Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Stabshjælper, korporal til S7 (Uddannelse og Taktisk Udvikling) ved 2 Military Intelligence Bataljon i Varde


Stabshjælper, korporal til S7 (Uddannelse og Taktisk Udvikling) ved 2 Military Intelligence Bataljon i Varde

Kan du arbejde med vedligeholdelse og udvikling af SharePoint, styre kursusbestillinger og arbejde i Work Zone? Er du god til at samarbejde bredt og arbejde selvstændigt?
Om os
2 MIBTN er en kapacitetsbataljon, bestående af såvel uddannelsesenheder som operative kapaciteter. 2 MIBTN leverer efterretninger, uddanner efterretnings- og påvirkningsenheder, gennemfører militær sikkerhedseftersyn, forestår uddannelse i Conduct after Capture (CAC), samt gennemfører og forestår uddannelse af værnepligtige og konstabelelever for efterretningstropperne.

Staben består sammen med S7 af hele 16 medarbejdere. Vi støtter chefen samt bataljonens enheder med henblik på samlet at nå chefens hensigter og mål.

I S7 vil du indgå i et team med fokus på at skabe de bedste rammer for uddannelse og taktisk udvikling.
Du vil få en afvekslende tjeneste som både omfatter uddannelse, møder og seminarer, koordination med alle bataljonens enheder, eksterne partnere og resten af S7.
I perioder med højt arbejdspres rykker vi sammen om opgaven, men planlægger stadig overordnet på afspadsering af merarbejde.

Vi vægter fleksibilitet i mødetid – og sted.

Der vil være muligheder for personlig videreuddannelse og kompetenceudvikling. Det ser vi som et fælles ansvar og hjælper hinanden igennem.
Om stillingen
Du vil komme til at virke som stabshjælper, med følgende primære opgaver:
- Vedligeholdelse af SharePoint.
- Overvågning af S7 KTP og opgavefordeling.
- Kursus indstilling og planlægning.
- Budgetudarbejdelse og opfølgning.
- Fungere som TASO.
- Støtte til forefaldene opgaver og gennemførelse af uddannelser.
- Støtte til brug af Work Zone og eMTEP.
- Støtte BTN med bookinger af indkvarteringer og lokaler.

Du vil på sigt få større eller mindre sagsområder, som du bliver ansvarlig for i direkte dialog med cheferne i staben.

Du vil samtidig, afhængig af dine kompetencer og udviklingsønsker, komme til at bidrage til inspektions- og kontrolvirksomheden i tæt koordination og samarbejde med chefen for S7.

Du vil komme til at virke selvstændigt i sektionen med opgaver bredt i bataljonen tilpasset dine kompetencer og øvrige opgaver.
Om dig
Du er konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad eller korporal. Du har erfaring fra administrativt arbejde og stabstjeneste eller ønske og evner til at tilegne dig disse.

Såfremt du er konstabel, skal du besidde udviklingspotentialet og et ønske om udnævnelse til korporal.

Samtidig er det vigtigt, at du har erfaring eller evner til at arbejde selvstændigt med forskellige IT-systemer. Vi sørger for at du får den nødvendige og relevante uddannelse såfremt du mangler.

Derudover forventer vi, at du arbejder struktureret og kan arbejde både alene og i teams. Du forventes at tage initiativ og arbejde løsningsorienteret, og er ikke bange for tage ansvar for egne opgaver, og for at støtte andre når de har behov.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte MJ Bjarke H. Graversen på mail EFR-2B-S70A@mil.dk eller telefon 40 74 07 52.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 29. maj 2022. Samtaler forventes gennemført i uge 22/23. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

29.05.2022

Indrykningsdato

29.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent