Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Seniorsergent til Sikkerhedsafdelingen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (genopslag)


Sikkerhedsofficer på Hjørring Kaserne (genopslag)

Søger du spændende udfordringer som sikkerhedsofficer og er interesseret i opgaveløsninger på området militær sikkerhed? Befinder du dig godt med at arbejde i et omskifteligt miljø med forskellige udfordringer? Er du seniorsergent og har du arbejdet med militærsikkerhedsrelaterende problemstillinger før? Så er stillingen som sikkerhedsofficer måske noget for dig.
Om os
Sikkerhedssektionen, består af i alt 28 medarbejdere, som arbejder med opgaver, der er forbundet med gennemførsel af sikringsprojekter og militær sikkerhed. Som sikkerhedsofficer er Hjørring kaserne dit tjenestested.

Vi lægger vægt på høj faglighed og professionelle løsninger, og at der er plads til stor grad af frihed i opgaveløsningen.
Om stillingen
Efter en grundig oplæring bliver din primære opgave, at varetage selvstændig sagsbehandling på nærmere aftalte områder indenfor den militære sikkerhed.
Du skal forestå risikostyring på Hjørring Kaserne ved at ajourføre sikkerhedsinstruktioner, risikovurderinger, sikringsplan mm. Dine opgaver består endvidere i at opdatere forholdsordre, udarbejde sikkerhedsbestemmelser, gennemførsel og opfølgning af definerede kontrolforanstaltninger.
Du skal koordinerer den militære sikkerhedstjeneste på Hjørring kaserne med de øvrige myndigheder og varetage administrative opgaver i forbindelse med mødeafholdelse.

Som sikkerhedsofficer er du ansvarlig for administration af de automatiske indbrudsalarmer, automatiske adgangskontrol samt TV overvågning.
Du vil skulle bidrage til sagsbehandling i forbindelse med opdatering af bestemmelsesgrundlaget, beredskabsplanlægning og øvrige vejledninger der sikrer efterlevelsen af de militære sikkerhedsbestemmelser.

Som sikkerhedsofficer og seniorsergent indgår du i kasernens beredskabsvagt.
Om dig
Du er seniorsergent og må gerne havde arbejdet med militær sikkerhedsopgaver tidligere.

Du har erfaring med at udarbejde sags- og beslutningsoplæg til overordnede. Et kendskab til mekanisk sikring og elektronisk overvågning er ønskeligt.

Du er struktureret og kan håndtere flere sideløbende opgaver og sætter en ære i at overholde deadlines. Du har et godt overblik og motiveres af en alsidig og dynamisk arbejdsdag med mange forskellige udfordringer.

Du er resultatorienteret og formår at holde fremdrift i, og afslutte din sagsbehandling rettidigt. Du arbejder ansvarlig og kvalitetsbevidst med dine opgaver. Som person er du selvfølgelig loyal over for enheden og opgaverne, ansvarsbevidst under din sagsbehandling samt stabil og energisk. Du har en bred berøringsflade mellem forskellige bidragsydere. Du er samarbejdsorienteret, dygtig til at kommunikere på skrift og i tale og trives med en stor kontaktflade.

Vi forventer desuden, at du kender til vigtigheden af at løfte i flok.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er en værns fælles stilling.

Dit faste tjenestested vil være i Hjørring.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefkonsulent Thomas Nickelsen, Chef for Sikkerhedssektionen på telefon 7281 3510 eller Jørgen Hansen, Sikkerhedsofficer på telefon 7281 3512.

 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 6. juni og samtaler forventes afholdt i uge 23/24. Stillingen er til besættelse den 1. august 2022.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myn-digheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og facility manage-ment i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tjeneste-steder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen har ca. 2 millioner kvadratmeter bebyggelse i vores portefølje, et samlet areal på ca. 32.000 hektar, over 600 etablissementer i hele Danmark, og vi beskæftiger knapt 600 medarbejdere.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

06.06.2022

Indrykningsdato

02.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent