Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Sergent til CBRN og Sanitets elementet ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS).


Sergent til CBRN og Sanitets elementet ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS).

Er du sergent med de rette kvalifikationer og holdninger, har du flair for at undervise, og kan du lide at have med mennesker at gøre, så er stillingen som sanitetsbefalingsmand ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS) måske noget for dig.
Om os
CMS er et kompetencecenter, der er underlagt Søværnskommandoen og geografisk placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn. CMS har i alt 61 medarbejdere.

CMS har ansvaret for uddannelser og træning inden for en række grundlæggende maritime uddannelser og er bl.a. kompetencecenter inden for områderne idræt, redningsmidler, fartøjstjeneste, brand, Almen D, CBRN, sanitet, håndvåben, Maritime Force Protection og Boarding.
Uddannelserne foregår primært ved CMS, hvilket vil sige enten i Bangsbo eller Hvims, samt i nærområdet, hvor de nødvendige undervisnings- og indkvarteringsforhold er til stede, f.eks. skydebaner, skydesimulator, brandskrog, Damage Control Unit (DCU) og Chemical Trainer Unit (CTU).

For at imødese enhedernes behov gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på Søværnets enheder, såvel som CMS bidrager med Seariders til understøttelse af Danish Safety And Readiness Check (DANSARC).

Vi søger en sergent til CBRN/Sanitets-elementet.
Elementet er organisatorisk placeret under Maritim sikkerhedssektionen ved CMS, hvor også Søværnets uddannelser inden for Brand og Almen-D er underlagt. Elementet består af 10 medarbejder; primært mellemledere med uddannelse som største aktivitet. 6 af de 10 medarbejdere har sanitet som fagområde.

CBRN/ Sanitets-elementet varetager ligeledes sagsbehandling og udvikling af Søværnets uddannelser inden for CBRN og sanitetstjeneste og koordinerer disse i tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, både indenfor og uden for Søværnet. Herudover deltager elementet i mentorering af Søværnets enheder i forbindelse med klargøring og certificering til international tjeneste.

Ved CMS kan vi tilbyde en spændende og afvekslende arbejdsplads med professionelle og engagerede kollegaer. Du vil blive en del af et team, der er karakteriseret ved god intern trivsel og kollegial støtte.
Vi kan tilbyde en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel og direkte omgangstone.
I sanitets-faggruppen er der fokus på gennemførelse, optimering og udvikling af kurser. Arbejdstempoet er sædvanligvis højt, og arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed såvel på tjenestestedet, primært Hvims, som ved andre myndigheder.
Høj faglig indsigt, samarbejde og høj arbejdsmoral er nøgleelementer for at indgå i sanitetsfagområdet.
Om stillingen
Du skal være instruktør indenfor sanitet; du skal planlægge, gennemføre og kontrollere undervisningen i tildelte fag, som eksempelvis ”Førstehjælp”, ”Taktisk Sanitetstjeneste for Enkeltmand” (TSE), ”Junior Medic” eller ”Nødbehandler for kystredningstjenesten”.
Du skal deltage i diverse øvelser og have evne og viljen til selvstændigt at holde dig opdateret med udvikling inden for sanitet på såvel nationalt som international plan.

Du vil endvidere skulle virke som hjælpeinstruktør ved øvrige kurser, herunder deltage i øvelsesvirksomhed i elementet.

Du vil i det daglige indgå i et samarbejde med elementet omkring vedligeholdelsen og udvikling af øvelsesfaciliteter samt undervisningsmateriel.

”Vi tilbyder”
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Med reference til strategi for sergentgruppen i Søværnet vil stillingen medvirke til, at du løbende udvikler din faglighed, dine ledelseskompetencer samt din maritime forståelse.

Du bliver uddannelsesmæssigt og fagligt ansvarlig over for lederen af elementet, og du vil altid kunne (forvente) søge støtte og vejledning i teamet.
Om dig
Du er sergent – alternativt M100 med instruktørerfaring og egnethed til udnævnelse til M200
Du har en professionel og ansvarsbevist tilgang til opgaverne, er initiativrig, samt formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger, som bidrager til det fælles mål. Du er helhedsorienteret, hvor du tager højde for den fælles opgaveløsning, under egen opgaveløsning, samt inddrager forskellige relevante perspektiver i opgaveløsningen.
Du er i stand til at formulere dig både i skrift og tale.
Du har gode engelskkundskaber, således du kan deltage internationale seminarer/kurser.

Du er ansvarsbevidst ’over norm’, da der i forbindelse med nogle af vores uddannelser og øvelser kræves lægelig delegering.

Vi ser gerne du har gennemført kurserne;
Førstehjælp Instruktør
TSE
TSE Instruktør
Junior Medic
Medic
Sejladserfaring indenfor FOST/DOST
International erfaring fra ses gerne

Mangler du en eller flere af disse kvalifikationer, kan du stadig komme i betragtning, såfremt du er indforstået med et intensivt uddannelsesforløb. Civile kompetencer inden for det præhospital eller sundhedsfaglige område, vil blive betragtet positivt.

Er du for nuværende tjenestegørende i et andet værn, kan du også komme i betragtning til stillingen, forudsat at du er indforstået med at skulle overføres til Søværnet og gennemgå visse grundlæggende kurser og uddannelser for at kunne forrette sejlende tjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til lederen af CBRN/Sanitetselementet SSG Lars Ulrik Møller Eiset, mail SC-CMS-MS30@mil.dk, eller på telefon 7285 5182.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 28. maj 2022. Stillingen er til besættelse 1. august 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

28.05.2022

Indrykningsdato

22.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent