Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningshjælper til V Uddannelsesbataljon ved Jydske Dragonregiment (genopslag)


Forsyningshjælper til V Uddannelsesbataljon ved Jydske Dragonregiment (genopslag)

Er du en dygtig og erfaren overkonstabel, og ønsker du en hverdag med gode kollegaer?
Om os
Vores hovedopgave er, at modtage og uddanne værnepligtige samt personel til Hærens Reaktionsuddannelse. Begge uddannelser gennemføres to gange årligt.

Bataljonens forsyningssektioner består af meget erfarent personel, der sætter en ære i deres arbejde med fokus på, at bataljonens enheder har mest muligt materiel til deres rådighed.
Vi har fokus på en professionel og fleksibel tilgang til arbejdsopgaverne, hvor alle hjælper hinanden og får opgaven løst.
Om stillingen
Du vil indgå i 2 HBUESK, der til dagligt uddanner værnepligtige.

Forsyningssektionen består af dig og en forsyningsbefalingsmand. Forsyningssektionen deler kontor og depotfaciliteter med forsyningssektionen fra 1HBUESK, hvor der foregår et tæt samarbejde mellem de to enheder.

Dine primære opgaver som forsyningshjælper er, at servicere eskadronen og delingerne under den daglige tjeneste og under øvelser.

Du kommer primært til at arbejde under gode kontor/forsyningskammer forhold, men skal også i perioder støtte enhederne under feltforhold.
Om dig
Du er minimum udnævnt til overkonstabel.

Du er omstillingsparat, kan arbejde selvstændigt og vise initiativ, samt kan med kort varsel gribe nye opgaver. Du skal føle det naturligt, at bidrage aktivt til det sociale liv, som er en vigtig del af en travl hverdag.

Du holder et højt fagligt niveau i opgaveopløsningen og søger aktivt at styrke og udvikle din faglighed.
Du har forståelse for at løsningen af dine opgaver påvirker enheden og du inddrager andre og tager højde for fælles opgaver i din egen opgaveløsning.

Du skal være i besiddelse af B og C kørekort, og det er ønskeligt, at du har kørekort kategori CE.

Det er ønskeligt, at du i forvejen har erfaring med forsyningstjenesten og i den forbindelse har Demars grunduddannelse, Demars myndighedsbeholdning og en generel uddannelse som forsyningshjælper.

ADR uddannelse og truck certifikat er ligeledes ønskeligt.

Såfremt du ikke har de ønskede uddannelser, skal du være forberedt på at tage disse, som en del af dit arbejde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Morten Ejlersen på telefon 72 82 36 07 eller via mail: JDR-5B-S40A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 22. maj 2022. Samtaler forventes gennemført i uge 21/22. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

22.05.2022

Indrykningsdato

28.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent