Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Oversergent til Redningsmiddel- og Fartøjselementet (REFA) ved CMS i Nordjylland, Frederikshavn (genopslag)


Oversergent til Redningsmiddel- og Fartøjselementet (REFA) ved CMS i, Frederikshavn (genopslag)

Er du oversergent, har du flair for redningsmidler, fartøjssejlads, undervisning og kan du lide at have med mennesker at gøre, er her et spændende job som faglærer ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed i Nordjylland (CMS).
Om os
CMS er placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn. CMS har i alt 60 medarbejdere.

CMS har ansvaret for uddannelser og træning indenfor en række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed. Fokus er på M100 og M200 funktionsniveauer, men efteruddannelserne henvender sig bredt til personel i søværnet. De fleste uddannelser foregår på CMS, hvilket vil sige enten i Bangsbo eller Hvims, eller i nærområdet, hvor de nødvendige undervisnings- og indkvarteringsforhold, f.eks. skydebaner, skydesimulator, brandskrog, Damage Control Unit (DCU) og Chemical Trainer Unit (CTU). For at imødese enhedernes behov gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på Søværnets enheder såvel som CMS bidrager med seariders til understøttelse af Danish Safety and Readiness Check (DANSARC)

REFA er organisatorisk placeret i sektionen for Grundlæggende Uddannelse ved CMS.
REFA varetager sagsbehandling og udvikling af Søværnets uddannelser og materiel inden for redningsmidler og fartøjssejlads og koordinerer disse i tæt samarbejde med Søværnskommandoen. Herudover deltager faggruppen lejlighedsvist i mentorering af Søværnets enheder i forbindelse med klargøring og certificering til international tjeneste.

Vi kan tilbyde en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone.
I elementet er der fokus på udvikling af kvalitetsløsninger gennem samarbejde og dyb faglig indsigt. Arbejdstempoet er sædvanligvis højt, og arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed såvel på tjenestestedet som ved andre myndigheder. Den dybe faglige indsigt, samarbejde og personlig integritet er nøgleelementer for opnåelse af fælles løsninger.
Om stillingen
Stillingen, som skal besættes, er en faglærerstilling indenfor redningsmiddel- og fartøjsområdet. Undervisningen vil dække begge områder. Der kan i den forbindelse være noget manuelt arbejde.

REFA er en dynamisk arbejdsplads, som løser mange ad hoc opgaver, derfor kan planlægningen blive ændret med kort varsel. En del af vores uddannelser fortsætter udover normal arbejdstid, blandt andet øvelsesaktiviteter og støtte til diverse eksterne myndigheder.

Vi kan tilbyde en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kollegaer i et miljø med en uformel omgangstone. I elementet er der fokus på udvikling af kvalitetsløsninger gennem samarbejde og dyb faglig indsigt. Arbejdstempoet er sædvanligvis højt, og arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed såvel på tjenestestedet som ved andre myndigheder. Den dybe faglige indsigt, samarbejde og personlig integritet er nøgleelementer for opnåelse af fælles løsninger.
Du får løbende mulighed for, at udvikle dine kompetencer indenfor fagområdet.
Om dig
Du er oversergent og har gerne undervisningserfaring fra tidligere tjeneste. Stillingsvaretagelsen kræver udpræget selvstændighed, ansvarsbevidsthed og professionalisme. Du skal kunne agere målrettet, objektivt, samarbejdsrelateret, samt være kundeorienteret og serviceminded.

Du har gode dansk- og engelskkundskaber, såvel mundtligt som skriftligt. Det forventes endvidere, at du som minimum har kørekort, kategori B til almindelig bil u/3500 kg., samt gennemgået og bestået Søværnets Grundlæggende Fartøjsuddannelse.

Det er ønskeligt, at du har stor erfaring som bådfører og at denne løbende er blevet vedligeholdt. Det er ligeledes ønskeligt, at du har ekstra navigationsuddannelse ud over Søværnets Grundlæggende Fartøjsuddannelse. Herudover er det ønskeligt, at du har erfaring fra sejlende tjeneste i Søværnet som dæksbefalingsmand på en af Søværnets større enheder.

Det er vigtigt at du har godt fat i følgende kompetencer: Planlægning, samarbejde, styring, helhedsorientering og fleksibilitet.

Såfremt du er erfaren sergent vil du stadig kunne komme i betragtning til stillingen.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Elementleder SSG Mads Damsgaard telefon 728 55152, eller KL Allan Nielsen, 728 55171, SC-CMS-CHGR@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 30. maj 2022. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

30.05.2022

Indrykningsdato

28.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent