Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Staff Assistant Administration & Information til J1 ved Headquarters Multinational Corps Northeast i Polen - genopslag


Staff Assistant Administration & Information til J1 ved Headquarters Multinational Corps Northeast i Polen

Har du erfaring fra stillinger inden for administration og HR og har du stærke kompetencer inden for struktur og planlægning? Så er du måske vores nye kollega som Orderly i J1-divisionen.

Om os
Headquarters Multinational Corps Northeast (HQMNCNE), som kunne blive dit kommende tjenestested, er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, hvor de danske grænser kan nås inden for 4-5 timer i bil og færge. Beliggenheden giver gode muligheder for transport til det øvrige Europa - i forbindelse med tjenesterejser, men i høj grad også i forhold til fritid og ferie.

Danmark har været en vigtig del af HQMNCNE siden 1999. Hovedkvarteret består af ca. 460 militære og civile medarbejdere fra 25 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del som framework nations.

Danmarks nuværende engagement er 46 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag, hvor Danmark besætter 23 funktioner i korpsets reservestruktur.

HQ MNC NE er et hovedkvarter på permanent højt beredskab i NATO´s styrkestruktur og varetager det landbaserede regionale ansvar for sikkerhed i det baltiske område og Polen. Hovedkvarteret har således et permanent ansvar for NATOs aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er operativt 24/7 - 365, hvilket også betyder, at du vil være på et relativt højt beredskab.

I Szczecin findes der flere internationale skoler, der følger anerkendte internationale undervisningsprogrammer, ligesom der er flere institutioner for børn med et internationalt islæt.

Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber, samt de mange sociale aktiviteter for hele familien, giver gode muligheder for et aktivt fritidsliv med mange multinationale og nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for din egen og familiens trivsel i Polen.
Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på HQMNCNE’s myndighedsside samt på www.mncne.pl og Facebook.

Hvis du udover denne stilling generelt er interesseret i tjeneste ved HQMNCNE i Polen, så kontakt os gerne omkring mulighederne.
Om stillingen
J1 er ansvarlig for al koordinering af personel i HQ, blandt andet daglig bemanding, generel status, beredskabsstatus, rotationer, reservepersonel, bemandingslister i forbindelse med aktivering og øvelser, jobbeskrivelser m.m.
Som Administrationsbefalingsmand – til daglig kaldet Orderly – er du det administrative omdrejningspunkt i divisionen hvor du, i samarbejde med en lokalt ansat civil kollega, er divisionschefens (ACOS J1), nærmeste administrative medarbejder under garnisons- og feltforhold. ACOS J1 er en dansk oberst, der tillige er Senior National Officer (SNO). I stillingen indgår et element af information management, hvorfor det stiller store krav til din strukturering og prioritering af opgaver, der relaterer sig til J1 porteføljen.

Som Administrationsbefalingsmand i J1 er du samtidig bindeleddet til de øvrige administrationsbefalingsmænd fra korpsets øvrige administrative celler.

Dine opgaver er mangeartede og indeholder bl.a. daglige rapporteringer, aktivitetsopfølgninger og lettere sagsbehandling samt roller som Terminal Area Security Officer og Divisional Document Control Officer.

Du indgår i øvelser og øvelsesforberedelser samt deltager i funktionsrelaterede uddannelser, kurser samt deltager i relevante konferencer og seminarer.

Særligt for denne stilling er også løsning af en række nationale administrative opgaver på direktiv og i samarbejde med SNO og den danske personelofficer. Det er derfor en fordel at du er på forkant med de administrative forvaltningsbestemmelser.
Om dig
Vi forventer, at du er seniorsergent og har gennemført videreuddannelse II for mellemledere.

Du har erfaring som kompagni befalingsmand, administrationsbefalingsmand eller anden tilsvarende administrativ baggrund som leder af personaleadministration som minimum på underafdelingsniveau, og gerne på stabs- og styrelsesniveau. Vi forventer også, at du er velbevandret i SAP.

Du er klar til en hverdag, der er præget af dynamik og fokus på opgaven. Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser med mange bolde i luften.

Arbejdet som Orderly medfører en stor kontakt internt og til korpsets øvrige enheder, som stiller krav til dine evner til at skabe- og vedligeholde samarbejdsrelationer på alle niveauer i et hovedvarter med mange forskellige nationer repræsenteret.

Det er en fordel, hvis du kendskab til generelle NATO-stabsprocedurer samt at du evt. har deltaget i nogle af NATO´s stabsbefalingsmandskurser samt har gennemført VAFU I+II-

Du er en person med god helhedsforståelse som dermed hurtigt forstår at sætte sig ind i et større planlægningsperspektiv med henblik på at kunne vejlede divisionschefen og de forskellige sektionschefer (branch heads) om rådige ressourcer og vilkår.

Derudover skal du have gode kompetencer inden for struktur og planlægning – ikke mindst da mange opgaver til divisionen kommer ind via dig, og hvor det således er din opgave at sende dem i den rigtige retning og følge op på udstukne deadlines.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Under udstationeringen tillægges du grad af chefsergent.

Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på tre til fire år. Er du interesseret i en kortere periode så kontakt os gerne omkring mulighederne.

Stillingen besættes fra 1. august 2022 eller efter aftale.

Du bliver udstationeret under den gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. Du finder mere information i FPSBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering, herunder bl.a. ægtefællepension og hjemflytningstillæg.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-2-3-2 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

De enkelte Q’er vil blive fornyet løbende under udstationeringen.


Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen eller om tjeneste i almindelighed ved HQMNCNE er du velkommen til at kontakte Senior National Officer (SNO), oberst Jens Sund på telefon +48 91 811 51 00/+48 914 445 100.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Anders K. Nygaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 56 98.

Ansøgningsfrist: 29. maj 2022.

Ansættelsessamtaler gennemføres efter nærmere aftale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

29.05.2022

Indrykningsdato

04.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent