Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kompagnichef for communications and information systems kompagniet (CISKMP) ved 1. Føringsstøttebataljon.


Kompagnichef for communications and information systems kompagniet (CISKMP) ved 1. Føringsstøttebataljon.

Om os
Føringsstøttebataljon er den operative bataljon under 1. Brigade, der er ansvarlig for brigadens samlede føringsstøtte. Bataljonen opbygges med soldater i den nuværende forligsperiode og vil i slutmålet bestå af et stabskompagni (STKMP), en communications and information systems kompagni (CISKMP), en stab (ST) og en S7. Materielmæssigt opbygges 1. Føringsstøttebataljon med EAGLE 4, PIRANHA 3/5, nye lastbiler og CIS-containere som højteknologiske CIS- og føringsplatforme.

STKMP, CISKMP og ST indgår i 1. Brigades operative opgaveløsning og dermed også i 1. Brigades uddannelsesaktiviteter på lige fod med de øvrige bataljoner. S7 støtter bredt i Forsvaret med faglige kompetencer på Hærens Taktiske Kommunikations-netværk. Bataljonens S7 er tillige fagansvarlig på taktiske radioer.

CISKMP er oprettet 01 JAN 2019 og vil i slutmålet bestå af en kommandodeling, et antal delinger med forskellige CIS-opgaver og et systemkontrolelement. CISKMP operative opgave er at samvirke med 1. Brigades føringsinstallationer og øvrige bataljoner samt støtte bataljonsstaben med rådgivning inden for CIS. Under indsættelse er CISKMP opdelt og indsat i hele 1. Brigades rum, hvilket stiller store krav til enkeltmand og førerpersonel på alle niveauer. CISKMP bidrager med soldater, viden og ekspertise i mange af hærens internationale missioner.

CISKMP bemanding øges gradvist frem mod 2023 til i alt 166 stillinger. Mange af soldaterne har allerede eller uddannes med en bred vifte af IT-kompetencer (IT-supportere og IT-teknikere) ligesom mange af soldaterne specialuddannes inden for det radiotekniske område. Hertil kommer, at bataljonens soldater forventes som minimum at besidde de samme soldatermæssige færdigheder som 1. Brigades øvrige soldater for at agere selvstændigt eller underlagt øvrige af 1. Brigades bataljoner.
Om stillingen
Kompagnichefen har det ledelses- og føringsmæssige ansvar. Det omfatter bl.a. ansvaret for soldaterne, uddannelsen, materiellet, økonomien og øvrige tildelte ressourcer. Dine opgaver omfatter – i samarbejde med soldaterne og kollegaer i bataljonen – planlægning, tilrettelæggelse, indsættelse og kontrol af CIS-enheder og – elementer til støtte for 1. Brigades enheder.
I udøvelse af dit chefvirke støttes du dels af kompagnibefalingsmanden og kompagniets dygtige og krævende soldater, dels dine kommende kollegaer i 1. Føringsstøttebataljon.

Kompagniet består af en række fagligt dygtige og på deres områder kompetente soldater, som skal udfordres. Samtidig er CISKMP under opbygning, hvor du som chef forventes at ansætte, uddanne og fagligt udvikle soldaterne gennem bl.a. kursusvirksomhed og tjeneste.
Som chef for CISKMP er du tillige 1. Føringsstøttebataljons faglige ekspertise og teknisk/taktisk rådgiver inden for CIS, ligesom du bidrager til udvikling af føringsstøttekoncepten.

Stilingen indeholder et antal øvelser i ind- og udland, hvor du forventes at deltage.
Om dig
Du er kaptajn, og besidder interesse for føringsstøtte på brigade-, bataljons- og kompagniniveau. Har du ikke de nødvendige CIS-uddannelser, så sammensætter vi i fællesskab en uddannelsespakke.

Du forstår at sætte retningen og træffe beslutninger for uddannelse og indsættelse af CIS-enhederne, herunder foretage den nødvendige styring, prioritering og ledelse under hensyntagen til enhedernes særegne, soldaternes behov og de forskelligartede opgaver. Opbygning af kompagniet kræver, at du kan forudse kommende behov og opgaver i relation til prioritering af CIS-uddannelser og indsættelse af CIS-kapaciteter.

Soldaterne i kompagniet og dine kollegaer i bataljonen forventer, at din ledelsesstil er inkluderende for derved at udnytte menneskelige, faglige og rådige materielmæssige ressourcer optimalt i forbindelse med opgaveløsninger. Din berøringsflade vil internt være med Staben i bataljonen, mange af 1. Brigades enheder og eksternt med Føringsstøtteregimentets øvrige bataljoner. Du forventes derfor at kommunikere ærligt, klart og entydigt både indad og udad. Din brede berøringsflade stiller samtidig store krav til fleksible samarbejdsevner med høj grad af loyalitet over for soldaterne i CISKMP.

Erfaringerne fra de første opbygningsår har vist, at du ofte vil befinde dig i et krydsfelt mellem eksterne ambitioner og opgaveløsninger vs stabilitet og kompetenceopbygning samt udvikling af kompagniet. Det kræver, at du kan træffe velovervejede og hurtige beslutninger, men også – når situationen tillader det – involverer kompagniets nøglepersonel i beslutningsprocessen. Det forventes, at du naturligt inddrager kompagnibefalingsmanden i dine ledelses- og beslutningsprocesser.

Er du den rette chef for CISKMP, garanteres du en af de mest spændende underafdelings-chefstillinger, hvor selvstændighed, ansvar, handlekraft og udviklingsmuligheder er dominerende. Du vil i hverdagens ledelse og føring af CISKMP blive støttet af fagligt kompetente og professionelle soldater på alle niveauer. I kompagniet vægtes og dyrkes omgangstonen, stemningen, samarbejdet og miljøet – hvilket gør, at CISKMP betragtes som en attraktiv arbejdsplads.

I 1. Føringsstøttebataljon vægter den personlige udvikling og uddannelse højt. Vi forventer derfor også, at du allerede har gjort dig tanker om din fremtid og karrieremuligheder – og ser stillingen som et naturligt led i din udvikling som officer, kollega og menneske. Du vil derfor skulle aftale en personlig udviklingsplan med bataljonschefen. Planen kan indeholde elementer af videreuddannelse, jobønsker, individuelle udviklingsforløb, særlige arbejdsvilkår og lignende.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et tillæg.

Fast tjenestested i Fredericia.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 1.Føringsstøttebataljon OL Brian S. Olsson på mail: FSR-1B-CH@mil.dk eller mobil 20 80 75 78.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 17. maj 2022, hvorefter ansættelsessamtaler forventes afholdt.

Stillingen er til besættelse 01. august 2022 eller hurtigst muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.
En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

17.05.2022

Indrykningsdato

03.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent