Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Taktisk kommunikationsbefalingsmand ved 4. Transportkompagni, 1. Logistikbataljon i Aalborg (genopslag)


Taktisk kommunikationsbefalingsmand ved 4. Transportkompagni, 1. Logistikbataljon i Aalborg

Har du teknisk flair og ønsker du at holde kompagniets taktiske kommunikationsmidler kørende.
Om os
4. Transportkompagni er et operativt kompagni under 1. Logistikbataljon.

Kompagniet er place-ret på Aalborg kaserne dog med to eksterne delinger i Holstebro og Kalbyris.

Kompagniet består af 9 delinger, Kommandodeling, Let transportdeling, Middeltung transportdeling, Tung trans-portdeling (Kalbyris), Svær transportdeling (Holstebro), Bjærgningsdeling og 1 til 3 Forsynings – og transportdeling.

4. Transportkompagni er et professionelt og operativt kompagni, der levere operativ logistik på kamppladsen.

Kompagniet er kendetegnet ved dygtige og engagerede soldater der altid løser deres opgaver, samt værende et kompagni, hvor det er attraktivt at gøre tjeneste.

Kompagniet specialer og opgaver spænder bredt i den daglige tjeneste, samt under operativ indsættelse, men fælles for kompagniet er, at kompagniets kerneopgave er at flytte kampkraften.
Om stillingen
Du vil indgå i kompagniets kommandodeling og stå for kompagniets taktiske kommunikation og signaltjeneste.

Rådgivning af chefen, faglærer for kommunikationssystemer og drift af kompagniets signal-materiel vil blive nogle af dine vigtigste opgaver.

En stor del af opgaven vil være fokuseret på Hærens Taktiske Kommunikationssystem (HTK).

Foruden at være kompagniets ekspert, og faglærer vil du skulle uddanne instruktører og varetage drift af systemet i kompagniet.

Du vil ligeledes blive en vigtig del af den fortsatte proces for implementering af systemet i kompagniet.

Under operativ indsættelse vil du have fokus på at kompagniets signaltjeneste fungerer. Det omfatter bl.a. støtte brugerne, håndtering af frekvenser og signalordrer, kryptotjeneste og ikke mindst vejled-ning af chefen om signaltjeneste.

Du vil desuden blive kryptooperatør og koordinerende for kompagniets kryptotjeneste.

Du kan endvidere forvente at få adhoc planlægningsopgaver som ofte vil involvere hele kompagniet dette kunne eksempelvis være dele af planlægningen af en skydelejr, øvelse eller funktionsuddannelse.

Der er aftalt et midlertidigt funktionstillæg på stillingen frem til 31 DEC 2023.
Om dig
Du er oversergent, eller erfaren sergent med ønske om mere ansvar samt ønske om at blive oversergent, og kan sikkerhedsgodkendes til HEM.

Du har god teknisk forståelse og flair for IT og taktiske kommunikationssystemer.

Samtidig er du selvstændig, initiativrig og forstår at omsætte en teknisk viden til forståelig vejledning for brugerne.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, er analytisk stærk og kan arbejde selvstændigt og holde mange bolde i luften på en gang.

Du arbejder struktureret, er initiativrig og tager selvstændigt fat på opgaverne og anvender din arbejdstid bedst muligt.

Det er en fordel at du allerede er uddannet og erfaren på de bredt anvendte signalmidler i Hæren.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Peter Allengreen, på telefon: 72 83 65 02.


Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 29. maj 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

29.05.2022

Indrykningsdato

28.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent