Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Personlig assistent til Forsvarsakademiets dekan


Personlig assistent til Forsvarsakademiets dekan

Vil du lære forsvaret at kende indefra og samtidig snuse til ledelse på strategisk niveau i en stor organisation? Vil du have dybere kendskab til forsknings- og uddannelsesledelse, blive udviklet som fuldmægtig inklusive i form af ledelsesstøtte, og indimellem fordybe dig i forskningsassistance inden for strategiske studier og international politik?

Så er du måske den nye personlige assistent (PA) for Forsvarsakademiets dekan.
Om os
Forskningsstøtteteamet er en del af Afdeling for Uddannelsesstrategi og Forskningsstøtte. Forskningsstøtteteamet står for den administrative og strategiske ledelse af Forsvarsakademiets forskning. Forskningsstøtteteamet, som dekanens PA vil indgå i, bistår dekanen i en række opgaver af strategisk og administrativ karakter, herunder arbejde med ekstern forskningsfinansiering, ph.d.-uddannelse, udarbejdelse af bestemmelser og netværksdannelse med interne og eksterne interessenter.

Forskningsstøtteteamets daglige arbejde foregår i en uformel og konstruktiv tone, og vi lægger vægt på at støtte op om og bidrage til dekanens visioner og prioriteter samt at understøtte Forsvarsakademiets forskeres mange aktiviteter. Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer om ugen, men dekanens nye PA må påregne perioder med øget arbejdspres.
Om stillingen
Som PA vil du have en daglig logistisk og faglig støttefunktion for dekanen samt bidrage til Forsvarsakademiets forskningsstøtteteams bredere opgaveportefølje. Hertil kommer lejlighedsvis forskningsassistance for dekanen. Endelig vil du skulle samarbejde med de øvrige medarbejdere, der indgår i den samlede ledelsesbetjening af Forsvarsakademiets direktion. Stillingens indhold varierer således fra mere dag-til-dag opgaver til deltagelse i langsigtede, strategiske projekter, hvorfor den rette kandidat skal være i stand til at favne bredt rent fagligt og både være detalje- og helhedsorienteret.

Eksempler på opgaver, en dagligdag som PA for dekanen kan indeholde:

- Kalenderstyring og koordination for dekanen samt ledelsesbetjening
- Forberedelse af og opfølgning på fakultetsledelsesmøder, der ledes af dekanen
- Assistance til dekanens forskningsarbejde
- Redaktionelt arbejde og forskningsformidling
- Tovholderfunktion på seminarer og events i Fakultetet
- Bidrage til udarbejdelse, vedligeholdelse og udvikling af bestemmelser
- Bidrage til udviklingen af FAK forskning og forskningsstøtte, herunder ekstern forskningsfinansiering.
Om dig
Den ideelle kandidat til stillingen har en relevant kandidatgrad indenfor eksempelvis et samfundsfagligt område og er enten nyuddannet eller har et par års erfaring fra en offentlig institution, departement eller styrelse. Interesse i og erfaring med forskning på universitetsniveau er en fordel, men ikke et krav, ligesom interesse for forsvars- og sikkerhedspolitik også er en fordel. Du har skrevet speciale med et godt resultat.

Herudover leder vi efter en kandidat, der:
- Ønsker at udvikle sig som fuldmægtig i en stilling med mange facetter og opgavetyper
- Ønsker at opbygge et stort fagligt netværk inden for forsvarsområdet.
- Ønsker et grundigt kendskab til Forsvarets koncern og opgaver
- Er struktureret og grundig
- Nyder en varieret hverdag med både rutineopgaver og mere langsigtede projekter
- Er i stand til hurtigt at sætte sig ind i nye stofområder
- Sætter en ære i at levere ledelsesbetjening på højt niveau, selv når tingene går stærkt
- Bidrager til det faglige og sociale fællesskab med humør og energi.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem
Finansministeriet og akademikere i Staten.

Der vil afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg.
Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne
sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i
internationale operationer med henblik på deltagelse i
konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos CHKONS Maria Panum Baastrup på telefon +45 2181 7421 eller på mail: MARBA@fak.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Sandra Bengtson Heede på telefon +45 7281 9172.

Ansøgningsfrist er 31. maj 2022 og samtaler afholdes umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2022 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket nedenfor.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbase-ret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter.

Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

31.05.2022

Indrykningsdato

09.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent