i Danmark samt bidrager til mange af Hærens øvrige driftsopgaver.

Hverdagen i sektionen indeholder håndtering af mange dynamiske opgaver, men også elementer af drift.

Operationssektionen er organiseret med en chef, der er oberstløjtnant, og seks operationsofficerer/sagsbehandlere i form af to majorer (LG 5), tre kaptajner/majorer (LG 4) og én seniorsergent.
Der lægges vægt på en uformel omgangstone og frihed under ansvar i opgaveløsningerne.
Om stillingen
Stillingen som operationsofficer og sagsbehandler håndterer primært Hærens bidrag til de internationale operationer. Aktuelt omfatter opgaverne missionen i Irak (NMI/OIR), FN enhedsbidrag, Task Force Enkeltmand, FN puljen og en række enkeltopgaver i relation til Hærens internationale operationer.

Dagligdagen i Operationssektionen er dog meget dynamisk, hvorfor der løbende vil skulle løses eller bidrages til diverse ad hoc opgaver, der ligger uden for den fastlagte opgavefordeling i sektionen. Stillingen stiller derfor krav om en høj grad af fleksibilitet og mental agilitet.
Du vil således jævnligt skulle deltage i planlægnings- og mødeaktiviteter ved Operationsstaben og internt Hæren omkring styrkegenerering til nuværende og fremtidige indsættelser internationalt. Du vil herigennem få indsigt i de militærstrategiske beslutningsprocesser og indblik i alle Hærens kapaciteter og vilkår.

Du vil også på sigt indgå i vagtordningen (tilkaldevagt), som vagthavende ved National Land Operativt Center (NLOC), der uden for daglig tjeneste modtager og behandler henvendelser vedrørende nationale operationer.
Mange opgaver vil involvere Hærens øverste ledelse, hvorfor der forventes en høj grad af analytisk evne, helhedsforståelse og evne til skriftlig sagsfremstilling.
Såfremt du er i gang med, eller skal i gang med en Master i Militære Studier eller lignende, vil gennemførelse af studiet kunne kombineres med stillingsvaretagelsen.
Om dig
Kvalifikationer:
Krav
• VUT-I/L, VUK (BDE) eller Føringskursus.
• Erfaring fra stabstjeneste.
Ønskelig
• Forudgående tjeneste i internationale operationer.

Kompetencer:
• Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
• Du er samarbejdsorienteret.
• Du er grundig i dit arbejde.
• Du har fokus på at overholde terminer.
• Du trives i en omskiftelig hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Operationssektionen (G3), OL Søren Damgaard Møller på tlf. 41 38 53 08 og FKO-H-CHG3@fiin.dk eller nuværende stillingsindehaver KN Henrik Lind Hansen tlf. 728 11819 og FKO-H-G306@fiin.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 29. maj 2022. Der gennemføres forventeligt samtaler i uge 22/2022. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HÆRKOMMANDOEN
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næst-kommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

29.05.2022

Indrykningsdato

09.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent