Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Chef for S3 ved staben ved Gardehusarregimentet


Chef for S3 ved staben ved Gardehusarregimentet

Kan du tage ansvar og være drivende for udarbejdelse af planer og direktiver i forbindelse med Gardehusarregiments virke?

Ønsker du, at bestride en nøglefunktion, som skal sikre koordineret planlægning og opgavetildeling til underlagte enheder, så opfordres du til at blive en del af vores stab.
Om os
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne.
På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, der består af fast personel i stående reaktionsstyrke, V Uddannelsesbataljon, der uddanner værnepligtige og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, der primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har regimentet III Opklaringsbataljon, der indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Vi er konstant indsat og operationstempoet er generelt højt. Vi tror på, at mangfoldighed, samarbejde på tværs af enheder, faglige skel og ikke mindst en tryg fælles arbejdsplads styrker løsningen af vores opgaver. Du bliver derfor en del af et godt hold af engagerede kolleger, der i fællesskab løser opgaver med mening.

Vi er i gang med opbygge staben og som CH S3 vil blive en vigtig medspiller.
Om stillingen
Som CH for operationssektionen, S3, så vil du blive ansvarlig inden for følgende primær- og delområder.
• Planlægning og tilrettelæggelse af gardehusarregimentets opgaver i rammen af nationale operationer.
• I samarbejde med efterretningssektionen og øvrige interessenter udarbejde og vedligeholde gældende evakuerings-, beredskabs- og bevogtningsplaner.
• I samarbejde med STCH faciliterer udvikling og uddannelse af gardehusarregimentets reservestruktur.
• Være ansvarlig for terræn og facilitetsfordeling for garnisonerede enheder.
• Være ansvarlig for gardehusarregimentets idræts-, velfærds- og fritidsudvalg i samarbejde med arbejdsmiljørådgiveren.

Regimentsstaben er placeret centralt, med enkelt- og dobbeltkontorer. Arbejdet løses generelt med fysisk tilstedeværelse i koordination med den øvrige stab. Evt. behov for hjemmearbejde kan aftales med STCH.

Som officer ved Gardehusarregimentet vil du ligeledes på sigt skulle indgå i den ceremonielle opgaveløsning for Kongehuset i forbindelse med opstilling af beredne eskorter.

Det er ikke et krav for ansættelse at have gennemført grundelæggende og videregående ridekursus.
Om dig
Du er en erfaren kaptajn eller major M322 med en relevant baggrund. Du har igennem en årrække bevist, at du har de kompetencer og operative evner, som sandsynliggør, at du vil kunne virke i stillingen som CH S3.

Du er god til at samarbejde med alle, uanset grad og niveau. Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere et godt resultat. Du sætter en ære i at lede og koordinere og du er altid omhyggelig i udførsel af dine opgaver.

Som person er du imødekommende, serviceorienteret, ansvarsbevidst og udadvendt. Du kan samarbejde på tværs i en stor organisation. Du har udpræget helhedssyn og har blik for såvel regimentets, som den enkelte soldats rolle i Hæren.

Du er velformuleret i skrift og tale og er god til at formidle budskaber og ideer på en inspirerende måde. Derudover er du ikke bange for at tage fat på uforudsete opgaver og evner selv at prioritere arbejdsopgaverne og strukturere din arbejdsdag.

Desuden skal du kunne skabe gode samarbejdsrelationer til kollegaer og øvrige samarbejdspartnere civile som militære.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Lasse Kim Galsgaard-Olsen på telefon 7283 5035.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 19. maj 2022 og samtaler forventes gennemført umiddelbart derefter. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indehol-der både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.
Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulig-hed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.
Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og internatio-nal tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

19.05.2022

Indrykningsdato

29.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent