Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Leder af Kommunikations Center ved Arktisk Kommando


Leder af Kommunikations Center ved Arktisk Kommando

Har du mod på, og lyst til en unik oplevelse og prøve kræfter med en spændende stilling i Arktisk Kommando?
Om os
Kommunikationscentret er en del af Arktisk Kommandos Operationscenter, hvor vi samlet set er 25 ansatte med en chef, en næstkommanderende og et lille administrationselement.

Arktisk Kommando er en værnsfælles operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Arktis og Nordatlanten. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder og luftrum.

Hovedopgaverne for Arktisk Kommando er overvågning og suverænitetshævdelse til lands, til vands og i luften, eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion samt støtte til det civile samfund. Særligt eftersøgnings- og redningstjenesteopgaverne fylder meget i det daglige arbejde.

Kommandoens operationer ledes fra det døgnbemandede Joint Operations Centre – i daglig tale JOC – i Nuuk, hvor du vil komme til at arbejde i kommunikationscentret.

Året rundt har Arktisk Kommando indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol, ligesom kommandoen kan forstærkes af enheder fra Danmark. Arktisk Kommando har desuden et tæt samarbejde med myndighederne i Grønland og på Færøerne samt med nabolandene.

Hovedkvarteret i Nuuk har for tiden ansat knapt 80 medarbejdere. Derudover har kommandoen persona-le flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Aalborg og København. Kommandoen har således personel og enheder fordelt fra Danmark og til Thule i Grønland (fem tidszoner).
Om stillingen
Som daglig leder af kommunikationscenteret får du det daglige for ansvar for Arktisk Kommandos kommunikation med operative militære enheder i operativ kontrol af Arktisk Kommando og kommunikation med samarbejdspartnere både nationalt og internationalt samt samarbejde med nationale myndigheder og instanser. Kort sagt, dit arbejde bliver at holde en effektiv operativ kommunikation kørende, så Arktisk Kommando til enhver tid kan komme i kontakt med de rette enheder, myndigheder og instanser.

Kommunikationscentret skal under din ledelse også støtte Vagthavende Officer i mange andre sammenhænge, herunder eksempelvis eftersøgning- og redningstjeneste, forurening af havmiljøet, støtte til det civile samfund, støtte til Politiet etc. etc.

Så har du operativ ledelseserfaring fra tjeneste i kommunikationscenter, og har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur? Så søg stillingen som daglig leder kommunikationscenter hos Arktisk Kommando og få en oplevelse for livet under udstationering i Nuuk.

Stillingen er for dig, der brænder for operativ opgaveløsning i et kommunikationscenter, hvor der er stort fokus på styrket udvikling, uddannelse og effektivisering. Kort sagt, et kommunikationscenter med fokus på styrket professionalisme.

Du vil få ansvar for Arktisk Kommandos klassificerede og uklassificerede kommunikation, de syv ansatte i kommunikationscentret og for at have et effektivt samarbejde med Vagthavende Officer og det øvrige operationscenter.

Du vil få ansvar for Arktisk Kommandos vagter i kommunikationscentret, og du vil få ansvar for al øvrig arbejdstids- og ferieplanlægning mv.

Stillingen er en to-årig udstationering i Grønland, Nuuk, der giver dig og din familie mulighed for at opleve Grønland og dens storslåede natur som fastboende efter gældende regler.

Vi kan samtidig tilbyde et stærkt kollegialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien, og du får mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug, hvor du kan leje båd og hytte til en meget favorabel pris.

Holdningen er, man skal glæde sig til at gå på arbejde.
Om dig
Som udgangspunkt forstiller vi os, at du er seniorsergent med en ledelsesmæssig baggrund fra et kommunikationscenter, eller som leder radio fra sejlende enheder. Alternativt er du en rutineret oversergent med ovenstående erfaringer. I så fald vil du få midlertidigt tillagt grad som seniorsergent i perioden.

Stillingen er for dig, der vil prøve kræfter med tjeneste i en værnsfælles operativ kommandostab. Du vil selvsagt få gode muligheder for kompetenceudvikling og i relevant omfang videreuddannelse. Derudover er jobbet en unik mulighed for at opleve og prøve kræfter med Grønlands storslåede natur.

Som person er du moden, selvstændig og god til at samarbejde både med dine kollegaer og vores eksterne samarbejdspartnere.

Vi forestiller os, at du har let til smil, forstår og respekterer at andres forskelligheder bidrager til en fælles opgaveløsning, som vi tror på fremmer det gode arbejdsmiljø i en til tider travl hverdag.

Da hverdagen i Joint Operations Centre kan være hektisk, er det vigtigt, at du er god til at holde flere bolde i luften samtidig.

Du skal være sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Der vil ikke være mulighed for udnævnelse i stillingen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år, med mulighed for forlængelse. Du vil beholde dit nuværende tjenestested under opholdet i Nuuk.

Du vil få stillet fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen (FPTBST 564-15).

Dit faste tjenestested vil være i Nuuk.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Seniorsergent Ralph Aa. Ryding, FKO-A-LDJOC2@MIL.DK, tlf. +299 364021 eller mobil tlf. +299 52 96 77.

Om specifikke grønlandske forhold kan du kontakte HR-partner Kaare Bak ved
Forsvarsministeriets Personelstyrelse på tlf. +299 36 40 92 eller mail FPS-RA-MA02@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. juni 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen ønskes besat den 1. august 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om Arktisk Kommando
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.
Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.
Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.06.2022

Indrykningsdato

25.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent