Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kontorhjælper til Personeladministrationselementet ved Efterretningsregimentet i Varde


Kontorhjælper til Personeladministrationselementet ved Efterretningsregimentet i Varde

Har du en administrativ baggrund og en ekstra ordinær sans for struktur, service og kvalitet? Så er du måske vores nye kontorhjælper? Vi tilbyder en spændende stilling i et administrativt fællesskab, med professionelle og erfarne kolleger.
Om os
Personellet ved Regimentsstaben er i dagligheden overordnet ansvarlig for at yde støtte til regiments ledelse, enheder og medarbejdere inden for en bred vifte af områder.

Personeladministrationselementet består af 9 medarbejdere og er en del af Regimentsstaben ved Efterretningsregimentet på Varde Kaserne. Personeladministrationselementet er det administrative led for hele Efterretningsregimentet, og støtter underlagte enheder.

Vi løser meget forskellige administrative opgaver, komplekse som enkle, men altid med en professionel fælles tilgang. Vi støtter altid hinanden indbyrdes for at opnå det bedste resultat.
Om stillingen
Du bliver en del af et velfungerende team med høj faglighed, frisk omgangstone og godt sammenhold.

Dine væsentligste opgaver som kontorhjælper er:

Udfører relevant personeladministrativt arbejde for enhedens personel.
Bidrage til sagsbehandling af sager vedrørende arbejdstidsregler, merarbejde, ferie og arbejdstidsbestemte ydelser for staben.
Udarbejdelse og opdatering af alle fælles administrativ hjemmeside/teamsite ved myndigheden.
Ajourføring af stamdata i SAP systemet, DeMars.
Bookning af rejser og kurser.
Sekretærfunktion i relevante mødefora.
Bidrager i forbindelse med til- og afgang af personel ved Efterretningsregimentet.

Vi forventer, at du på sigt kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du bidrager professionelt til den samlede opgaveløsning.
Om dig
Stillingen kan søges af såvel civile som miltært uddannede.

Arbejdsopgaverne kræver en meget stor grad af selvstændighed i funktionen, hvilket forudsætter gode færdigheder og stor erfaring.

Du er korporal, eller en erfaren konstabel, der er fundet egnet til at gennemføre korporal uddannelsen.

Du er faglært kontorhjælper – eller alternativt kan dokumentere en bred administrativ erfaring, herunder evt. tidligere erfaring som kompagnihjælper, og har et godt kendskab til Office pakken.

Er du civil, har du en kontoruddannelse samt evt. erfaring inden for arbejdstidsregistrering og rejseadministration.

Du tager initiativ, og er fleksibel i opgaveløsningen og de udfordringer du møder.

Du arbejder struktureret og går op i at levere et godt produkt.

Du formulerer dig godt på dansk både i skrift og tale. Du har god situationsfornemmelse, får energi og motiveres af at have udadvendt kontakt med mange forskellige mennesker.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er også slået op civilt.

Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af Personeladministrationselementet, chefsergent Michael Bruun Pedersen på telefon 25 23 79 67.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 29. maj 2022. Samtaler forventes gennemført i uge 22/23. Stillingen ønskes besat den 1. september 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

29.05.2022

Indrykningsdato

29.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent