Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Logistikhjælper og/eller materielassistent til Hærkommandoens Logistiksektion (G4) i Karup


Logistikhjælper og/eller materielassistent til Hærkommandoens Logistiksektion (G4) i Karup

Ønsker du job i et miljø med et dynamisk og varierende opgavekompleks, i relation til planlægning og styring af logistikken i forbindelse med Hærens styrkeproduktion og styrkeindsættelse? Så er du måske vores nye overkonstabel af 1. grad eller civile medarbejder.
Om os
G4 varetager bl.a. den logistiske understøttelse af Hærens aktiviteter, herunder styring, disponering, forvaltning og controlling af Hærens materiel til styrkeproduktion og styrkeindsættelse.

G4 indgår ligeledes i Nationalt Land Operativt Center (NLOC), som er ansvarlig for planlægning og føring af nationale landmilitære operationer.

Vi arbejder i sektionen generelt med alle aspekter inden for forsynings-, vedligeholdelses-, sanitets- og transporttjeneste samt værtsnationsstøtte inden for de logistiske funktionsområder. Arbejdet omfatter balancering af normering, fordeling, forvaltning og drift af Hærens materiel samt etablissementsområdet i snævert samarbejde med Hærens myndigheder og øvrige stabe under Forsvarskommandoen, samt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og Forsvarsministeriets Etablissementsstyrelse (FES).

Du vil indgå i en sektion, hvor der løses mange opgaver samtidigt, ofte med korte svarfrister. Der må således forventes et vidst arbejdspres i perioder, hvor din evne til hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder er væsentlig.

Vi er en sektion med motiverede medarbejdere med et højt specialiseret fagligt niveau. Sektionen favner en ganske omfattende opgaveportefølje, hvor medarbejderne skal forvente at blive udfordret bredt inden for mange fagområder. Kvalitet og rettidighed er nøgleordene for den daglige arbejdsgang i sektionen. Der hersker en høj grad af frihed under ansvar med mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden. Vi har en åben og professionel tilgang til opgaverne, og vi tilskynder til en humoristisk omgangstone og en løsningsorienteret tilgang til udfordringer. Du vil indgå i et super professionelt team, der arbejder efter devisen ”alt er muligt”.

Logistiksektionen er opdelt i fem elementer; Materiel-, Styrkeproduktions-, Styrkeindsættelses-, Policy & Styrings- samt Etablissementselementet. Du vil skulle arbejde i Policy & Styringselementet.
Om stillingen
Du vil få til opgave at deltage i processer, der sikrer, at Hærens materiel normeres og indkøbes på den mest hensigtsmæssige- og økonomiske måde. Det vil sige i balance mellem strukturens behov, opgavers prioritering og Hærens samlede materielbeholdning, samt den tildelte økonomiske ramme. Du skal afdække, om Hærens enheder bestiller varer under hensyntagen til den tildelte økonomi og de planlagte aktiviteter, herunder kvalificering og validering af korrektheden, i forhold til indkøb eller normeringsprocessen.

Stillingen vil give dig gode muligheder for at planlægge din egen arbejdstid, herunder hjemmearbejdsdage. Du skal forvente, at der lejlighedsvist kan være rejseaktivitet af nogle dages varighed.

I teamet er I tre medarbejdere, og du refererer til en chefsergent, der skal løse følgende opgaver:
• Daglig kontrol og frigivelse af alle indkøbsrekvisitioner.
• Kontrol af korrekt artskontering og efterfølgende rettelser.
• Kontrol af korrekt anvendelse af CO-kontering (ordrenummer).
• Kontrol af anvendt artskontering og varegrupper.
• Kontrol af om de ønskede indkøb skal ske som en opnormering.
• Kontrol af om indkøb bør ske via NATO Stock Number (NSN).
• Kontrol af korrekt godkendelse herunder om disponenten er optaget på prokuramatrix.
• Kontrol af om indkøbet skal foretages via HRN øvrig drift, eller om det bør foretages af f.eks. Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI) eller Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES).
• Kontrol af korrekt udfyldt godkendelses-flow herunder også i workflow.
• Kontrol af fakturagodkendelser (ligger de og afventer og dermed ikke er godkendt).
• Sanering af NSN (kontrol af fysisk tilbagelevering og dermed ikke af styk- og normeringslister).
• Udarbejdelse af styklister til internationale missioner (INTOPS) samt beredskaber.
• Controller på reservedele til alle hærens kapaciteter.
Om dig
Du er fra konstabelgruppen (M112).

Vi forventer, at du tidligere har arbejdet med logistik inden for enten lager eller indkøb. Du har tidligere arbejdet enten som materielassistent på et lager eller tilsvarende. Du kan have været ansat som forsyningshjælper, depothjælper, forsyningsekspedient eller logistikhjælper ved en enhed i Forsvaret.

Du besidder et godt helhedssyn, gode analytiske evner og arbejder struktureret, der bevirker, at du formår at skabe kvalificerede logistiske løsninger. Og så kommunikerer du klart og tydeligt, såvel skriftligt som mundtligt, da du skriver og taler direkte til Hærens myndigheder og ansvar 4.

Du er samtidig fleksibel, omstillingsberedt og vigtigst af alt, så brænder du for logistik og for at skabe resultater sammen med andre dedikerede kolleger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er også slået op som civil på C100 niveau.

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Hærkommandoens Logistiksektion oberstløjtnant Jesper Momme på telefon 91 33 50 99, eller Elementleder major Lars Hebel på telefon 25 75 00 29.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 22. maj 2022. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HÆRKOMMANDOEN
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næst-kommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

22.05.2022

Indrykningsdato

02.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent