Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Fartøjsfører til sejlads ved Havneelementet Flådestation Korsør


Fartøjsfører til sejlads ved Havneelementet Flådestation Korsør

Som en del af 3. Eskadre er Flådestation Korsørs kerneopgave at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt operativ drift af flådestationen. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at støtte Søværnet og Forsvaret, døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.
Om os
Havneelementet i Korsør er et element under Basesektionen på Flådestation Korsør.

Havneelementet løser mange forskellige opgaver: slæbe- og bugseropgaver i og uden for basehavn, leve-ring af vand og brændstof til skibe i basehavn, støtte til dykkeropgaver i og udenfor basehavn samt generel oprydning på og reparation af kajområdet. Vi anvender fartøjerne ALSIN, BALDER, HERMOD og MSF 4 til løsning af disse opgaver.

Havneelementet har desuden 4 medarbejdere på Nyholm i København, primært til at støtte for DANNEBROG.
Om stillingen
Du vil som medarbejder i havneelementet indgå i et team bestående af 9 menige og en elementleder, der bl.a. har til opgave at sejle med, reparere og vedligeholde Flådestation Korsørs bådmateriel.

Som fartøjsfører ved havneelementet vil din kerneopgave være selvstændigt at føre havneelementets fartøjer, hvad enten det drejer om bugserassistance eller andre opgaver, - også uden for Flådestationens område. Du skal ligeledes i høj grad deltage i vedligeholdelse af havneelementets fartøjer, således at disse fartøjer til stadighed er klar til at yde søværnets sejlende enheder assistance. Yderligere vil du som en del af Basesektionen indgå i Stationsvagten ved Flådestation Korsør i en 24 timers vagt.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Der må derfor påregnes rejseaktivitet udover sejlende tjeneste, samt arbejde uden for normal arbejdstid og i weekender.
Der vil også være mulighed for at blive udsendt til FRONTEX i Middelhavet eller som en del af flådestationens Maritime Støtteelementer, der leverer operativ logistik til Søværnets enheder i udlandet i begrænsede perioder.
Om dig
Du har gennemført Søværnets Basisuddannelse eller tilsvarende, og det er en fordel hvis du er uddannet kystskipper, ellers vil det blive nødvendigt at tage denne uddannelse. Der lægges vægt på at du har erfaring fra sejlende tjeneste, og gerne militære kompetencer fra andre dele af Forsvaret.

Du har det godt med en afvekslende hverdag med en variation af både administrative og praktiske opgaver.
Det er ønskeligt, at du er uddannet dykker i søværnet, eller er indstillet på at tage uddannelsen.
Du er som medarbejder professionel, struktureret, god til at samarbejde, såvel som arbejde selvstændigt, samt helhedsforståelse for Søværnets og Forsvarets behov.
Af personlige kompetencer lægges der vægt på fleksibilitet, og at du tager aktiv del i fællesskabet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til SSG Dan Høj.
Mail: 3E-KOR-LDHNE@MIL.DK, tlf. 30 45 04 92 eller Chef for Basesektionen OK Lars Hemme Nielsen på tlf. 30 55 74 84, mail: 3E-KOR-CHBSS@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. maj 2022 og samtaler forventes afholdt uge 23. Stillingen er til besættelse 1. juli 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.05.2022

Indrykningsdato

06.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent