Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler til Totalforsvarsarkivet i Karup


Sagsbehandler til Totalforsvarsarkivet i Karup

Er du en erfaren soldat/befalingsmand, empatisk og akkurat? Trives du i en hverdag, hvor du har en selvstændig rolle?
Om os
Totalforsvarsarkivet er opbevaringssted for alle stamdata på personale, der enten er ansat, eller har været ansat i Forsvaret. Det være sig alle personalekategorier inden for både militære og civile ansættelser.

Arkivet anvendes blandt andet til at dokumentere oplysninger for medarbejdere, der tidligere har været ansat i Forsvaret og har behov for dokumentation for ansættelse, uddannelse, udsendelser, sejltid o.l. Behovet kan opstå f.eks. i forbindelse med jobansøgninger, eller vedkommende er ansat ved en anden myndighed inden for staten og skal have udregnet anciennitet til jubilæum eller pension.

Herudover er en af arkivets vigtigste opgaver, i rollen som arbejdsgiver, at besvare henvendelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i verserende sager samt besvarelse af henvendelser om aktindsigt i personalepapirer fra borgere og andre interessenter.

I en stor virksomhed som Forsvaret med ca. 20.000 medarbejdere inden for mange faggrupper er der nok at tage fat på. Dertil kommer sager omhandlende tidligere ansatte.

Totalforsvarsarkivet er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse og er fysisk placeret i Karup, hvor arkivhallen på små 500m2 med tilhørende kontorfaciliteter er forholdsvis nye. Du vil kunne regne med, at skulle arbejde i lyse, pæne omgivelser.

Arbejdet vil, kort fortalt, omfatte:
- Sagsbehandling af arbejdsskadesager i rollen som arbejdsgiver.
- Besvarelse af henvendelser om aktindsigt.
- Støtte til bemandingselementerne i forbindelse med screening af stillingsansøgere.
- Samt naturligvis deltage i forbindelse med fælles opgaver og projekter.

Totalforsvarsarkivet er en del af Center for Rekruttering og Karriere i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der desuden består af otte sektioner, med primær fokus rekruttering til og bemanding af Forsvarets mange operative enheder. Centerledelsen har dagligt til huse i Ballerup.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Totalforsvarsarkivet repræsenterer du Forsvaret som arbejdsgiver i sager i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Berøringsfladen internt i Forsvaret vil være ganske stor, og du vil stort set få et samarbejde med samtlige tjenestesteder inden for:
- Forsvaret
- Beredskabsstyrelsen
- Hjemmeværnet
- Forsvarets Efterretningstjeneste

Der vil være gode muligheder for at planlægge og tilrettelægge arbejdet i det omfang, at frister bliver overholdt, så der derved kan blive en god balance mellem arbejdsliv og familieliv.
Om dig
Du er befalingsmand og soldat, som har været udsendt i internationale missioner, således at du har kendskab til de forhold og vilkår som mange af vores soldater arbejder under – både i Danmark og i internationalt regi. Samtidig har du et bredt kendskab til og forståelse for opbygning og virke inden for alle værn og Beredskabsstyrelsen.

Vi forestiller os, at du har erfaring inden for administration af personale. Du har måske tidligere været kommandobefalingsmand, banjermester og/eller udstikker.

Du er struktureret og disciplineret i din tilgang til opgaver. Du har en bred erfaring som sagsbehandler på min. ansvar 4 helst niveau 3, hvor du gerne har samarbejdet med forskellige myndigheder både indenfor og uden for Forsvaret.

Du vil blive en del af Totalforsvarsarkivet og indgå i et team, hvor synergi, samarbejde og gensidig respekt i en behagelig omgangstone, er en vigtig del af hverdagen. Du skal have lyst til at arbejde i en flad struktur, hvor alle træder til, hvor der er behov i forhold til evner og færdigheder.

Du er tilgængelig, en nytænkende og helhedsorienteret person. Du har lyst og vilje til at hjælpe de personer, som du møder i hverdagen. Du er selvstændig, du kan prioritere og du er loyal over for dit eget og enhedens ansvar.

Du har en generel god IT-forståelse, hvor du tidligere har arbejdet med DeMars, KESDH/WorkZone og Office-pakken.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte lederen af Totalforsvarsarkivet, chefsergent Jesper Helgesø på telefon 72 81 95 66 eller via mail: fps-jhe@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 19. juni 2022. Vi forventer at afholde samtaler i uge 25+26. Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2022 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften i Forsvaret. Forsvarsministeriets Personalestyrelse er som arbejdsplads kendetegnet af høj faglighed, fokus på videndeling og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø. Hovedsædet er placeret i Ballerup, men FPS har decentrale partnerelementer rundt omkring i hele landet. Forsvarsministeriets Personalestyrelses organisation består også af Forsvarets Center for Arbejdsmiljø og Veterancentret. Veterancentret er placeret i Ringsted
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

19.06.2022

Indrykningsdato

09.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent