Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Stabsofficer CIMIC ved stab Multinational Division North (Genopslag)


Stabsofficer CIMIC ved stab Multinational Division North (Genopslag)

Vil du anvende dine militære kvalifikationer i et ”skarpt” miljø?
Her får du mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for taktik i en stab, som planlægger og udfører operationer på daglig basis.
I stillingen skal du forstå de taktiske opgaver, for at udlede hvordan de operative behov bedst muligt kan understøttes.
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Du vil blive involveret i opgaver omkring oparbejdelse af et indgående kendskab til: beredskabs forberedelser i relation til samfundsmæssig modstandsdygtighed, demografiske forhold samt relevante statslige og ikke-statslige organisationer i operationsområdet. Den viden og færdighed vil du skulle anvende i forbindelse med koordination af førnævnte aktørers behov, i forhold til divisionens militære behov. Dette vil blive anvendt til støtte for taktisk planlægning.

Som et af de få steder kan du her få mulighed for at omsætte teorien fra de taktiske kurser til udførlige planer, hvor modtager har høje forventninger.
Hos MND N vil dit virke i CIMIC-sektionen, set i rammen af kampoperationer, fokusere på håndtering af civile forhold, så der skabes rum til manøvrer. Det gøres bl.a. ved at sikre at non-militære aktører tager sig af humanitære behov, så MND N ressourcer dedikeres til kampoperationer. Og herudover er en særdeles væsentlig opgave at facilitere anvendelsen af non-militære aktørers ressourcer til støtte for divisionens opgaveløsning under såvel planlægning som udførelse af kampoperationer.

For de fleste vil arbejdet i et multinationalt divisionshovedkvarter være nyt, men så længe du har viljen til at lære og synes, at det er spændende at arbejde med og har flair for operationer, så vil du kunne få en unik mulighed for at udvikle dig fagligt såvel som personligt.

I forbindelse med stillingen vil der være rejsevirksomhed til den østlige del af hovedkvarteret i Letland, i resten af operationsområdet samt til andre samarbejdsparter i NATO.
Om dig
Du er kaptajn eller major M322 og har gennemført VUT/I-L eller VUK BTN og BDE.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale.

Er du reserveofficer, kan du søge stillingen med henblik på en tidsbegrænset ansættelse på 2 år.

Du har måske været næstkommanderende og/eller chef i en underafdeling, ligesom vi gerne ser at du har erfaring i at virke i et multinationalt miljø. Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har været stabsofficer på enten bataljons- eller brigadeniveau.

Du trives i et hektisk miljø, er initiativrig, agerer fremsynet og handlekraftigt.

Uddannelse indenfor eller erfaring med CIMIC er ikke krav, men nye kompetencer du har mulighed for at erhverve dig i stillingen, og er din grundlæggende doktrinforståelse på plads er du 90% i mål.

Vi forventer at du er i stand til at kommunikere sikkert i skrift og tale på engelsk, samt kunne begå dig i internationale miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte enten koordinationsofficer Informationsaktiviteter MJ A. Lyng på MNDN-G5-21@MIL.DK eller på tlf.: +45 407 407 53.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfrist er 29. maj 2022

Ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart efter deadline.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

29.05.2022

Indrykningsdato

05.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent