Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Logistikhjælper til S4 sektionen til I Panserinfanteribataljon ved Den Kongelige Livgarde


Logistikhjælper til S4 sektionen til I Panserinfanteribataljon ved Den Kongelige Livgarde

Savner du udfordringer eller at dygtiggør dig i den logistiske verden og kunne du tænke dig, at blive en del af et stærkt team med fokus på det logistiske? Så er det måske dig vi søger.
Om os
Drømmer du om at indgå i en bataljon med et entydigt fokus på det operative virke, uddannelse af soldater og enheder, så har du her muligheden for at blive en vigtig spiller i vores team.
Bataljonen indgår organisatorisk i 1. Brigade, der er Hærens stående indsatsparate troppeenhed. Bataljonen er udpeget til at indgå i NRI beredskab i 2023, hvilket betyder at vi har et spændende og relevant mål at arbejde frem mod, hvilket kommer til at være styrende for bataljonens og kompagniernes fremadrettede uddannelse. Ligeledes modtager bataljonen en masse nyt materiel.
Til dagligt indgår bataljonen og kompagnier i et tæt samarbejde med Livgardens øvrige enheder og regimentsstab ift. at løfte den lange række af vigtige opgaver, som regimentet løser.
Vores vision er, en motiverende og attraktiv arbejdsplads for de dygtigste og mest motiverede soldater i kamptropperne. Vi er en bataljon, der gennem faglighed, helstøbt professionalisme og effektivt samvirke med tilgåede enheder kan løse alle typer af opgaver på kamppladsen.
S4 Sektionens opgaver
Sektionens primære opgave er at tilvejebringe og omfordele materiel. Vi validerer og controller på bataljonens underafdelinger, samt støtter med SAP færdigheder og løsning af diverse udfordringer i samarbejde med dem.
Bataljonen har været igennem en større omfordeling af materiel, som resten af Hæren og her vil dine kompetencer blive brugt effektivt.
Sektionen har en uformel og fri tone, samt et behageligt arbejdsmiljø, hvor vi har lige så stor fokus på medarbejderen, som opgaven der skal udføres.
Om stillingen
Som logistikhjælper, er du en del af I panserinfanteribataljonens logistiske team og du arbejder til dagligt, tæt sammen med resten af sektionen. Til sammen danner vi hovedet af bataljonens logistiske søjle, som planlægger, iværksætter og styrer næsten alt hvad der har med materiel at gøre, hvilket giver en meget alsidig arbejdsdag.

Vi er et team, med mange års logistiskerfaring i blandt os. Vores fokus er at være servicemindet og hjælpsomme, sideløbende med at vi validerer og kontrollere enhederne i, at efterleve gældende forvaltningsbestemmelser.

Dine opgaver som logistikhjælper er, at servicerer kompagnierne og støtter dem i deres daglige og månedlige rutiner. Hverdagen er sjældent ens, opgaverne er mange og forskelligartede samt varierer ofte imellem at vedligeholde og tilvejebringe materiel til bataljonen. Men du vil også komme til at koordinerer ud af Bataljonen, bl.a. med HKO og FMI’s sagsbehandlere mf.
Om dig
Du er konstabel, og du har forrettet en tilfredsstillende tjeneste som forsyningshjælper.

Det forventes at du DEMARS myndighedsbeholdning 904, samt TRR 1270. Yderligere logistiske kurser er kun et plus for dig.

Det er ønskeligt, at du har erhvervet kørekort kategori B og C.
Det er ønskeligt, at du har erhvervet kørekort kategori CE.

Herudover er det en fordel, at du har ADR grunduddannelse og farligt gods, supplement klasse 1 – militær.

Du skal tidligere have forrettet tjeneste som forsyningshjælper/ depothjælper i en enhed under hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse, hærens stående reaktionstyrker eller som logistikhjælper ved anden bataljonsstab.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere det gode resultat. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder, at kompagnierne får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning. Du besidder initiativ således, at du selvstændigt forstår at udnytte rammerne for arbejdets udførsel og din tid bedst muligt. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte logistikbefalingsmand seniorsergent M.R. Christensen på telefon 25 55 13 97 eller mail LG-1B-S40C@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 60 eller mail FPS-MIS@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer eller beredskab, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er d. 26. juni 2022 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

26.06.2022

Indrykningsdato

05.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent