Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Fregatten ABSALON søger selvstændig og ambitiøs Våben- og Elektronikofficer (genopslag)


Fregatten ABSALON søger selvstændig og ambitiøs Våben- og Elektronikofficer.

Er du en dynamisk leder, god til at motivere andre, og kan du få dine medarbejdere til at yde det optimale i en ofte intens og dynamisk hverdag? Så har du nu muligheden for at blive Våben- og Elektronikofficer på ABSALON, hvor du vil blive divisionsofficer for en række dygtige og motiverede medarbejdere.

Du vil være en fast del af ABSALON skibsledelse og Chefens nærmeste rådgiver på alle områder inden for våben og elektronik, men også ledelsesmæssige tiltag som del af skibsledelsen.

Har du mod og lyst til at udfordre og udvikle dine evner som leder, og kaste dig over en alsidig ledelsesmæssig stilling, hvor alle dine evner bliver bragt spil? Og kan du se dig selv i en dagligdag, hvor samarbejde og pragmatik er en nødvendighed for succes? Så bør du søge stillingen som Våben- og Elektronikofficer på ABSALON.
Om os
ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer.

ABSALON skal i 2022 være på beredskab til NATOs styrker samt gennemføre andre operative opgaver og øvelsesaktiviteter. I 2023 skal ABSL på værft, hvilket giver en god mulighed for teknikere for at udføre opgaver, som ellers ikke udføres grundet det operative beredskab. Herefter vil ABSL begynde klargøring mod FOST – et program, som byder på fagligt udfordrende sejladser og opgaver for ABSALONs besætning.

ABSALON er en operativ enhed, hvilket betyder, at du skal i beredskabsperioder mv være indstillet på at være væk i perioder fra få dage og op til 3-4 måneders varighed.

Som en af Søværnets kampenheder, har vi stort fokus på de sømilitære kernekompetencer, og vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar i en proaktiv opgaveløsning. Hos os vil du blive del af en fleksibel arbejdsplads, hvor professionalisme og fokus på opgaverne går hånd i hånd med godt teamwork.

Vi fokuserer på evnen til situationsbestemt opgaveløsning. Samtidig fokuserer vi på, at vores kultur skaber vores resultater. Chefens ledelsesprincipper, som kan uddybes til en samtale, er:
Ledelse og kommunikation, udvikling og balance, professionalisme og samarbejde.

Ombord på ABSALON lægger vi ligeledes vægt på et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og arbejder aktivt for Forsvarets krav til militær fysisk træning.
Om stillingen
Som Våben- og Elektronikofficer er du ledelsesmæssigt ansvarlig for Våben- og Elektronikdivisionen. Divisionen består af en våbensektion og en elektroniksektion, som tilsammen udgør 25 medarbejdere. Elektroniksektionen er bemandet med en officer, to sergenter og ti konstabler, hvoraf otte er faglærte elektronik- eller datataknikere og to er ufaglærte.

Våbensektionen er bemandet med en officer, to sergenter og 8 konstabler, hvoraf seks er faglærte automatikteknikere og to er ufaglærte. Du er både ansvarlig for ledelse af divisionens personel, men også for at skibets våben- og elektroniksystemer altid er klar til at støtte den ønskede operative effekt.

Til dagligt indgår du i skibsledelsen sammen med skibschefen, næstkommanderende, de øvrige divisionsofficerer og banjermesteren. Din opgave er, at medvirke til at sikre sammenhæng i ledelsens ambitioner, samt at sikre at disse udmøntes i din daglige ledelse af divisionen.

I 1. beredskabsgrad er du skibschefens rådgiver (Command Advisor), og du rådgiver, i samarbejde med operationsofficeren, om de muligheder, chefen har for at føre den eksterne kamp. Rollen som Command Advisor kræver stor indsigt i skibets tekniske systemer samt viden om de taktiske overvejelser, som ligger til grund for den eksterne kamp.

Du er sikkerhedsgodkendt til hemmeligt og har gyldigt blåt bevis, herunder tandlægestatus, samt gennemført Forsvarets Fysiske Test.

Vi kan tilbyde et alsidigt job i en professionel og stærk besætning med mulighed for udvikling inden for ledelse og teknik. Samtidig tilbyder vi en høj grad af fleksibilitet og et bredt ledelsesrum. Der vil i forbindelse med din tiltrædelse blive planlagt et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Endvidere vil vi deltage aktivt i din udvikling og eventuelle afklaring i forbindelse med ambitioner og videre potentiale. Vi er en fleksibel arbejdsplads med fokus på ”det hele menneske”.
Om dig
Stillingen kan søges af officerer af våben- og elektronikteknisk linje. Du har gennemført Videreuddannelsestrin I/Ledere (VUT I/L), ækvivalerede videreuddannelseskurser (VUK) eller tilsvarende. Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, som ønsker at indgå en uddannelsesaftale.

Har du praktiske erfaringer med DOST og/eller Neustadt vil dette være en fordel, men ikke et krav.

Du har en situationsbestemt ledelsesstil, og en evne til at træde i karakter i skarpe situationer. Du er struktureret i din arbejdsgang, og kan prioritere og planlægge dine opgaver efter en omskiftelig hverdag. Du synes godt om en arbejdsdag, der favner et bredt opgavekompleks, hvor to dage sjældent er ens.

Du forventes at tage del i såvel fastholdelse som aktiv rekruttering af nye medarbejdere, hvor du som leder af divisionen får afgørende betydning for holdets sammensætning.

Du forstår at kommunikere i skrift og tale både på dansk og engelsk, og du skal kunne indgå i samarbejdsrelationer på tværs af rang, funktioner, myndigheder og nationalitet.

Vi forventer, at du har et åbent og fordomsfrit sind, samt at du imødekommer udfordringer og anser dem som noget positivt, ser muligheder i stedet for begrænsninger, og er klar på at være en del af et godt og lærende team i en til tider hektisk hverdag.

Vi stiller høje krav til fleksibilitet og engagement, samt din evne til at arbejde i et team såvel som selvstændigt. Du skal have overskud og altid være klar på at yde en ekstra indsats, når det går stærkt.

Det vil være en fordel hvis du har erfaring med Forsvarets støttestruktur eller har kendskab til f.eks. FMI, FVT eller FKO. Det vil ligeledes være en fordel hvis du har erfaring med SAP MM og PM. Det er dog ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Chef ABSALON, kommandørkaptajn Paw Møller, 2E-ABSL-CH@fiin.dk, tlf.: 72 85 44 90

Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 6. juni 2022. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 23.

Stillingen er med tiltrædelse 1. august 2022 eller efter nærmere aftale.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

06.06.2022

Indrykningsdato

25.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent