Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Kompetent auditor til DKMAR 145 auditorområdet inden for kampfly, helikopter og træningsfly ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Kompetent auditor til DKMAR 145 auditorområdet inden for kampfly, helikopter og træningsfly ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Har du en flyteknisk uddannelse, og har du lyst til at være en central del af det tekniske vedligeholdelsesarbejde af Forsvarets fly, så har vedligeholdelsestjenesten brug for dig.
Du skal selvfølgelig have interesse i at arbejde med kvalitetsledelse og samtidigt have en naturlig lyst til at være en konstruktiv sparringspartner for dine tekniske kolleger.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesafdeling Luft omfatter Forsvarets flymekanikeruddannelse i Karup, to vedligeholdelsesområder i hhv. Karup og Nørresundby, en kvalitetssektion samt en centralt placeret ledelse i Brabrand. Du vil blive ansat i afdelingens kvalitetssektion.

Værkstedsorganisationen ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Karup arbejder med vedligeholdelse af blandt andet Forsvarets helikopterflåde, der omhandler typerne AS-550 Fennec, EH-101 Merlin og MH-60R Seahawk helikoptere samt forsvarets træningsfly, af typen T-17 Supporter. Organisationen er pt. I gang med implementering af DKMAR standarderne, der er med til at skabe et nyt forvaltningsgrundlag for Forsvarets flytekniske vedligeholdelsesorganisation.

Vores styrke og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de bringer ind i på vores arbejdsplads. Vi har brug for alle som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet. Samtidigt fokuserer vi på, gennem udvikling, trivsel og gensidig respekt, kontinuerligt at have et arbejdsklima på absolut højeste niveau.
Om stillingen
Som auditor vil du skulle deltage i følgende opgaver:

- Planlægning og gennemførelse af kvalitetsinspektion af vedligeholdelsesarbejder udført på Flyvevåbnets helikoptere, T-17 træningsfly samt komponentværksteder.
- Støtte QM DKMAR-145 i gennemførelsen af audits i DKMAR-145 organisationen.
- Støtte QM DKMAR-145 med kompetenceafklaring og autorisation af flyteknisk vedligeholdelsespersonale.
- Støtte QM PART-147 basic training samt DKMAR 145 type training.
- Støtte i forbindelse med audit af øvrige vedligeholdelsesområder i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
- Indgå i drift, udvikling og vedligeholdelse af relevante procedurer.
- Støtte i forbindelse med behandling af afvigelser og reklamationer.

DKMAR står for Danish Military Airworthiness Regulation, og beskriver et fælles europæisk regelsæt for luftdygtighed for militære fly.

Dit geografiske arbejdsområde vil primært være på flyvestation Karup, dog kan du blive bedt om i perioder at udføre opgaver uden for landets grænser. Du kan ligeledes i kortere perioder blive bedt om at støtte kvalitetssektionen på Værkstedsområde Aalborg samt auditorfunktionen i uddannelsesstrukturen.

Du vil blive en vigtig del af leverance af flyvende platforme til Forsvarets operative enheder samtidig med at DKMAR implementeres i den nuværende organisation. Hvis du kan se dig selv i en dynamisk hverdag hvor humøret altid er højt og hvor vi værdsætter både humor og faglighed, så bør du prøve kræfter med vores afdeling. Vi gør en forskel, og vi passer på hinanden mens vi gør det.

Du skal have en naturlig nysgerrighed på hvordan du bedst bidrager aktivt til en optimering af sektionens opgaveløsning, processer og procedurer, samt bidrager positivt teamets samarbejde. Du får en spændende hverdag i et fagligt stærkt team med muligheder for personlig og faglig udvikling. Du vil selvfølgelig få den nødvendige introduktion til opgaverne samt relevant efteruddannelse.
Om dig
Du har enten en militær bagrund som eksempelvis seniorsergent eller som oversergent, der har et ønske om at arbejde på et højere niveau. Du kan også ansøge med en civil baggrund. Du skal have en flyteknisk baggrund og erfaring inden for flyteknisk vedligeholdelse. Kandidater med auditoruddannelse og auditorerfaring vil blive prioriteret, men det er ikke et krav.
Det er ønskeligt, hvis du har et godt kendskab til DKMAR M, 145, 147 og 66 eller de tilsvarende EASA bestemmelser samt et generelt kendskab til kvalitetsledelses-, styrings- og sikringssystemer.

Du brænder for kvalitet og flyvesikkerhed. Samtidig er du nysgerrig af natur og holder af at indgå i relationer med andre mennesker. Du har en stærk ansvarsfølelse for at yde et højt fagligt niveau, og du kommunikerer klart i skrift og tale på både dansk og engelsk. Du trives i et dynamisk miljø, hvor operative behov og luftdygtighed skal forenes. Du arbejder systematisk, og er en holdspiller, der trives i et tæt samarbejde med fagligt kompetente kolleger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes af en person uden militær baggrund eller af en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomst med uddannelsesforbundet eller LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Civil ansættelsesvilkår:
Er du civil vil du blive ansat efter gældende cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for Forsvarets civile faglærere. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til, at kontakte Kaptajn Niels Schøning på telefon 51 48 53 42.

Har du spørgsmål til militær løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-BA-BS256@MIL.DK.

Har du spørgsmål til civile løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lars H. Sandgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 58 eller på mail FPS-LHS@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 23. maj 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

23.05.2022

Indrykningsdato

29.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent