Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler til FKO styringssektionen i Udviklings- og Planlægningsstaben


Sagsbehandler til FKO styringssektionen i Udviklings- og Planlægningsstaben

Vil du være med til at udvikle Forsvarets planlægning og styring? Så har Udviklings- og Planlægningsstaben jobbet til dig, da vi har brug for en sagsbehandler til den nyligt oprettede og udviklingsorienteret styringssektion (STY2). Stillingen vil have overvejende fokus på et eller flere af områderne Flyvevåbnet, SOKOM, AKO og/eller Forsvarets Sanitetskommando.
Om os
Udviklings- og Planlægningsstaben (UP) udgør sammen med Operationsstaben (OP) og Ledelsessekretariatet (LE) Forsvarsstaben. UP er som udgangspunkt ansvarlig for alle tværgående sager, der ikke vedrører styrkeindsættelse, og agerer bindeled mellem Forsvarskommandoens kommandoer og myndigheder, de støttende styrelser og Forsvarets ledelse samt Forsvarsministeriets departement. Således varetager UP værnsfælles rådgivning af og prioritering over for Forsvarets ledelse.

UP består af tre afdelinger: Strategiafdelingen, Forligsafdelingen og Styringsafdelingen. Styringsafdelingen består af Koncernkoordinationssektionen (STY1) med fokus på den eksterne synkronisering mellem Forsvarskommandoen og støttende styrelser, Styringssektionen (STY2) med fokus på FKO interne styring og planlægning i samarbejde med Operationsstaben og Økonomidivisionen, Programsektionerne (STY3+4) med fokus på projekt- og programstyring samt Struktursektionen (STY5).

Stillingen er placeret i Styringssektionen (STY2). Overordnet er Styringssektionen (STY2) ansvarlig for Forsvarskommandoens planlægning samt driftsstyring af driftsåret + 2 år. Det indebærer udarbejdelse, opdatering, synkronisering af og opfølgning på Forsvarskommandoens driftsplanlægning i samarbejde med Operationsstaben og Økonomidivisionen og med inddragelse af kommandoer og myndigheder.

Oprettelsen af Styringssektionen (STY2) er en brik i Forsvarschefens ønske om et større fokus på driftsstyring, hvor der gennemføres en realisérbar planlægning og opfølgning herpå med overensstemmelse mellem opgaver og ressourcer og mulighed for tværgående ressourcestyring. I 2022 vil sektionens fokus derfor være på udvikling og udrulning af en ny styringsmodel.
Om stillingen
Du bliver sagsbehandler i en nyoprettet sektion (FKO Styringssektion, STY2) sammen med ca. 8-10 andre sagsbehandlere.

Sektionen er organiseret med myndighedssagsbehandlere og dit fagområde bliver enten Flyvevåbnet eller SOKOM og AKO, afhængig af dine kompetencer. Som myndighedssagsbehandler vil du både løse udviklingsopgaver (eksempelvis bidrage til udviklingen af en ny styringsmodel inden for dit myndighedsområde) og foranstalte den løbende planlægning og driftsstyring af respektive myndighed i forbindelse med styringsmodellens processer samt enkeltsager.

Dertil vil du få ansvarsområder afhængigt af dine kompetencer og interesser. Eksempler herpå kan være Forsvarskommandoens mål- og resultatplan, Forsvarskommandoens ledelsesinformation eller sekretariatsfunktionen for forsvarschefens styringsforum.

En typisk dag i stillingen kan eksempelvis bestå af udarbejdelse af opgaveanmodninger til stabe/kommandoer/myndigheder, kvalitetssikring af modtagne produkter, koordination med Operationsstaben og Økonomidivisionen, udarbejdelse af analyser, behandling af høringssvar, udarbejdelse af sagsoplæg til Forsvarets ledelse eller udarbejdelse af håndakter og briefinger til brug ved forsvarschefens ugentlige chefmøder, forsvarschefens chefkonference, forsvarschefens styringsforum eller lignende.
Om dig
Du er major eller orlogskaptajn (M331), eventuelt M321 nær afslutning af MMS, og gerne med tidligere erfaring fra stabsarbejde med planlægning, styring og/eller ressourceallokering, ligesom du gerne har kendskab til enten Flyvevåbnet, SOKOM og AKO eller Forsvarets Sanitetskommando. Såfremt du er erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant uden at have gennemført det førnævnte, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Det motiverer og interesserer dig at beskæftige dig med styring og planlægning på forretningsmæssigt strategisk niveau, og du er ikke bange for at stå ved dine anbefalinger, selvom det kan få mærkbare konsekvenser for styrkeproduktion, indsættelsesevne eller opgaveløsning ved værn og kommandoer.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at se sagerne på tværs af Forsvarskommandoens myndigheder, at indtænke materielforhold, etablissementsforhold, personelforhold, økonomi mv. samt at se sagens sammenhænge til andre sager og processer.

Du er forandringsparat, udviklingsorienteret og bidrager med forbedringsforslag til styringsområdet og sektionens arbejdsmetoder.

I opgaveløsningen er du stærk både analytisk og processuelt, og du arbejder selvstændig og ansvarsbevidst.

Du er en person, der kan håndtere mange jern i ilden på samme tid, samt en god og stringent kommunikator i både i skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte souschef i Styringssektionen Joakim Garsét på +45 4185 0577 eller chefen for Styringssektionen oberstløjtnant Hans Peter Andersen (DAP) på +45 5085 9612.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 22. maj 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er ledig til besættelse den 1. august 2022. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

26.05.2022

Indrykningsdato

03.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent