Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Uddannelsesbefalingsmand til Operationsstabs Øvelsessektion


Uddannelsesbefalingsmand til Operationsstabens Øvelsessektion

Er du den stærke befalingsmand, der evner at holde overblikket, skabe resultater gennem samarbejde og som vil arbejde med udviklingen af Forsvarets Operative Hovedkvarter, så er her en mulighed for at blive sagsbehandler inden for uddannelses- og øvelsesområdet i et udfordrende og dynamisk værnsfælles miljø.
Om os
Operationsstaben er struktureret efter en traditionel J1-J9 struktur, placeret i henholdsvis København og Karup. Operationsstaben er i gang med en reorganisering, der skal sikre, at staben kan varetage de operative opgaver i rammerne af det nye Forsvarets Operative Hovedkvarter.
Operationsstabens Øvelsessektion (J7) er placeret i Karup og overordnet ansvarlig for styring, koordination og strategisk prioritering af Forsvarets øvelsesvirksomhed. Opgaven løses i tæt samarbejde med Forsvarsministeriet, øvrige stabe, kommandoer og styrelser i og uden for Forsvarskommandoen. Sektionens opgavekompleks og organisation er under tilpasning, med henblik på at kunne understøtte træning, uddannelse og udvikling af Forsvarets Operative Hovedkvarter.
Om stillingen
Du vil skulle indgå i tæt samarbejde med sektions øvrige medarbejder i løsningen af sektionens samlede opgavekompleks. Da sektionen opgavekomplekset er under tilpasning, er opgaverne i stillingen ikke endeligt afklaret, og du vil have mulighed for medvirke til at udvikle stillingen fremadrettet - særligt i forhold til uddannelsesopgaven, ligesom dine arbejdsopgaver søges designet efter de kvalifikationer du måtte komme med.

Dine opgaver i sektionen vil indledningsvis være, at:
• Medvirke til planlægning og gennemførelse af stabens interne operative uddannelse og træning.
• Bidrage til planlægning og gennemførelse af stabsøvelser for Forsvarskommandoens føringsstruktur, herunder indgå i bemanding af øvelsesledelsen.
• Bidrage til stabsarbejde, herunder udarbejdelse af briefingsmaterialer mv. til både internt og eksternt brug.
• I samarbejde med øvrige kommandostabe, etablere og vedligeholde overblikket over Forsvarets øvelser i ind- og udland.
• Varetagelse af sektionens Information Manager funktion, med henblik at sikre overblik over sektionens opgaver, henvendelser, korrespondancer mv.
• Forestå udvikling og drift af sektionens teamsite og Forsvarets elektroniske øvelsesdatabase (eMTEP).

Du vil indgå i et stærkt og dynamisk team, der arbejder ud fra en fælles værdi om og forståelse af, at vi skaber de bedste resultater gennem gode relationer og det tætte samarbejde og du vil have en stor grad af indflydelse på stillingsindholdet.
Om dig
Du er seniorsergent med erfaring fra tjeneste i dit eget værn - eventuelt suppleret med stabserfaring fra en værnskommando eller en NIV III myndighed. Alternativt er du en ambitiøs oversergent med stærke kompetencer til kommunikation, samarbejde og styring.

Erfaring inden for uddannelses- og øvelsesområdet vil være en fordel, men ikke et krav, da du vil blive tilbudt relevante kurser og kompetenceudvikling for opbygning af de nødvendige faglige færdigheder.

Du vil have et tæt samarbejde med øvrige stabe i Forsvarskommandoen, hvorfor der lægges vægt på evnerne til samarbejde på tværs af nationale og internationale myndigheder og institutioner. Du besidder gode kommunikative evner og kan formulere dig tydeligt på skrift og i tale.

Der vil i stillingen være begrænset rejseaktiviteter i ind- og udland.

Vi lægger vægt på personlig og faglig udvikling for herved at kunne støtte dine ambitioner og ønsker om kompetenceudvikling og evt. videre- og efteruddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Stillingen er værnsfælles.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefen for Øvelsessektionen Oberstløjtnant Finn Jensen på FKO-O-CHJ7@MIL.DK eller næstkommanderende Major Jes Milling på FKO-O-J702@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. juni 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.06.2022

Indrykningsdato

25.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent