Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Presse-, informations- og kontaktofficer til Jydske Dragonregiment


Presse-, informations- og kontaktofficer til Jydske Dragonregiment

Er du initiativrig og er du god til at kommunikere såvel internt som eksternt?
Kan du selvstændigt holde mange bolde i luften? Besidder du stor faglighed og empatisk tilgang til mennesker? Så er denne stilling måske noget for dig.
Om os
Staben ved Jydske Dragonregiment er organiseret i en S-struktur (S1-S5) suppleret med et antal partnerfunktioner fra henholdsvis Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Økonomidivisionen i Forsvarsministeriet.

Stabens opgaver kan overordnet set opdeles i støtte til de tre bataljoner på Dragonkasernen, områdestøtte indenfor blandt andet den militære sikkerhedstjeneste og operative opgaver i rammen af den nationale krigs- og krisehåndtering. Staben er kendetegnet ved at indeholde mange specialistfunktioner, der, udover at være eksperter på deres eget felt, også deltager i opgaver og projekter på tværs af interne sektioner, samt andre enheder og myndigheder.

Operationssektionen (S3), hvor stillingen er forankret, har en bred portefølje af opgaver, der fordrer at medarbejderne kan arbejde selvstændigt med såvel større som mindre planlægnings- og sagsbehandlingsopgaver.

Sektionens opgaver falder hovedsageligt inden for koordination og planlægning i forhold til udsendelse af styrkebidrag, kontaktvirksomhed til udsendte enheder og enkeltpersoner, udarbejdelse af direktiver og befalinger herunder løbende koordination med øvrige myndigheder og styrelser ved og uden for garnisonen. Endeligt er stabens interne og eksterne kommunikationsopgave ligeledes forankret i S3.

I krise og krig vil din operative baggrund blive anvendt i forbindelse med planlægning og gennemførelse af de operative planlægningsarbejder. Dette, afhængig af situationen, samtidigt med løsning af de normale driftsmæssige opgaver. Funktionen stiller derfor store krav til forandringsparathed og evnen til at håndtere flere forskelligartede sager samtidigt.

Du vil skulle indgå som en del af kontaktofficersteamet i Regimentets krisestab.

Du får indflydelse på stabens udvikling af operative planer og dertil hørende uddannelse.
Du vil få en central rolle i stabens støtte til enheder i internationale missioner. Ligeledes vil du kunne få en rolle i koordination og indsættelse af enheder i nationale opgaver.

Du vil blive en del af en dynamisk og fleksibel sektion bestående af dygtige og engagerede kollegaer, der kan levere kontinuerligt i et godt arbejdsklima, hvor samarbejde og frihed under ansvar i opgaveløsningen er i fokus.
Om stillingen
Du bliver primært ansvarlig for regimentets presse- og informationstjeneste i bred forstand, herunder både den interne og eksterne kommunikation.
Den interne fordrer kommunikation med enheder og elementer om udnyttelse af samtlige platforme, policy og planer.
Den eksterne kommunikation kræver, at du har en god kontakt til presse og medier, herunder udarbejdelse af policy og brug af talsmænd.
Du er aktivt opsøgende i hele processen inkl. fremskaffelse af informationer, nyheder og historier for Regimentet, efterfulgt af bearbejdning og distribution af relevante emner og historier på relevante platforme og medier.
Du har intet personel underlagt, men er i det daglige leder for kommunikationselementet.

Målet med dit presse- og informationsvirke er, at JDR fortsat vil fremstå som en positiv, levende, interessant og ansvarlig militær virksomhed – i nærområdet og gerne på landsplan.

Sekundært er du en af Regimentets kontaktofficerer (KTO) og indgår som sådan i beredskabet. Du varetager efter koordination med KTO opgaver omkring kontaktarrangementer bl.a. for pårørende og opgaver i forbindelse med særlige hændelser.
Om dig
Du er udnævnt kaptajn og har god forståelse for såvel sagsbehandling, som for tjenesten i en stab. Erfaring med stabstjeneste på niveau III er ønskeligt men ikke et krav.
Alternativt er du som premierløjtnant vurderet egnet til gennemgang af FØKUR og udnævnelse til kaptajn.
Du skal i så fald være indforstået med at indgå en uddannelsesaftale med henblik på udnævnelse.

Du har baggrund som delingsfører, næstkommanderende og/eller chef for en underafdeling. Du har erfaring fra stabstjeneste på bataljonsniveauet og evt. også erfaringer fra stabstjeneste ved højere stabe eller skoler.

Du har gode kommunikative evner, herunder behersker du engelsk i skrift og tale. Du besidder gode IT færdigheder og analytiske anlæg. Du har lyst til, og kreative evner til, at bearbejde og kontrollere tekst, billede og sammenhængen her imellem.

Du har gode samarbejdsevner, du er analytisk stærk, tager initiativ, og du trives med at tage ansvar og selvstændigt løse komplekse opgaver.

Du besidder en høj grad af faglighed, og du kan bevare overblikket i hektiske situationer samtidig med, at du har blik for detaljen.

Du er løsningsorienteret og har samtidig forståelse for, at Regimentet løser opgaver og indgår i en større sammenhæng.

Du er imødekommende og hjælpsom over for såvel enhederne på Dragonkasernen, som i den daglige støtte til den øvrige stab.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

KONTAKT OG ANSØGNING
Er du interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KN Kim Brogaard på tlf. +45 728 24540 eller via mail: JDR-S3-01@mil.dk. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Sandra Bengtson Heede på tlf. 7281 9172.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at dokumenter kun kan vedhæftes som PDF-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. juni 2022. Stillingen ønskes besat den 1. august 2022 eller snarest herefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.06.2022

Indrykningsdato

04.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent