Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstillinger – Seniorsergenter til Jægerkorpsets Reservestyrke


Rådighedsstillinger – Seniorsergenter til Jægerkorpsets Reservestyrke

Kan du ikke helt lægge soldaterlivet bag dig, så er chancen for at komme i Jægerkorpsets Reservestyrke lige noget for dig. Jægerkorpset søger seniorsergenter med erfaring i faldskærm, kommunikation og efterretning.
Om os
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrkeenheder, der begge indgår som selvstændige myndigheder under Specialoperationskommandoen.
Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat, i både ind- og udland, bl.a. i samarbejde med danske konventionelle styrker og andre internationale specialoperationsstyrker. Jægerkorpset er som specialenhed kendt for, at levere en stor effekt med et lille fodaftryk.

Jægerkorpsets personel er særligt selekteret, uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau, med alt fra specialiserede alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.
Om stillingen
Jægerkorpsets Reservestyrke søger seniorsergenter med henblik på at kunne bidrage til Jægerkorpsets opgaveløsning, uddannelser og beredskab.

Som befalingsmand hos os vil du gennemgå et uddannelsesprogram, som i omfang og indhold tilpasses dine personlige muligheder og faglige kompetencer. Programmet kan f.eks. indeholde stabstræning, øvelsesvirksomhed og personlig udvikling. Specialisering inden for gængse fagområder og stabskompetencer vil være muligt.

Afhængigt af dine personlige, ledelsesmæssige, civile og militære kompetencer samt nuværende fleksibilitet og aktuelle muligheder for at forrette tjeneste i Reservestyrken, vil du blive indplaceret på et af tre reservestyrkeniveauer. Reservestyrkeniveau, kontraktform, beredskab og indkommanderingsmængde afstemmes og koordineres individuelt.

Efter indplacering på et reservestyrkeniveau vil du kunne indkommanderes til stabsopgaver, uddannelse, øvelser og operativ indsættelse ved Jægerkorpset eller til støtte for Forsvarets øvrige opgaveløsning.
Om dig
Du er tidligere operatør og befalingsmand med en taktisk specialoperationsstyrke baggrund og faglighed. Alternativt har du arbejdet inden for specialoperationsmiljøet og har erfaring inden for dette. Der er ønskeligt, at du har erfaring fra internationale operationer og har i udpræget grad forståelse for helheden.

Du er engageret og dygtig til dit fag og forstår at byde ind og passe ind.
Det vil være en fordel, hvis du har suppleret dine militære meritter med relevante civile videreuddannelser og ledelsesmæssige erfaringer.

Du er motiveret i opgaveløsningen og engageret i dine kollegaer og medarbejders udvikling. Du er imødekommende og skaber og vedligeholder personlige netværk og samarbejdsrelationer nationalt og internationalt.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til seniorsergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal
bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved
enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav
og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jægerkorpset, major af reserven Anne Åbom Dahl på telefon 22 44 44 23 eller mail: JGK-S299@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 22. maj 2022 og med ansættelse pr. 1. juni 2022.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

22.05.2022

Indrykningsdato

29.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent