Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Mellemleder til Uddannelseselementet ved Aircraft Maintenance Squadron ved Fighter Wing Skrydstrup (FWSKP)


Mellemleder til Uddannelseselementet ved Aircraft Maintenance Squadron ved Fighter Wing Skrydstrup

Ønsker du at arbejde med ledelse, elever og daglig drift i uddannelses øjemed og vil du være med til at fremtidens flymekanikere og sikre kvaliteten i deres uddannelse?
Om os
I Air Maintenance Squadron (AMS) foregår størstedelen af vedligeholdelsen på Flyvevåbnets F-16 fly. Vi hører hjemme på flyvestation Skrydstrup, en arbejdsplads med i alt 700 ansatte placeret i nærheden af Haderslev, Kolding og Åbenrå.

I AMS er vi 275 kollegaer fordelt på mange forskellige områder og specialer; et hvor den daglige flyvning foregår fra, et hvor afvisningsberedskabet flyver fra og ét med eftersynsdokke, motorværksteder og specialværksteder.

Flymekanikerelever skal i deres uddannelsesforløb have erfaring med alle områder. Det er derfor vigtigt at du tilegner dig en bred viden om hele AMS organisationen.

Flyvestation Skrydstrup går en spændende tid i møde, da vi blot om få år modtager de nye femte generations jagerfly, F-35. Hertil følger en masse nye opgaver og udviklingsmuligheder inden for elevområdet.
Om stillingen
Ansættelse i stillingen forudsætter et indgående kendskab til forsvaret og flymekanikerens virke i det daglige. Din daglige gang vil foregå i Hangar 1, der er dedikeret til praktisk uddannelse af Fighter Wing Skrydstrups flymekanikerelever.

Stillingen indebærer administrativ og personlig ledelse af instruktører, der står for at uddanne flymekanikerelever i det praktiske virke. Du vil i høj grad også skulle balancere mellem funktionen som bedømmer og vejleder, for elever der har relativ kort erfaring med flyvedligehold og livet som soldat.

Du vil indgå i et lille men dedikeret ledelses team af fire MA, hvoraf den øverste ledelse består af en premierløjtnant. Slutteligt skal du kunne fungere som suppleant i elevvejlederens fravær.
Om dig
Vi forventer du er udnævnt oversergent, alternativt er du sergent med mod på en uddannelseskontrakt. Vi forventer du har en anciennitet med en flyteknisk baggrund på minimum 5 - 10 år, på forskellige værksteder, hvoraf de ca. 4 år er erfaring som mellemleder.

I relation til dine personlige kvalifikationer vil det anses som særdeles positivt, såfremt du har en dybfølt interesse i uddannelse, udvikling og fastholdelse af yngre medarbejdere. Du skal besidde evnen til at fremstå som rollemodel over for eleverne.

Du skal besidde evner til udadvendte aktiviteter i forhold til kontakt til andre myndigheder og uddannelsesinstitutioner, kunne planlægge og udføre undervisning. Du skal besidde evner til at holde mange bolde i luften, være kreativ og omstillingsparat.

Du arbejder selvstændigt og er opsøgende, flittig og kvalitetsbevidst. Dine håndværksmæssige kvalifikationer er gode, og du vil gerne være stolt af dit arbejde. Du har gode evner til at skabe samarbejdsrelationer i en mindre gruppe mennesker, men du kan også skabe samarbejdsrelationer til f. eks. kunder eller andre værksteder. Du forstår nødvendigheden af altid, at arbejde ”efter bogen”, da fokus på flyvesikkerhed er en forudsætning for alt hvad vi foretager os på og omkring F-16 fly.

Du har gode sociale egenskaber og bidrager positivt til at skabe et godt arbejdsmiljø i afdelingen og afdelingerne imellem.

Du skal have kørekort til bil (kategori B) samt have den flytekniske grunduddannelse.

Det er en fordel hvis du har:
• Aviation safety kursus

• DEMARS færdigheder

• F-16 orienteringskursus

• F-16 typekursus

• EASA part 147
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte LD UDDE PL Elisabeth Seidelin på mail FW-L-A2LM007@FIIN.dk, telefon 728 49 113.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent chefsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 31. Maj 2022 og samtaler afholdes løbende. Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange for-skellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.05.2022

Indrykningsdato

29.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent