Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Stabsofficer til informationsaktiviteter i planlægningscentret ved Multinational Division North


Stabsofficer til informationsaktiviteter i planlægningscentret ved Multinational Division North

Vil du være med på et hold, der har en højaktuel, vigtig og relevant opgave i et skarpt miljø? Motiveres du af muligheden for at bringe dine taktiske kompetencer i spil i et hovedkvarter, der planlægger og udfører operationer på daglig basis? Lyder det spændende og motiverende med et arbejde, hvor du bidrager til NATOs samlede afskrækkelse af en konkret trussel – og dermed bidrager til sikkerheden i Europa? Så læs videre og få mere at vide om muligheden for et job, hvor du bliver afgørende for, at effekter i det kognitive domæne og strategisk kommunikation integreres i den operative planlægning.
Om os
Multinational Division North (MNDN) er et operativt divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid er hovedkvarteret beliggende i Riga(Letland) og i Slagelse.

MNDN opgave i krise, konflikt og krig er at planlægge og eksekvere militære operationer i det fulde opgavespektrum. I fredstid er de primære opgaver at levere rammen for samt planlægge og gennemføre uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen opbygge og vedligeholde et overblik over situationen i det tildelte ansvarsområde – og løbende rapportere om dette til foresatte hovedkvarterer i NATO styrkestruktur.

Derudover skal divisionshovedkvarteret støtte den nationale forsvarsplanlægning i ansvarsområdet. Herunder bidrager MNDN til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed på doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Som stabsofficer/Information Activities (SO IA) i plancentret skal du indgå i udvikling af planer for anvendelse af alle specialerne under IA ”paraplyen”.

Du er den daglige IA specialist i G5 og fungerer som plancentrets forbindelsesofficer til Infor-mation Activities Coordination Centre (IACC). Du vil være ankerpunktet for at sikre, at civil-militær koordination, psykologiske operationer, elektronisk krigsførsel, vildledning og strategisk kommunikation afspejles og indarbejdes i den operative planlægning.

Du skal koordinere med andre specialister i hovedkvarteret og forstå, hvordan effekter i alle domæner bringes i spil for at påvirke din modstanders evne, vilje og kapacitet til at operere. Du skal kunne gennemskue misinformation og planlægge og udføre foranstaltninger til at mindske egne enheders sårbarhed overfor påvirkning af misinformation og propaganda, samtidigt med at du selv bibeholder evnen til at vildlede fjenden.
Om dig
Du er major M331 eller en kaptajn, som er godt i gang med – eller har gennemført MMS. Du er en fordel, hvis du har en bred erfaring fra underafdelings- og afdelingsniveauet, ligesom vi gerne ser, at du har erfaring fra et multinationalt miljø.

Det er ønskeligt, at du har været stabsofficer i et operativt hovedkvarter på brigadeniveau eller højere.

Hvis du ikke allerede har erfaring med informationsaktiviteter, skal du være afklaret med at skulle lære en masse nyt i en fart. Evnen og viljen til at lære er dog vigtigere end din tidligere erfaring med faget. Hvis du har flair for analyse og syntese – herunder evnen til at koble aktiviteter og ønskede effekter – så har du fat i den lange ende og vil hurtigt fange essensen i at arbejde med og planlægge for informationsaktiviteter som element i divisionens operative opgaveløsning.

Du skal trives med at være i et dynamisk multinationalt miljø, hvor dit initiativ og din vilje og evne til selv at gribe bolden og jagte løsninger er det fundament, du skal basere dit arbejde på.
Er du en ambitiøs officer, vil du erfare, at divisionen er et sted med stor mulighed for at udvikle sig som operativt tænkende officer, samt udvikle et bredt operativt netværk både i et dansk og multinationalt perspektiv.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen er placeret i MNDN HQ W, hvorfor dit faste tjenestested vil være Slagelse.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte enten divisionens koordinationsofficer for Informationsaktiviteter, MJ A. Lyng på MNDN-G5-21@MIL.DK eller på tlf.: +45 407 407 53 – eller chefen for G5, OL Jacob Palmer Bjerborg på MNDN-G5-NK@MIL.DK eller tlf.: +45 40 48 36 12.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-CFG@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfrist er 22. maj 2022
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 21.

Stillingen er ledig pr. 1. juni, men henset til sommerferie og mulighed for afvikling af friheder inden tiltrædelse, planlægges som udgangspunkt på besættelse pr. 01. august 2022.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

22.05.2022

Indrykningsdato

03.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent