Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Gruppefører til GEODEL i CBRN- & GEOKMP i Skive


Gruppefører til GEODEL i CBRN- & GEOKMP i Skive

Befalingsmand til GEODEL i CBRN- & Geospatialkompagniet (CBRN- & GEO-KMP ved Ingeniørregimentet i Skive.

Besidder du interesse og flair for bearbejdning af geodata, herunder mod på at gennemføre dybdegående analysearbejde til støtte for Hærens enheder, så det er måske dig vi netop står og mangler.

Hvad med at træne dine analytiske evner og ledelsesmæssige kompetencer i en stilling med et stort udviklingspotentiale – såvel personligt som fagligt?

GEODEL har en kæmpe berøringsflade og arbejder bl.a. sammen med Danske Division, 1. Brigade, Specialoperationskommandoen samt Hærens Efterretningscenter m.fl.

Du vil få mulighed for at deltage i mange øvelser, herunder arbejde tæt sammen med folk på mange forskellige niveauer, fra stabsofficerer i større stabe til den operative indsatte soldat.
Om os
GEODEL er en integreret del af Chemical-, Biological-, Radiological-, Nuclear- og Geospatialkompagniet, som er en yderst specialiseret enhed i Forsvaret.

Dette betyder bl.a. at vi er pålagt et stort antal unikke opgaver og samtidig råder over store mængder essentielt materiel.

Vores nuværende bemanding er på 72 medarbejdere, hvoraf GEODEL udgår 18 stillinger af vores samlede bemanding.
Kompagniet (KMP) kan ved tilgang af designeringspersonel komme op på 92 medarbejdere.

KMP er en enhed der er sammensat af fem specialer. Derudover er der også en kommandodeling indeholdende en forsynings- og vedligeholdelsessektion.

Vores kapaciteter er efterspurgte, hvorfor vi deltager i mange øvelser og aktiviteter, såvel i ind- som i udlandet.

Kompagniets motto er gennemsyret i vores tankegang om altid at være rede til at tilpasse os en given situation, med henblik på fortsat at kunne opretholde den fornødne effektivitet til støtte for foresattes opgaveløsning.
Om stillingen
Stillingen som befalingsmand i GEODEL er en stilling med et todelt arbejdsområde, med to primære aspekter som skal varetages:

Første område er funktionen som Geospatial specialist (GEOSPEC), der er ensbetydende med at kunne foretage udfordrende digitale terrænanalyser, så disse tilgodeser tekniske parametre og taktiske principper.

Du vil skulle gennemføre hele det grundlæggende uddannelse inden for specialet (IGR 496A) og modulet dedikeret til GEO-føreren (IGR 496B). Meget af det første år ved delingen vil derfor gå med uddannelse og daglig tjeneste.

Så snart du kan begå dig acceptabelt i vores it-programmer, vil du blive en aktiv del af den pulje der leverer effekten til vores samarbejdspartner.

På øvelserne og i det daglige, vil du oparbejde en vis erfaring og samtidig udvikle dine færdigheder i programmet ArcGIS, der er vores primære databehandlingsprogram til behandling af de store mængder data. - Færdigheder som er direkte sammenlignelighed med dem ude i det civile.

Et andet aspekt af stillingen omhandler ledelse og føring af dine underlagte GEO-SPEC, da GEOGRP ofte er selvstændig indsat, hvorfor I er tre SPEC til at levere den ønskede effekt.

Foruden førnævnte, skal du være rede til at præsentere produkter og analyser til stabsmøder. Vi er kendt for at levere ”varen”, hvorfor vi forventer du er proaktiv og serviceminded i din tilgang til virket, med henblik på at kunne skabe din egen kobling til den enhed du støtter.

Der vil være mulighed for at søge alternative kurser mhp. at sammenkoble det geospatiale med andre fagområder. Din stilling udvikler dig, samtidig med at du kan forme den til dig.

Tjenesten veksler mellem dage på kasernen, hvor vi varetager den daglige produktion og deltagelse i enhedsuddannelse og udenlandske øvelser, hvor du er væk fra kasernen i adskillige dage.

Den daglige tjenestetid er som udgangspunkt mellem kl. 07:15 og 15:15 - derudover kan der enkelte dage forekomme tjeneste frem til 17:00. Det vil fremgå af enhedens halvårlige aktivitetsoversigt, hvornår du skal påregne lange dage eller øvelsesaktivitet el. lign.
Om dig
Du er udnævnt oversergent (OS) eller erfaren sergent (SG), der er egnet til, i form af en uddannelsesaftale, at gennemføre de gældende uddannelses- og/eller ud-nævnelseskriterier, der kvalificerer dig til udnævnelse til OS.

Du har gennemført begge af Ingeniørregimentets føreruddannelser for mellemledere (IGR 201 og IGR 204). Hvis dette ikke er tilfældet, vil det manglende efterfølgende indgå i en udviklingskontrakt.

Du skal have lyst til at arbejde inden for et specialistområde og kunne lide at arbejde i et miljø, hvor der er fart over feltet og hvor faglig dygtighed vægtes højt.

Vi giver dig alle redskaberne til at blive en dygtig specialist, men det er din egen disciplin og holdning der holder redskaberne ”skarpe”.

Du behøver nødvendigvis ikke være den fødte specialist, så længe du blot har den fornødne interesse og motivation, samt formår at bringe dine kompetencer i spil, i rette tid og i rette mængde, med det evige ønske om en proportionel udvikling.

Som person er du driftig, styringsorienteret samt fremsynet.

Du er helhedsorienteret og ressourcebevidst i din tilgang til tjenesten samt de opgaver du bliver tildelt.

Du forstår at bruge dine medarbejderes og kollegaers kvalifikationer og kompetencer samt erfaringer til at holde et højt fagligt niveau.

Samtidigt er det nødvendigt, at du kan arbejde selvstændigt inden for dit ansvarsområde og tilmed sætter stor pris på en høj grad af frihed under ansvar for at kunne trives i stillingen.

Derudover skal du være proaktiv og opsøgende af natur i din tilgang til virket og tilmed kunne indgå i specialiserede arbejdsgrupper.

Du skal desuden være rede til at deltage i mange forskelligartede aktiviteter, hvor du til tider kan forvente at være væk hjemmefra på grund af f.eks. øvelsesaktivitet eller kursus for at opbygge din og delingens færdigheder.

Du skal have lyst til at indgå i et dynamisk team hvor dyder som fællesskab og samarbejde er ligeså vigtige som vores professionalisme, idet vi sætter en ære i at hjælpe hinanden.

Du skal være serviceminded da GEODEL håndterer meget direkte kontakt til opgavestiller og bruger. Det er derfor vigtigt at du har lyst til at hjælpe disse bruger og på den måde forstår vigtigheden af vores image.

Dine IT færdigheder må gerne afspejle din interesse for IT, hvorfor det er en fordel at du har kendskab til server- og LAN-opsætning, brugen af netværk med tilhørende problemstillinger og generelt er ferm i brugen af en computer.

Ved indtrædelse i stillingen forventes det at du besidder, eller erhverver dig følgende kompetencer:

- TRR 1415, Køreassistentuddannelse.
- FAGLÆ, Faglærerkursus alment (HRN).
- SKYLE-II, Skydelederkursus 2.

Det er slutteligt et krav, at du har kørekort kategori B samt ønskeligt, at du tilmed besidder kørekort til kategori C/CE. Du skal kunne leve op til kravene for erhvervelse af kategori C/CE.

Såfremt ovenstående har vakt din interesse, vil vi glæde os til at høre fra dig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef Bjarke Beck tlf. 51 51 90 70.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 22. maj 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

22.05.2022

Indrykningsdato

05.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent