Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Udvælgelsespsykologer til Forsvarsministeriets Personalestyrelse


Udvælgelsespsykologer til Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Vil du være med til at forme fremtidens forsvar ved at styrke og udvikle udvælgelsen af unge mennesker til Forsvarets uddannelser? Og vil du prøve at være en del af et spændende fagligt miljø med et stærkt psykologfagligt fællesskab med 29 andre psykologer og derudover kolleger med flere andre fagligheder.

Vi søger fem psykologer til udvælgelsen af fremtidens soldater og militære ledere.
Om os
Selektionssektionen består af i alt 31 medarbejdere med militære udvælgelsesledere, psykologer og sundhedsfaglige medarbejdere. Derudover har vi tilknyttet ca. 30 timelønnede konsulenter fordelt på psykologer, læger og prøveledere.

Vi varetager afprøvning og udvælgelse til ca. 40 uddannelser inden for Forsvaret. Psykologerne bidrager derudover med personvurderinger af ansøgere til chefstillinger inden for Forsvarsministeriets område og deltager i udredningen og vurderingen af militære chefer, som skal udnævnes til højere niveau.

Vores sektion kendetegnes ved en høj faglighed, stort engagement og udpræget hjælpsomhed, hvor der også er plads til fejl og læring. Vi er en bredt sammensat gruppe med både rummelighed og accept af hinandens forskelligheder. Vi har et godt fællesskab med humor og en åben og fri tone. Ledelsesstilen er præget af en høj grad af tillid, frihed og delegering af opgaver, så der er plads til, at den enkelte medarbejder i høj grad selv tager ansvar og præger både driften og udviklingen.

Tre af de ledige stillinger er en konvertering af tidligere tidbegrænsede uddannelsesstillinger til faste stillinger. Den fjerde er blevet ledig, fordi en af vores udvælgelsespsykologer har skiftet job til seniorpsykolog i vores team og den femte er et barselsvikariat.
Om stillingen
Som udvælgelsespsykolog er dit primære ansvar at gennemføre interviews med ansøgere til Forsvarets uddannelser og foretage vurderinger af deres egnethed til uddannelsen og det senere militære virke. Det er eksempelvis ansøgere til konstabeluddannelserne, lederuddannelserne, pilotuddannelsen og specialstyrkerne.

Vi bruger en række af tests og forskellige andre assessmentmetoder til at udrede personligheden, samarbejdsevner, den psykiske robusthed og de kognitive evner.

Stillingen indebærer også administrative og koordinerende opgaver af varierende grad.

Derudover bidrager du til opfølgning, evaluering og kvalitetssikring af vores udvælgelsesmetoder og har ansvar for den psykologfaglige del af nogle af vores udvælgelser.

En af vores vigtige opgaver er at være den første forebyggende indsats i forhold til at undgå psykiske efterreaktioner som følge af udsendelse i fredsskabende og fredsbevarende missioner. Det gør vi ved at udvælge de rette personer til de rette job og uddannelser.

Vi er placeret på Nyholm i det centrale København

Arbejdstiden er 37 timer ugentlig. Du skal være indstillet på nogen rejsevirksomhed, primært til Forsvarets enheder i Jylland.
Om dig
Du er uddannet psykolog, og det er en fordel have erfaring med interview, personvurdering og testtilbagemelding. Hvis du endnu ikke er autoriseret, så vil der være mulighed for at få supervision og konfrontationstimer, som kan indgå i uddannelsen hen i mod autorisation.

Vi har en bred berøringsflade internt i afdelingen og styrelsen, men også eksternt med vores kunder, som typisk vil være skolerepræsentanterne fra Forsvarets uddannelser. Det er derfor vigtigt, at du er samarbejdsorienteret og kan se fordelen ved tværfagligt samarbejde, som er kernen i det produkt, som Selektionssektionen leverer.

På basis af objektive, evidensbaserede kriterier, skal du være i stand til at træde i karakter med dine vurderinger, hvor du også skal være indstillet på at være med til at fravælge ansøgere. Det er en stor fordel at være omstillingsparat og fleksibel, da vores hverdag hurtig kan ændre karakter.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og en række AC-organisationer. Ved ansættelse i Forsvaret er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen. Der er til stillingen knyttet en fuld arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende psykolog Jimmi Andreasen på tlf. 7281 9289. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Vishart på 7281 9648.

Alle stillingerne er til besættelse pr. 1. august 2022. Vikarstillingen løber indtil 1. maj 2023.

Ansøgningsfristen er 29. maj 2022 og vi forventer at afholde samtaler d. 21. juni 2022. Ansøgere, der indkaldes til samtale, må være indstillet at skulle gennemgå enkelte prøver fra vores testbatteri.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte din ansøgning, CV og uddannelsesbevis som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.

Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

29.05.2022

Indrykningsdato

04.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent