Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Ansvarsbevidst og faglig godt fundamenteret arbejdsmiljømedarbejder


Ansvarsbevidst og faglig godt fundamenteret arbejdsmiljømedarbejder til midlertidig stilling ved Kvalitetsledelsessektionen

Har du evnerne og lysten til at arbejde målrettet og intensivt med et arbejdsmiljøledelsessystem?
Motiveres du af spændende opgaver i en travl hverdag i en alsidig virksomhed, hvor resultatet af din indsat har indflydelse på mange kollegaers daglige arbejde? Og evner du at holde overblik over specialiserede områder og motivere og samvirke med andre specialister? Så kunne du være vores nye medarbejder inden for arbejdsmiljø.

Stillingen er midlertidig i perioden 1. august 2022 til 31. december 2022 på gennemsnitlig 20 timer ugentligt.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste udfører reparationsopgaver og eftersyn på Forsvarets skibe, fly, køretøjer og andet materiel. Ledelsen er placeret i Brabrand, hvor planlægningsopgaver og intern støtte er forankret, mens vores værksteder er fordelt på 18 garnisoner spredt over hele landet.

Kvalitetsledelsessektionen består af en sektionschef og syv medarbejdere. Sektionen har med reference til chefen for Driftsafdelingen til opgave at lede og koordinere indsatsen i relation til kvalitets-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsområderne samt vores anvendelse af bygninger og faciliteter, herunder de systemer der benyttes som platform for disse områder. Sektionen besidder et bredt mix af militære og civile kompetencer, der bidrager til at sikre faglige velfunderet løsninger i produktionen til gavn for hele Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Tonen ved Vedligeholdelsestjenesten er uformel, og der er et højt niveau af selvstændighed i sektionen. Kollegial og chefsparring er en central del af opgaveløsningen.
Om stillingen
Du kommer til at arbejde målrettet med udvalgte sider af arbejdsmiljøområdet. Det er en forventning, at du har en bred og dyb viden om arbejdsmiljøets mange facetter, at du behersker skriftlig kommunikation og sagsbehandling, samt at du evner at skabe et godt samarbejde med andre.

Af opgaver vil du bl.a. arbejde med:
• Varetagelse af sagsbehandlingsrollen som én af Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes medarbejdere inden for arbejdsmiljø. Primært inden for det kemiske område.
• Generel rådgivning og opfølgning på arbejdsmiljø sager. Herunder samvirke med repræsentanter fra andre dele af det omkringliggende arbejdsmiljøområde, så som Forsvarets Center for Arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet.
• Deltage i auditering af myndighedens underlagte enheder vedrørende arbejdsmiljø.
• Indgå i tværgående projektgruppen efter behov.
• Bidrage til opretholdelse af myndighedens certificeringer vedrørende arbejdsmiljø, og de dertil relaterede opgaver.
• Indgå i tværfaglige udviklingsopgaver og bidrage til optimering af eksisterende ledelsessystem ISO 45001 for arbejdsmiljø.

Du arbejder i et team med gode muligheder for sparring og udvikling, og hvor udvikling ofte sker i samarbejde med værkstedsområderne, disses underlagte værksteder og vedligeholdstjenestens øvrige enheder og elementer.
Vi tilbyder en stilling med rig indflydelse på egen hverdag, med gode muligheder for fleksibilitet, og hvor myndigheden tilbyder gode forhold på arbejdspladsen og høj grad af inddragelse.

Du skal forvente op til 20 indenrigs rejsedage om året i forhold til løsning af pålagte opgaver og periode.
Om dig
Vi forestiller os, at du er overværkmester og gerne en teknisk kompetent kvalitetssagsbehandler med stor praktisk erfaring. Du har et relevant uddannelsesniveau inden for arbejdsmiljøledelse, og du har haft ansvaret for arbejdsmiljø i flere forskellige sammenhænge.

Vi ser gerne, at du har en solid praktisk erfaring inden for relevante områder. Det er ønskeligt, at du har en praktisk erfaring med gennemførelse af audit-virke, og at du er fortrolig med at bidrage til reviews, benchmarking og statistisk årsrapportering.

Som person er du en løsningsorienteret og kvalitetsbevidst kulturbærer af arbejdsmiljøområdet med fokus på kommunikation og samarbejde overalt i organisationen.
Du engageret, forretningsorienteret, fleksibel og med masser af ”drive”.
Du er hands-on typen og tror på, at relationer og samarbejde skaber de bedste løsninger.
Du formår at bevare overblikket i en travl hverdag, og du trives med varierende arbejdsopgaver, hvor fornyelse og kvalitet er i centrum.
Du arbejder godt både i teams og selvstændigt og er samtidig imødekommende.
Du er struktureret med sans for detaljens betydning, besidder stærke kommunikative evner og formulerer dig tydeligt og præcist både skriftligt og mundligt.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst. Der vil afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg.
Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Dit faste tjenestested er i Aalborg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for kvalitetssektionen, major Henrik Liljenberg Christensen, på telefon 2381-0548 eller mail FVT-P-CHDK@MIL.DK.
Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Sandra Bengtson Heede på telefon +45 7281 9172.

Ansøgningsfristen er den 20. maj 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse pr. 1. august 2022 til 31. december 2022.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og svendebrev. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

20.05.2022

Indrykningsdato

06.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent