Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Jurister til Center for HR-jura i Forsvarsministeriets Personalestyrelse


Jurister til Center for HR-jura i Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Vil du specialisere dig inden for ansættelsesret eller arbejdsskader på en arbejdsplads, der er noget ud over det sædvanlige?

Er du jurist med erfaring inden for ansættelsesret, arbejdsskader eller forvaltningsret? Har du lyst til at specialisere dig, samtidig med at du bliver fagligt udfordret? Og har du lyst til at være en del af statens største HR organisation?

Så er du måske en af vores nye kolleger i Center for HR-jura i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
Om os
Center for HR-jura er nyoprettet, og vi er organiseret i 4 sektioner, heraf 3 sektioner, der har ansvaret for juridisk sagsbehandling og rådgivning. Sektion for ansættelsesret behandler personalesager på Forsvarsministeriets område, Sektion for arbejdsskade- og erstatning behandler sager hvor Forsvarets ansatte er kommet til skade, og Sektion for generel jura beskæftiger sig med generel juridisk rådgivning. Derudover består centeret også af en Sektion for ulykkessager og centerbetjening. Vi er 45 medarbejdere i centret.

De ledige stillinger, der skal besættes er i henholdsvis Sektion for ansættelsesret og Sektion for arbejdsskade og erstatning.

Vi lægger vægt på høj faglighed og professionalisme i arbejdets udførelse, og vi er meget bevidste om vores udadvendte rolle i Forsvarsministeriet og de underliggende styrelser.

Vi tilbyder dig et job med spændende arbejdsopgaver og ansvar fra start, hvor du er med til at sikre, at vi når vores ambitiøse mål om at levere et højt niveau af juridisk rådgivning og sagsbehandling.

Vi vægter din udvikling højt, og at det på din rejse er tilladt at begå fejl. Vi understøtter derfor en kultur, hvor vi spiller hinanden gode med en høj grad af tillid og drager omsorg for hinanden. Du får et introduktionsforløb, og din mentor vil hjælpe dig godt på vej.

Vi arbejder tæt sammen i centeret, men vi har også individuelle ansvars- og specialområder.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse er beliggende i Ballerup.
Om stillingen
Som jurist i Sektion for ansættelsesret har du ansvaret for dine egne ansættelsesretlige sager, og du kommer til at fungere som en vigtig sparringspartner for cheferne på tværs af ministerområdet.

Dine primære opgaver vil være:

• Rådgivning og sparring med chefer ved afskedigelsessager og øvrige ansættelsesretslige sager.
• Sagsbehandling af konkrete sager.
• Rådgivning inden for personalejura i bred forstand.

I denne alsidige rolle får du mulighed for at bringe din faglighed i spil, samtidig med at du udvikler og styrker dine kompetencer inden for ansættelsesret og personalejura.

Som jurist i Sektion for arbejdsskade og erstatning har du blandt andet ansvaret for behandlingen af sager, hvis en af Forsvarets medarbejdere kommer til skade under udsendelse. Sagerne behandles efter Forsvarsministeriets særlige forsikringsordninger.


Dine primære opgaver vil være:

• Sagsbehandling.
• Rådgivning af kunder inden for forsikringsforhold.
• Besvare henvendelser fra parter.
• Udarbejde juridiske notater.

Derudover rådgiver og underviser vi Forsvarets medarbejdere i arbejdsskade-, erstatning og forsikringsområdet.
Om dig
Du har formentlig en længere videregående uddannelse som jurist (Cand.jur, Cand.merc.jur, Cand.soc.jur) gerne med et par års erfaring inden for ansættelsesret, arbejdsskader og erstatning. Har du også interesse inden for databeskyttelsesret og/eller forvaltningsret, vil det være en fordel.

Da du kommer til at være i tæt dialog med andre myndigheder på Forsvarsministeriets område, er det vigtigt, at du besidder habile formidlingsevner, er imødekommende og løsningsorienteret.

I Center for HR-jura er hverdagen tempofyldt og omskiftelig, og det er derfor vigtigt, at du er god til at bevare overblikket og er god til at byde ind og give en hånd med, hvor der er brug for det.

Du er samarbejdsorienteret og vil ved tvivl søge sparring, ligesom du også gerne stiller din egen viden til rådighed for dine kolleger.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende relevante overenskomst.

Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingerne tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne i Sektion for ansættelsesret, er du velkommen til at kontakte kontorchef, Eline Ringgaard Kjeldsen på tlf. 32665977.
Hvis du vil vide mere om stillingerne i Sektion for arbejdsskade og erstatning, er du velkommen til at kontakte kontorchef, Nanna Rytter Larsen på tlf. 32665173.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 7281 9178 eller HR-konsulent Ask Ahrens Blicher på telefon 7281 9140.

For at komme i betragtning til stillingerne, vil vi bede dig søge via linket og vedhæfte ansøgning, CV og uddannelsesbevis samt yderligere relevant materiale.

Ansøgningsfristen er forlænget til den 6. juni 2022, men vi holder samtaler løbende, så hvis stillingen har fanget din interesse, ser vi gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.
Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
Se gerne mere om os på www.forpers.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

06.06.2022

Indrykningsdato

06.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent