Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningshjælper/Kører til Niels Kjeldsen Eskadronen ved Jydske Dragonregiment


Forsyningshjælper/Kører til Niels Kjeldsen Eskadronen ved Jydske Dragonregiment

Er du skrap til forsyningstjeneste og ønsker du at arbejde i en dynamisk forsyningssektion ved en Kampvognseskadron, hvor du kan anvende og udvikle dine faglige kompetencer?

Så er stillingen som forsyningshjælper ved Niels Kjeldsens Eskadronen ved Jydske Dragonregiment måske noget for dig.
Om os
Niels Kjeldsen Eskadronen er en underafdeling i Jydske Dragonregiments Panserbataljon. Eskadronen er i foråret 2020 kommet hjem fra en udsendelse som Movement Force Protection Team i RESOLUTE SUPPORT missionen i Kabul, Afghanistan. En del af eskadronens personel har været udsendt til både Balkan, Irak og Afghanistan, og der er derfor en stor og bred erfaring samlet i enheden.

Eskadronen består af 3 kampvognsdelinger i Leopard 2 A7 og en kommandodeling.

Ved Niels Kjeldsens eskadronen har vi en fri og uformel omgangstone. Hos os er det professionalisme og faglig dygtighed, der skaber respekten. Vi stiller krav til, at du er engageret og initiativrig.

Vores daglig tjenestetid er fra 0700 til 1430, og du skal desuden deltage i både skydeperioder og øvelser i løbet af året, i både Danmark og udlandet. Du skal forvente, at være væk mere end 10 uger om året.
Om stillingen
Som forsyningshjælper støtter du, sammen med resten af forsyningssektionen, eskadronen, ved at tilvejebringe den logistiske støtte i den daglige tjeneste, på skydeperioder og under øvelser i ind- og udland.

Udover at sørge for den logistiske støtte til resten af eskadronen, gennemfører forsyningssektionen også egen uddannelse i bl.a. køreteknik, skydning, førstehjælp og idræt.

Forsyningssektionen er en del af eskadronens hjerte, og en af de sektioner der får hverdagen til at hænge sammen for resten af eskadronen.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du er i konstabelgruppen, gerne med baggrund i en kampvognseskadron og forsyningstjeneste (dette er IKKE et krav) og har en interesse i en faglig stilling, hvor du dagligt løser reelfaglige opgaver.

Vi søger en medarbejder der har god arbejdsmoral, godt humør, er initiativrig og ”kan stå på egne ben”.

Du vil gerne støtte sektionen i den daglige forsyningstjenestes drift af Eskadronen og du er vant til at arbejde med IT. Såsom DeMars, Word og Excel.

Du kan bestille forbrugsgods og har kendskab til at arbejde med ammuntion og farligt gods.

Du skal kunne køre med gaffeltruck og deletage i driften af sektionens køretøjer.

Det er en fordel, at du har:
- DeMars grunduddannelse og myndighedsbeholdning.
-
Kørekort kategori C og E.

- Truckcertifikat.

- ADR certifikat samt supplement klasse 1 – militær og tank.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere det gode resultat. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder, at Eskadronen får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning.

Du besidder initiativ, således at du selvstændigt forstår at udnytte rammerne for arbejdets udførsel og din tid bedst muligt. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.

Vi forventer, at du er opsøgende i forhold til logistiske opgaver, med henblik på at optimere Eskadronens opgaveløsninger bedst muligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Holstebro.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Niels Ståhl eller chefen for Eskadronen kaptajn Søren Dam Nordal på telefon 72 82 32 42/72 82 32 40 eller via mail: JDR- JDR- 1b-101a@mil.dk eller jdr-1b-100a@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96 eller mail FPS-MES@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 18. maj 2022 og samtaler forventes gennemført i uge 20.

Stillingen er til besættelse fra den 1. juni 2022 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.

Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.

Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.

Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.

Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

18.05.2022

Indrykningsdato

04.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent